Advanced

Avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten – en studie om konkurrens och förändrade marknadsförutsättning.

Brandt, Jörgen; Hevlund, Emma and Roslin, Hampus (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att genomföra en analys avseende den förmodade avregleringen för tillhandahållandet av lokal flygtrafiktjänst, samt de förändrade förutsättningarna denna avreglering innebär för nuvarande monopolisten, LFV/ATA. Metod: Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsansatsen. Inom ramarna för denna ansats har semistrukturerade intervjuer utformats vilket utgör vårt empiriska material, tillsammans med en benchmarking analys. Dessa har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska perspektiv. Teoretiska perspektiv: Det analytiska ramverket består av Michael E. Porters femkraftsmodell som behandlar externa och interna krafter utifrån det egna företagets perspektiv. Den interna kraften omfattar konkurrensen mellan det befintliga... (More)
Syfte: Att genomföra en analys avseende den förmodade avregleringen för tillhandahållandet av lokal flygtrafiktjänst, samt de förändrade förutsättningarna denna avreglering innebär för nuvarande monopolisten, LFV/ATA. Metod: Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsansatsen. Inom ramarna för denna ansats har semistrukturerade intervjuer utformats vilket utgör vårt empiriska material, tillsammans med en benchmarking analys. Dessa har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska perspektiv. Teoretiska perspektiv: Det analytiska ramverket består av Michael E. Porters femkraftsmodell som behandlar externa och interna krafter utifrån det egna företagets perspektiv. Den interna kraften omfattar konkurrensen mellan det befintliga företaget och andra aktörer i den berörda branschen och marknaden. Ett företag med en monopolistställning saknar dock konkurrens från andra aktörer. För att beakta detta har vi tillämpat en SWOT-analys på vårt studieobjekt för att på ett strukturerat sätt identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Empiri: Det empiriska underlaget består av semistrukturerade intervjuer med respondenter från studieobjektet LFV/ATA samt dess kunder, det vill säga flygplatser. Vidare har även en potentiell konkurrent intervjuats för att öka helhetsperspektivet. Som komplement till intervjuerna har även en benchmarking analys utförts. Resultat: Den nuvarande leverantören av lokal flygtrafiktjänst, LFV/ATA, har under nuvarande marknadsförutsättningar en monopolställning på marknaden. Huruvida dessa förutsättningar kommer att förändras beror på om regeringen i höst beslutar om en ändring av luftfartslagen. En ändring som i så fal innebär en avreglering av denna tjänst. Vi har funnit att leverantörens kunder gärna ser en framtida avreglering för att öka deras förhandlingsmöjligheter samt att det finns ett missnöje med den kommunikation som finns mellan nuvarande leverantör och de intervjuade kunderna. Vi har även funnit att trots att osäkerheten kring avregleringen är hög bör leverantören utgå ifrån en försiktighetsprincip och förbereda för en avreglering genom till exempel strategiutveckling och marknadsföringsarbete. Avslutningsvis har vi identifierat potentiella nyetablerare som kan ha ett intresse för den nya avvecklade marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandt, Jörgen; Hevlund, Emma and Roslin, Hampus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
monopol, avreglering, konkurrens, Porters femkraftsmodell, SWOT-analys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1464444
date added to LUP
2009-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:28:01
@misc{1464444,
 abstract   = {Syfte: Att genomföra en analys avseende den förmodade avregleringen för tillhandahållandet av lokal flygtrafiktjänst, samt de förändrade förutsättningarna denna avreglering innebär för nuvarande monopolisten, LFV/ATA. Metod: Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsansatsen. Inom ramarna för denna ansats har semistrukturerade intervjuer utformats vilket utgör vårt empiriska material, tillsammans med en benchmarking analys. Dessa har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska perspektiv. Teoretiska perspektiv: Det analytiska ramverket består av Michael E. Porters femkraftsmodell som behandlar externa och interna krafter utifrån det egna företagets perspektiv. Den interna kraften omfattar konkurrensen mellan det befintliga företaget och andra aktörer i den berörda branschen och marknaden. Ett företag med en monopolistställning saknar dock konkurrens från andra aktörer. För att beakta detta har vi tillämpat en SWOT-analys på vårt studieobjekt för att på ett strukturerat sätt identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Empiri: Det empiriska underlaget består av semistrukturerade intervjuer med respondenter från studieobjektet LFV/ATA samt dess kunder, det vill säga flygplatser. Vidare har även en potentiell konkurrent intervjuats för att öka helhetsperspektivet. Som komplement till intervjuerna har även en benchmarking analys utförts. Resultat: Den nuvarande leverantören av lokal flygtrafiktjänst, LFV/ATA, har under nuvarande marknadsförutsättningar en monopolställning på marknaden. Huruvida dessa förutsättningar kommer att förändras beror på om regeringen i höst beslutar om en ändring av luftfartslagen. En ändring som i så fal innebär en avreglering av denna tjänst. Vi har funnit att leverantörens kunder gärna ser en framtida avreglering för att öka deras förhandlingsmöjligheter samt att det finns ett missnöje med den kommunikation som finns mellan nuvarande leverantör och de intervjuade kunderna. Vi har även funnit att trots att osäkerheten kring avregleringen är hög bör leverantören utgå ifrån en försiktighetsprincip och förbereda för en avreglering genom till exempel strategiutveckling och marknadsföringsarbete. Avslutningsvis har vi identifierat potentiella nyetablerare som kan ha ett intresse för den nya avvecklade marknaden.},
 author    = {Brandt, Jörgen and Hevlund, Emma and Roslin, Hampus},
 keyword   = {monopol,avreglering,konkurrens,Porters femkraftsmodell,SWOT-analys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten – en studie om konkurrens och förändrade marknadsförutsättning.},
 year     = {2009},
}