Advanced

Luftrörelser i spalt - Experimentell verifiering av teoretisk modell

Rudolfsson, Johan and Persson, Jens (2009) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Genom experimentella mätningar har vi tagit fram grafer för luftflöden och
förlustfaktorer i spalt mellan vind- och regnskydd i putsade tvåstegstätade
fasader. Detta är av betydelse för att veta att inträngande fukt kan torka ut så att konstruktionen inte tar skada. Mätningar gäller för konstruktioner med spaltbildande läkt från Lindab och Europrofil samt även för fallet med helt tom spalt. Resultaten har sedan jämförts med en teoretisk beräkningsmodell för luftflödena. Arbetet innehåller även jämförelser mellan beräknade och uppmätta förlustfaktorer för varje engångsmotstånd som finns i spalten. Mätningarna är utförda inomhus vid en temperatur av ca 20ºC i en för ändamålet specialbyggd rigg.
Abstract
By experimental measurements we have developed charts for air flows in the space between the wind- and rain cover in parget two-step sealed facade. This is a presumption to give penetrating moisture a possibility to dry-out and the construction not to take damage. All measurements are based on structures with ventilated air space with profiles from Lindab and Europrofile. The results are then compared with a theoretical calculation of air flows. The work also includes comparisons with the calculated and measured loss factors for each disposable resistance air space offers. Measurements are all performed indoors at a temperature of about 20ºC in a purpose-built rig.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rudolfsson, Johan and Persson, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tvåstegstätning, luftflöden, spalt, läkt
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-09/5116
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
1464514
date added to LUP
2009-08-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:07:03
@misc{1464514,
 abstract   = {By experimental measurements we have developed charts for air flows in the space between the wind- and rain cover in parget two-step sealed facade. This is a presumption to give penetrating moisture a possibility to dry-out and the construction not to take damage. All measurements are based on structures with ventilated air space with profiles from Lindab and Europrofile. The results are then compared with a theoretical calculation of air flows. The work also includes comparisons with the calculated and measured loss factors for each disposable resistance air space offers. Measurements are all performed indoors at a temperature of about 20ºC in a purpose-built rig.},
 author    = {Rudolfsson, Johan and Persson, Jens},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {tvåstegstätning,luftflöden,spalt,läkt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Luftrörelser i spalt - Experimentell verifiering av teoretisk modell},
 year     = {2009},
}