Advanced

En Dyrbar Investering? - En Litteraturstudie Om Hälsofrämjande Arbete

Hellman, Åsa; Haugen, Linn and Cronberg, Ninni (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
SAMMANFATTNING
Syfte: Syftet med denna studie har varit att granska den litteratur som finns inom ämnet hälsofrämjande arbete i organisationer. Vår avsikt var att granska aktuella artiklar och inlägg i den pågående debatten.
Design/metod/angripningssätt: Vi har studerat 62 olika källor för att skapa oss en trovärdig överblick av ämnet hälsofrämjande arbete. Dessa har granskats, generaliserats och ställts i relation till varandra. Vi har även diskuterat författarnas tillvägagångssätt för att kvalitetstesta deras resultat. Resultat: Trots att författare är överrens om att det finns en tydlig koppling mellan hälsofrämjande arbete och positiva effekter är vi inte lika övertygade om denna koppling är en självklarhet. Vi anser att hälsofrämjande... (More)
SAMMANFATTNING
Syfte: Syftet med denna studie har varit att granska den litteratur som finns inom ämnet hälsofrämjande arbete i organisationer. Vår avsikt var att granska aktuella artiklar och inlägg i den pågående debatten.
Design/metod/angripningssätt: Vi har studerat 62 olika källor för att skapa oss en trovärdig överblick av ämnet hälsofrämjande arbete. Dessa har granskats, generaliserats och ställts i relation till varandra. Vi har även diskuterat författarnas tillvägagångssätt för att kvalitetstesta deras resultat. Resultat: Trots att författare är överrens om att det finns en tydlig koppling mellan hälsofrämjande arbete och positiva effekter är vi inte lika övertygade om denna koppling är en självklarhet. Vi anser att hälsofrämjande arbete ger effekter, däremot anser vi inte att denna länk har blivit bevisad i den mån de borde bli för att övertyga företag och samhälle att investera i arbetet.
Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, ekonomiska och sociala effekter, arbetsmiljö samt implementerings- och mätmetoder.
Typ av uppsats: Litteraturstudie. ABSTRACT
Purpose: This paper aims to provide an overview of the litterateur available in the workplace health promotion field. Our purpose is to review current articles and contributions in the ongoing debate. Design/methodology/approach: We have considered 62 different sources to create a trustworthy overview on the subject of workplace health promotion. These sources has been reviewed, generalized and compared. We have also discussed the methodology used by the authors to assure their results.
Findings: While a growing number of studies addressing the connection between workplace health promotion and a positive effect we are not that convinced of the clarity of this connection. We do believe that workplace health promotion produces results, on the other hand, we do not believe this connection has been proved in the extent it need to be to persuade companies and the society to invest. Keywords: Workplace health promotion, economic and social effects, work environment, implementation and measurement methods.
Paper type: A review of literature. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Åsa; Haugen, Linn and Cronberg, Ninni
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsofrämjande, produktivitet, lönsamhet, arbetsmiljö, implementering, mätmetoder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1470661
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:30
@misc{1470661,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Syfte: Syftet med denna studie har varit att granska den litteratur som finns inom ämnet hälsofrämjande arbete i organisationer. Vår avsikt var att granska aktuella artiklar och inlägg i den pågående debatten.
Design/metod/angripningssätt: Vi har studerat 62 olika källor för att skapa oss en trovärdig överblick av ämnet hälsofrämjande arbete. Dessa har granskats, generaliserats och ställts i relation till varandra. Vi har även diskuterat författarnas tillvägagångssätt för att kvalitetstesta deras resultat. Resultat: Trots att författare är överrens om att det finns en tydlig koppling mellan hälsofrämjande arbete och positiva effekter är vi inte lika övertygade om denna koppling är en självklarhet. Vi anser att hälsofrämjande arbete ger effekter, däremot anser vi inte att denna länk har blivit bevisad i den mån de borde bli för att övertyga företag och samhälle att investera i arbetet.
Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, ekonomiska och sociala effekter, arbetsmiljö samt implementerings- och mätmetoder.
Typ av uppsats: Litteraturstudie. ABSTRACT
Purpose: This paper aims to provide an overview of the litterateur available in the workplace health promotion field. Our purpose is to review current articles and contributions in the ongoing debate. Design/methodology/approach: We have considered 62 different sources to create a trustworthy overview on the subject of workplace health promotion. These sources has been reviewed, generalized and compared. We have also discussed the methodology used by the authors to assure their results.
Findings: While a growing number of studies addressing the connection between workplace health promotion and a positive effect we are not that convinced of the clarity of this connection. We do believe that workplace health promotion produces results, on the other hand, we do not believe this connection has been proved in the extent it need to be to persuade companies and the society to invest. Keywords: Workplace health promotion, economic and social effects, work environment, implementation and measurement methods.
Paper type: A review of literature.},
 author    = {Hellman, Åsa and Haugen, Linn and Cronberg, Ninni},
 keyword   = {hälsofrämjande,produktivitet,lönsamhet,arbetsmiljö,implementering,mätmetoder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En Dyrbar Investering? - En Litteraturstudie Om Hälsofrämjande Arbete},
 year     = {2009},
}