Advanced

Status quo in the queue - en studie om interna faktorer som påverkar köer i vården

Jönsson, Sofie; Catanzaro, Pia and Berglund, Kristina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Hälso- och sjukvården ska bedrivas med god ekonomi och god kvalitet. Kvaliteten kan utgå ur två perspektiv, det medicinska och det patientupplevda och dessa två kan, men behöver inte vara desamma. De förändringar som sker på grund av signaler uppifrån, nationellt och regionalt, politiskt och administrativt, innebär just nu en kraftig fokusering på köerna och på att verksamheterna ska vara säkra på att endast ”rätt” patienter redovisas i sin väntan på vård. Vi har upplevt att det i vissa verksamheter finns en brist på tydlighet och menar att det är viktigt att ha en tydlig strategi med mätbara mål som alla är involverade i och känner till. I undersökningen finns goda exempel där man har förändrat sina verksamhetsprocesser och det visar att... (More)
Hälso- och sjukvården ska bedrivas med god ekonomi och god kvalitet. Kvaliteten kan utgå ur två perspektiv, det medicinska och det patientupplevda och dessa två kan, men behöver inte vara desamma. De förändringar som sker på grund av signaler uppifrån, nationellt och regionalt, politiskt och administrativt, innebär just nu en kraftig fokusering på köerna och på att verksamheterna ska vara säkra på att endast ”rätt” patienter redovisas i sin väntan på vård. Vi har upplevt att det i vissa verksamheter finns en brist på tydlighet och menar att det är viktigt att ha en tydlig strategi med mätbara mål som alla är involverade i och känner till. I undersökningen finns goda exempel där man har förändrat sina verksamhetsprocesser och det visar att det finns möjligheter till förändring även inom en offentlig organisation och att benchmarking bör användas. Det arbete som nu pågår med körevisioner innebär att patienter som inte ska finnas i kön gallras ut, men till slut nås en punkt då det inte går att gallra mer och om det då fortfarande finns väntetider måste man vända sig inåt och analysera sin verksamhet och de processer som finns. Inställningen angående produktionen är olika i verksamheterna, några är förutseende och ser långt framåt medan andra endast tycks titta i backspegeln, vilket inte gagnar en ökad produktion som är nödvändigt för att bli av med sina köer. Vid förändringar är det viktigt att ledningen visar sitt stöd, men också att målen kommuniceras ut så att alla förstår dem och vad som krävs för att dessa ska uppnås. Vi är medvetna om att verksamheterna har olika förutsättningar men menar ändå att alla kan göra små förbättringar med befintliga resurser. Uppföljning och feedback är också oerhört viktigt för att se hur bra man har lyckats med sitt arbete och om ytterligare förändringar behöver göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Sofie; Catanzaro, Pia and Berglund, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lean, offentlig sektor, patienter, processer, produktion, styrning, vårdkö, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1470602
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:16
@misc{1470602,
 abstract   = {Hälso- och sjukvården ska bedrivas med god ekonomi och god kvalitet. Kvaliteten kan utgå ur två perspektiv, det medicinska och det patientupplevda och dessa två kan, men behöver inte vara desamma. De förändringar som sker på grund av signaler uppifrån, nationellt och regionalt, politiskt och administrativt, innebär just nu en kraftig fokusering på köerna och på att verksamheterna ska vara säkra på att endast ”rätt” patienter redovisas i sin väntan på vård. Vi har upplevt att det i vissa verksamheter finns en brist på tydlighet och menar att det är viktigt att ha en tydlig strategi med mätbara mål som alla är involverade i och känner till. I undersökningen finns goda exempel där man har förändrat sina verksamhetsprocesser och det visar att det finns möjligheter till förändring även inom en offentlig organisation och att benchmarking bör användas. Det arbete som nu pågår med körevisioner innebär att patienter som inte ska finnas i kön gallras ut, men till slut nås en punkt då det inte går att gallra mer och om det då fortfarande finns väntetider måste man vända sig inåt och analysera sin verksamhet och de processer som finns. Inställningen angående produktionen är olika i verksamheterna, några är förutseende och ser långt framåt medan andra endast tycks titta i backspegeln, vilket inte gagnar en ökad produktion som är nödvändigt för att bli av med sina köer. Vid förändringar är det viktigt att ledningen visar sitt stöd, men också att målen kommuniceras ut så att alla förstår dem och vad som krävs för att dessa ska uppnås. Vi är medvetna om att verksamheterna har olika förutsättningar men menar ändå att alla kan göra små förbättringar med befintliga resurser. Uppföljning och feedback är också oerhört viktigt för att se hur bra man har lyckats med sitt arbete och om ytterligare förändringar behöver göras.},
 author    = {Jönsson, Sofie and Catanzaro, Pia and Berglund, Kristina},
 keyword   = {lean,offentlig sektor,patienter,processer,produktion,styrning,vårdkö,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Status quo in the queue - en studie om interna faktorer som påverkar köer i vården},
 year     = {2009},
}