Advanced

Luftens hjältar

Larsson, Filippa; Caldarulo, Alexandra and Larsson, Julia (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Att flyga och resa är något som idag inte bara är privilegier för välbärgade utan något som de flesta av oss har möjlighet att göra, i och med utvecklingen av lågprisflyget. Detta har lett till en allt större växande rörlighet bland jordens befolkning där folk idag åker längre, oftare och i kortare perioder. Parallellt med vår ökade hypermobila livsstil växer dock ett allt större stundande hot, nämligen klimatförändringen och den globala uppvärmningen, där flyget spelar en stor roll. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur världens största flygbolag ställer sig till klimatfrågan och deras syn på sin inverkan på miljön vad gäller utsläpp och global uppvärmning. Klimatfrågan är idag ett ämne som blir alltmer aktuellt, särskilt i... (More)
Att flyga och resa är något som idag inte bara är privilegier för välbärgade utan något som de flesta av oss har möjlighet att göra, i och med utvecklingen av lågprisflyget. Detta har lett till en allt större växande rörlighet bland jordens befolkning där folk idag åker längre, oftare och i kortare perioder. Parallellt med vår ökade hypermobila livsstil växer dock ett allt större stundande hot, nämligen klimatförändringen och den globala uppvärmningen, där flyget spelar en stor roll. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur världens största flygbolag ställer sig till klimatfrågan och deras syn på sin inverkan på miljön vad gäller utsläpp och global uppvärmning. Klimatfrågan är idag ett ämne som blir alltmer aktuellt, särskilt i samband med transport och turism. Flygbaserad turism är den mest skadliga formen av turism med hänsyn till klimatförändringar och flygindustrin är den snabbast växande transportsektorn. Därför tycker vi att detta är ett intressant ämne att studera. Våra frågeställningar som besvaras är: Vad har flygbolagen för attityd till klimatförändringen? samt Hur skildrar flygbolagen sitt miljöarbete för allmänheten? Vi undersökte världens 65 största flygbolag genom att göra en kvantitativ textanalys av deras miljörapporter och hemsidor. En av de mest intressanta upptäckterna i vår undersökning var att över hälften av de undersökta flygbolagen saknade en miljörapport av något slag, vilket tyder på en stor ignorans och ointresse för klimatproblemet bland världens största flygbolag. Av de bolag som presenterar sitt miljöarbete i rapporter visade resultatet att deras försök att minska klimatpåverkan till störst del handlar om satsningar inom teknologi och genom ökad effektivitet. Flygbolagen är endast intresserade av att arbeta för hållbar utveckling då det är ekonomiskt gynnsamt för dem. Samtidigt vill flygbolagen ge allmänheten en positiv bild av flygbranschen och deras miljöarbete. De marknadsför sig som miljömässigt hållbara även då det oftast inte ligger någon större handling bakom dessa uttalanden. Flygbolagen visar gärna hur liten deras påverkan på klimatet är jämfört med andra aktörer samtidigt som de hävdar att de trots detta tar miljön på största allvar. Detta får dem att framstå som ädla miljöhjältar. Dock argumenterar forskare att flygbolagens miljöarbete idag inte är tillräckligt för att åstadkomma någon betydande förändring och att det är långt kvar innan flygbolagen förtjänar att kalla sig för hållbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1470676,
 abstract   = {Att flyga och resa är något som idag inte bara är privilegier för välbärgade utan något som de flesta av oss har möjlighet att göra, i och med utvecklingen av lågprisflyget. Detta har lett till en allt större växande rörlighet bland jordens befolkning där folk idag åker längre, oftare och i kortare perioder. Parallellt med vår ökade hypermobila livsstil växer dock ett allt större stundande hot, nämligen klimatförändringen och den globala uppvärmningen, där flyget spelar en stor roll. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur världens största flygbolag ställer sig till klimatfrågan och deras syn på sin inverkan på miljön vad gäller utsläpp och global uppvärmning. Klimatfrågan är idag ett ämne som blir alltmer aktuellt, särskilt i samband med transport och turism. Flygbaserad turism är den mest skadliga formen av turism med hänsyn till klimatförändringar och flygindustrin är den snabbast växande transportsektorn. Därför tycker vi att detta är ett intressant ämne att studera. Våra frågeställningar som besvaras är: Vad har flygbolagen för attityd till klimatförändringen? samt Hur skildrar flygbolagen sitt miljöarbete för allmänheten? Vi undersökte världens 65 största flygbolag genom att göra en kvantitativ textanalys av deras miljörapporter och hemsidor. En av de mest intressanta upptäckterna i vår undersökning var att över hälften av de undersökta flygbolagen saknade en miljörapport av något slag, vilket tyder på en stor ignorans och ointresse för klimatproblemet bland världens största flygbolag. Av de bolag som presenterar sitt miljöarbete i rapporter visade resultatet att deras försök att minska klimatpåverkan till störst del handlar om satsningar inom teknologi och genom ökad effektivitet. Flygbolagen är endast intresserade av att arbeta för hållbar utveckling då det är ekonomiskt gynnsamt för dem. Samtidigt vill flygbolagen ge allmänheten en positiv bild av flygbranschen och deras miljöarbete. De marknadsför sig som miljömässigt hållbara även då det oftast inte ligger någon större handling bakom dessa uttalanden. Flygbolagen visar gärna hur liten deras påverkan på klimatet är jämfört med andra aktörer samtidigt som de hävdar att de trots detta tar miljön på största allvar. Detta får dem att framstå som ädla miljöhjältar. Dock argumenterar forskare att flygbolagens miljöarbete idag inte är tillräckligt för att åstadkomma någon betydande förändring och att det är långt kvar innan flygbolagen förtjänar att kalla sig för hållbara.},
 author    = {Larsson, Filippa and Caldarulo, Alexandra and Larsson, Julia},
 keyword   = {klimatförändringen,flygbolag,turism,hållbar utveckling,ansvar,greenwashing,organisationstänkande,psykologisk förnekelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Luftens hjältar},
 year     = {2009},
}