Advanced

Trådlösa fuktsensorer i våtrum : Sensobyg projekt

Sallova, Bedri and Sulejmani, Arber (2009)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Vattenskador är en av byggbranschens stora utmaningar. Badrum/våtrum är den värst drabbade delen i en bostad som är relaterade till fuktskador. Enlig Vattenskaderapport från 2008 uppstår ca 39 % av vattenskadorna i en bostad i våtrum. 50 % av alla golvrelaterade skador inträffar i våtrum. Med skadorna följer stora ekonomiska förluster. Det uppskattas att det går åt ca 100 miljoner kronor i veckan för reparationsåtgärder i bostäder.
Skador i våtrumsgolv uppstår nästan alltid i anslutning mellan tätskikt och golvbrunn. Det är även vanligt att skador uppstår i anslutning mellan golv och vägg. I våtrumsväggar uppstår skadorna till största delen i rörgenomföringar av bland annat tappvattenledningar.
Skadorna uppstår pga. av flera olika... (More)
Vattenskador är en av byggbranschens stora utmaningar. Badrum/våtrum är den värst drabbade delen i en bostad som är relaterade till fuktskador. Enlig Vattenskaderapport från 2008 uppstår ca 39 % av vattenskadorna i en bostad i våtrum. 50 % av alla golvrelaterade skador inträffar i våtrum. Med skadorna följer stora ekonomiska förluster. Det uppskattas att det går åt ca 100 miljoner kronor i veckan för reparationsåtgärder i bostäder.
Skador i våtrumsgolv uppstår nästan alltid i anslutning mellan tätskikt och golvbrunn. Det är även vanligt att skador uppstår i anslutning mellan golv och vägg. I våtrumsväggar uppstår skadorna till största delen i rörgenomföringar av bland annat tappvattenledningar.
Skadorna uppstår pga. av flera olika faktorer, en av faktorerna är dåliga arbetsutföranden. En annan orsak är förslitningar i tätskiktet och att vissa våtrum saknar ett ordentligt tät tätskikt.
Lunds Universitet blev kontaktat av ett antal danska byggföretag och intressenter för att hitta en lösning till problemet. Lösningen man hade enats om var att testa olika trådlösa fuktsensorer i väggar och golv i ett våtrum. Testerna utförs i en s.k. ”mockup”, en fullskalemodell av ett badrum med två olika typer av golv och fyra olika typer av väggar.
I projektet monteras 33 sensorer och en gateway som är utvecklade på Teknologisk Institut i Köpenhamn. Gateway´en för vidare information via GSM nätet till en central som är beläget i Teknologisk Institut. Värden fås där i form av RF (Realtiv Fuktighet) och temperatur. Värdena som sensorerna avger får man då i tabell- och diagramform.
De trådlösa fuktsensorerna gjuts in i betonggolven. För att göra utrymme för trådlösa fuktsensorerna i lättbetong – och tegelvägg har hål borrats med men hjälp av med borrmaskin eller vinkelslipp använts i svåra fall. I de två övriga väggarna har sensorerna knutits och bultats fast. Flertalet olika tester har och kommer att utföras i detta projekt. I projektet har tester gjorts på sensorernas räckvidd. Det negativa med projektet har varit funktionaliteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sallova, Bedri and Sulejmani, Arber
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trådlösa, badrum, fukt, trådlösa fuktsensorer, våtrum, sensorer
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete har även utgivits i Avd Byggnadsmaterials rapportserie (TVBM-5079) med titel: Trådlösa fuktsensorer i badrum : litteraturstudie och montering i Mockup.
id
1464507
date added to LUP
2009-08-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:06:59
@misc{1464507,
 abstract   = {Vattenskador är en av byggbranschens stora utmaningar. Badrum/våtrum är den värst drabbade delen i en bostad som är relaterade till fuktskador. Enlig Vattenskaderapport från 2008 uppstår ca 39 % av vattenskadorna i en bostad i våtrum. 50 % av alla golvrelaterade skador inträffar i våtrum. Med skadorna följer stora ekonomiska förluster. Det uppskattas att det går åt ca 100 miljoner kronor i veckan för reparationsåtgärder i bostäder.
Skador i våtrumsgolv uppstår nästan alltid i anslutning mellan tätskikt och golvbrunn. Det är även vanligt att skador uppstår i anslutning mellan golv och vägg. I våtrumsväggar uppstår skadorna till största delen i rörgenomföringar av bland annat tappvattenledningar.
Skadorna uppstår pga. av flera olika faktorer, en av faktorerna är dåliga arbetsutföranden. En annan orsak är förslitningar i tätskiktet och att vissa våtrum saknar ett ordentligt tät tätskikt.
Lunds Universitet blev kontaktat av ett antal danska byggföretag och intressenter för att hitta en lösning till problemet. Lösningen man hade enats om var att testa olika trådlösa fuktsensorer i väggar och golv i ett våtrum. Testerna utförs i en s.k. ”mockup”, en fullskalemodell av ett badrum med två olika typer av golv och fyra olika typer av väggar.
I projektet monteras 33 sensorer och en gateway som är utvecklade på Teknologisk Institut i Köpenhamn. Gateway´en för vidare information via GSM nätet till en central som är beläget i Teknologisk Institut. Värden fås där i form av RF (Realtiv Fuktighet) och temperatur. Värdena som sensorerna avger får man då i tabell- och diagramform.
De trådlösa fuktsensorerna gjuts in i betonggolven. För att göra utrymme för trådlösa fuktsensorerna i lättbetong – och tegelvägg har hål borrats med men hjälp av med borrmaskin eller vinkelslipp använts i svåra fall. I de två övriga väggarna har sensorerna knutits och bultats fast. Flertalet olika tester har och kommer att utföras i detta projekt. I projektet har tester gjorts på sensorernas räckvidd. Det negativa med projektet har varit funktionaliteten.},
 author    = {Sallova, Bedri and Sulejmani, Arber},
 keyword   = {trådlösa,badrum,fukt,trådlösa fuktsensorer,våtrum,sensorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trådlösa fuktsensorer i våtrum : Sensobyg projekt},
 year     = {2009},
}