Advanced

Bodetableringar - en fallstudie av standard och elförbrukning

Christensen, Christoffer (2009)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Bodar förbrukar mycket energi, varav en ansenlig del skulle vara möjligt att spara. Det finns regler och lagkrav som måste vara uppfyllda. Specificeringen av hur mycket energi det skulle vara möjligt att spara samt undersökningen av hur väl efterlevda lagarna är, utgör denna rapports syfte. Metoden som har använts är främst litteraturstudier och e-postutväxling med platschefer. Rapporten behandlar inte mekanisk/elektrisk ventilation eller isolering. Den behandlar inte heller andra regler än dem som gäller för arbetsmiljön i bodar. De regler och lagar som har varit till nytta i detta arbete är främst Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöföreskriften 2000:42 samt Bodöverenskommelsen från 1967. I dessa tre regelverk står det beskrivet hur bodarnas... (More)
Bodar förbrukar mycket energi, varav en ansenlig del skulle vara möjligt att spara. Det finns regler och lagkrav som måste vara uppfyllda. Specificeringen av hur mycket energi det skulle vara möjligt att spara samt undersökningen av hur väl efterlevda lagarna är, utgör denna rapports syfte. Metoden som har använts är främst litteraturstudier och e-postutväxling med platschefer. Rapporten behandlar inte mekanisk/elektrisk ventilation eller isolering. Den behandlar inte heller andra regler än dem som gäller för arbetsmiljön i bodar. De regler och lagar som har varit till nytta i detta arbete är främst Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöföreskriften 2000:42 samt Bodöverenskommelsen från 1967. I dessa tre regelverk står det beskrivet hur bodarnas utformning måste vara samt vad som ska finnas i dem. Bodar kan delas upp i arbetsbodar, personalbodar samt förrådsbodar. Bodleverantörerna utför bodkonfigurationer utefter kundens önskemål och behov. Det finns ännu inga incitament för bodleverantörerna att göra energieffektiva bodar. En lista på relevanta frågor för bodar har upprättats och svar från platschefer redovisas. En effektiv metod för att spara energi i bodar är att se över elementen; sänka temperaturen eller till och med tidsreglera dem, så att temperaturen sänks över natten. Om elementen är gamla kanske de behöver bytas ut mot nya, moderna, som har väl fungerande termostater som ger korrekt temperatur. På detta område finns de största besparingsmöjligheterna där man kan spara tusentals kronor per år vid en normalstor etablering. Om de arbetande duschar väl länge eller tvättar händerna för länge, och om man skulle kunna spara så lite som någon halv minut per person och dag, så skulle det vid en normalstor etablering kunna sänka kostnaderna väsentligt varje år. Detta inkluderat att man byter till nyare, effektivare duschmunstycken, som bidrar till denna sänkning. Andra områden det är möjligt att spara på är belysning och torkskåp. Belysning är den post där det ges sämst möjligheter till besparing, medan torkskåp ger väldigt goda möjligheter till att spara energi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensen, Christoffer
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmiljölagen, sparande, bodetableringar, elförbrukning, belysning, element
language
Swedish
id
1464558
date added to LUP
2009-08-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:07:22
@misc{1464558,
 abstract   = {Bodar förbrukar mycket energi, varav en ansenlig del skulle vara möjligt att spara. Det finns regler och lagkrav som måste vara uppfyllda. Specificeringen av hur mycket energi det skulle vara möjligt att spara samt undersökningen av hur väl efterlevda lagarna är, utgör denna rapports syfte. Metoden som har använts är främst litteraturstudier och e-postutväxling med platschefer. Rapporten behandlar inte mekanisk/elektrisk ventilation eller isolering. Den behandlar inte heller andra regler än dem som gäller för arbetsmiljön i bodar. De regler och lagar som har varit till nytta i detta arbete är främst Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöföreskriften 2000:42 samt Bodöverenskommelsen från 1967. I dessa tre regelverk står det beskrivet hur bodarnas utformning måste vara samt vad som ska finnas i dem. Bodar kan delas upp i arbetsbodar, personalbodar samt förrådsbodar. Bodleverantörerna utför bodkonfigurationer utefter kundens önskemål och behov. Det finns ännu inga incitament för bodleverantörerna att göra energieffektiva bodar. En lista på relevanta frågor för bodar har upprättats och svar från platschefer redovisas. En effektiv metod för att spara energi i bodar är att se över elementen; sänka temperaturen eller till och med tidsreglera dem, så att temperaturen sänks över natten. Om elementen är gamla kanske de behöver bytas ut mot nya, moderna, som har väl fungerande termostater som ger korrekt temperatur. På detta område finns de största besparingsmöjligheterna där man kan spara tusentals kronor per år vid en normalstor etablering. Om de arbetande duschar väl länge eller tvättar händerna för länge, och om man skulle kunna spara så lite som någon halv minut per person och dag, så skulle det vid en normalstor etablering kunna sänka kostnaderna väsentligt varje år. Detta inkluderat att man byter till nyare, effektivare duschmunstycken, som bidrar till denna sänkning. Andra områden det är möjligt att spara på är belysning och torkskåp. Belysning är den post där det ges sämst möjligheter till besparing, medan torkskåp ger väldigt goda möjligheter till att spara energi.},
 author    = {Christensen, Christoffer},
 keyword   = {arbetsmiljölagen,sparande,bodetableringar,elförbrukning,belysning,element},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bodetableringar - en fallstudie av standard och elförbrukning},
 year     = {2009},
}