Advanced

CCCTB - En studie av en harmoniserad bolagsskattebas ur ett företagsekonomiskt perspektiv

Ängvall, Anna and Corbett Wattrang, Viveka Aimée (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. För att kunna definiera incitamenten är det viktigt att studera förslaget till en gemensam konsoliderad skattebas och hur CCCTB-processen utformas. Ramen för studien av de företagsekonomiska incitamenten av CCCTB som skattebas har gjorts utifrån metoden grundad teori. Problem som utpekats i den offentliga debatten harvarit utgångspunkten för arbetet. Insamling av primärdata har främst gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Även traditionell juridisk metod har använts för det avsnitt som behandlar EG-rätten. Den... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. För att kunna definiera incitamenten är det viktigt att studera förslaget till en gemensam konsoliderad skattebas och hur CCCTB-processen utformas. Ramen för studien av de företagsekonomiska incitamenten av CCCTB som skattebas har gjorts utifrån metoden grundad teori. Problem som utpekats i den offentliga debatten harvarit utgångspunkten för arbetet. Insamling av primärdata har främst gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Även traditionell juridisk metod har använts för det avsnitt som behandlar EG-rätten. Den teoretiska grunden för studien av CCCTB-processens utveckling har utgjorts av redovisningsregleringsteorier. Empirin består till största del av material från nio stycken intervjuer som gjorts med olika personer med kunskaper inom de respektive områdena. Intervjuer gällande CCCTB har gjorts med en expert från Kommissionen för arbetet med CCCTB, chefen på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv och en företagare. Frågor gällande Transfer-Pricing har ställts till dels en skattejurist på en revisionsbyrå, dels till en Transfer -Pricing Specialist på Alfa Laval samt till kunniga på Skatteverket. Angående de EG-rättsliga aspekterna har en intervju gjorts med en professor och en docent inom juridik och EG-rätt. Detta material har kompletterats med bland annat en undersökning från Business Europe samt andra undersökningar och sekundärdata. Studien visar att det finns företagsekonomiska incitament för företag att använda CCCTB som skattebas på grund av möjligheten att bli beskattad på företagsgruppens nettoresultat. En annan fördel är att rättsäkerheten för avdragsrätt skulle öka gentemot dagens komplexa och dynamiska situation som tolkningen av EG- rätten innebär. Dessutom klargör studien att interna transaktioner skulle elimineras med CCCTB som skattebas. Detta skulle
minska den administrativa bördan för företagen samt minska de kostnader som risker för dubbelbeskattning medför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ängvall, Anna and Corbett Wattrang, Viveka Aimée
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CCCTB, Transfer-Pricing, gränsöverskridande förlustavdrag, redovisning ocg beskattning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1464435
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:50:48
@misc{1464435,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka incitament som skulle kunna föreligga hos företagen att använda CCCTB som skattebas utifrån frågorna Transfer Pricing(TP) och gränsöverskridande förlustutjämningar. För att kunna definiera incitamenten är det viktigt att studera förslaget till en gemensam konsoliderad skattebas och hur CCCTB-processen utformas. Ramen för studien av de företagsekonomiska incitamenten av CCCTB som skattebas har gjorts utifrån metoden grundad teori. Problem som utpekats i den offentliga debatten harvarit utgångspunkten för arbetet. Insamling av primärdata har främst gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Även traditionell juridisk metod har använts för det avsnitt som behandlar EG-rätten. Den teoretiska grunden för studien av CCCTB-processens utveckling har utgjorts av redovisningsregleringsteorier. Empirin består till största del av material från nio stycken intervjuer som gjorts med olika personer med kunskaper inom de respektive områdena. Intervjuer gällande CCCTB har gjorts med en expert från Kommissionen för arbetet med CCCTB, chefen på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv och en företagare. Frågor gällande Transfer-Pricing har ställts till dels en skattejurist på en revisionsbyrå, dels till en Transfer -Pricing Specialist på Alfa Laval samt till kunniga på Skatteverket. Angående de EG-rättsliga aspekterna har en intervju gjorts med en professor och en docent inom juridik och EG-rätt. Detta material har kompletterats med bland annat en undersökning från Business Europe samt andra undersökningar och sekundärdata. Studien visar att det finns företagsekonomiska incitament för företag att använda CCCTB som skattebas på grund av möjligheten att bli beskattad på företagsgruppens nettoresultat. En annan fördel är att rättsäkerheten för avdragsrätt skulle öka gentemot dagens komplexa och dynamiska situation som tolkningen av EG- rätten innebär. Dessutom klargör studien att interna transaktioner skulle elimineras med CCCTB som skattebas. Detta skulle
minska den administrativa bördan för företagen samt minska de kostnader som risker för dubbelbeskattning medför.},
 author    = {Ängvall, Anna and Corbett Wattrang, Viveka Aimée},
 keyword   = {CCCTB,Transfer-Pricing,gränsöverskridande förlustavdrag,redovisning ocg beskattning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CCCTB - En studie av en harmoniserad bolagsskattebas ur ett företagsekonomiskt perspektiv},
 year     = {2009},
}