Advanced

Organisationens inverkan på acceptans - Användarnas attityder vid implementering av IS inom socialtjänsten

Andersson, Richard and Cronholm, Gabriel (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Utifrån att många implementeringar av IT-stöd upplevs som bristfälliga, och får till följd lågt användande, ville vi undersöka vilka faktorer som kan påverka acceptans och användning av ett system. I denna studie har en undersökning gjorts av faktorer som påverkar systemacceptans med utgångspunkt i individens erfarenhet och inställning till teknik, systemets nytta och användarvänlighet samt organisationens påverkan. De empiriska data som analyseras i studien har hämtats från användare av ett informationssystem som används för journalföring och tester inom socialtjänsten. Användarna fördelas på två olika organisationer. Både mellan organisationerna samt mellan olika individer inom respektive organisation föreligger olikheter i användandet... (More)
Utifrån att många implementeringar av IT-stöd upplevs som bristfälliga, och får till följd lågt användande, ville vi undersöka vilka faktorer som kan påverka acceptans och användning av ett system. I denna studie har en undersökning gjorts av faktorer som påverkar systemacceptans med utgångspunkt i individens erfarenhet och inställning till teknik, systemets nytta och användarvänlighet samt organisationens påverkan. De empiriska data som analyseras i studien har hämtats från användare av ett informationssystem som används för journalföring och tester inom socialtjänsten. Användarna fördelas på två olika organisationer. Både mellan organisationerna samt mellan olika individer inom respektive organisation föreligger olikheter i användandet och inställningen till systemet. I studien finner vi att individens tidigare erfarenhet av teknik påverkar förväntningarna på ett kommande system och att systemets upplevda nytta är viktig för systemacceptansen. Vi finner vidare att användarvänlighet men framförallt användbarhet är faktorer som påverkar användandet och att organisationen som inför ett system kan påverka systemacceptansen genom sättet att informera och göra all personal delaktig. Vi finner även att det inte går att förklara acceptans utifrån endast en enstaka faktor utan att acceptans påverkas av ett stort antal faktorer som verkar tillsammans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Richard and Cronholm, Gabriel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
användbarhet, framgångsfaktorer, TAM, systemacceptans, technological frames, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1458578
date added to LUP
2009-07-01 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:43
@misc{1458578,
 abstract   = {Utifrån att många implementeringar av IT-stöd upplevs som bristfälliga, och får till följd lågt användande, ville vi undersöka vilka faktorer som kan påverka acceptans och användning av ett system. I denna studie har en undersökning gjorts av faktorer som påverkar systemacceptans med utgångspunkt i individens erfarenhet och inställning till teknik, systemets nytta och användarvänlighet samt organisationens påverkan. De empiriska data som analyseras i studien har hämtats från användare av ett informationssystem som används för journalföring och tester inom socialtjänsten. Användarna fördelas på två olika organisationer. Både mellan organisationerna samt mellan olika individer inom respektive organisation föreligger olikheter i användandet och inställningen till systemet. I studien finner vi att individens tidigare erfarenhet av teknik påverkar förväntningarna på ett kommande system och att systemets upplevda nytta är viktig för systemacceptansen. Vi finner vidare att användarvänlighet men framförallt användbarhet är faktorer som påverkar användandet och att organisationen som inför ett system kan påverka systemacceptansen genom sättet att informera och göra all personal delaktig. Vi finner även att det inte går att förklara acceptans utifrån endast en enstaka faktor utan att acceptans påverkas av ett stort antal faktorer som verkar tillsammans.},
 author    = {Andersson, Richard and Cronholm, Gabriel},
 keyword   = {användbarhet,framgångsfaktorer,TAM,systemacceptans,technological frames,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationens inverkan på acceptans - Användarnas attityder vid implementering av IS inom socialtjänsten},
 year     = {2009},
}