Advanced

Kosterhavets nationalpark – om konflikter vid gränsdragning

Baggholm, Emelie; Gullberg, Paula and Sandström, Cecilia (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Turism kan ha många effekter, dels kan den leda till ökad ekonomisk tillväxt i ett område men den kan även leda till överexploatering. Skyddande av områden i form av nationalparker och turismen den genererar skapar också en del svårigheter. Problematiken kring att bevara och exploatera är det moderna fenomen som har hamnat i fokus i denna uppsats.
Syftet med denna uppsats är att utreda hur denna problematik kommer till uttryck på Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart turismperspektiv, belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det rurala området inom och utanför parkens gränser. Utifrån detta syfte ställer vi oss frågan: Vilka effekter kan uppkomma av att dra gränser mellan... (More)
Turism kan ha många effekter, dels kan den leda till ökad ekonomisk tillväxt i ett område men den kan även leda till överexploatering. Skyddande av områden i form av nationalparker och turismen den genererar skapar också en del svårigheter. Problematiken kring att bevara och exploatera är det moderna fenomen som har hamnat i fokus i denna uppsats.
Syftet med denna uppsats är att utreda hur denna problematik kommer till uttryck på Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart turismperspektiv, belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det rurala området inom och utanför parkens gränser. Utifrån detta syfte ställer vi oss frågan: Vilka effekter kan uppkomma av att dra gränser mellan destinationer? För att konkretisera denna fråga har vi valt att fokusera på vilken roll gränser mellan kommuner spelar. Vi utreder också vilka effekter det blir på turismen av de konflikter som kan uppstå vid gränsdragning. Samt vilka effekter som går att uppmärksamma på de nya entréerna, som den på Resö. Vi har genomfört en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt att vi har genomfört observationer av vårt studieobjekt Resö. Vi har kommit fram till att det uppkommit intressekonflikter mellan de båda kommunerna Tanum och Strömstad på grund av gränsdragningen. Det krävs aktivt nätverkande och god förståelse för varandras verksamheter för att förhindra en ohållbar utveckling av den gemensamma destinationen, Kosterhavets nationalpark. Vi kan även konstatera att det finns en risk att konsumtionen av arkipelagen förflyttas och att den därmed tär på bärkraften på platser utanför gränsen. Vi kan konstatera att det krävs en balans mellan att bevara och exploatera. Man måste bevara för att kunna exploatera men också exploatera för att ha någonting att bevara. Unikhet och tillgänglighet måste gå hand i hand, turismtrycket måste anpassas för att destinationen inte ska tappa i attraktionskraft då gränsen dras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Baggholm, Emelie; Gullberg, Paula and Sandström, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nationalpark; hållbar turism; bärkraft; nätverk; the tragedy of the commons; rural turism; marin turism, Tourism, Turism
language
Swedish
id
1470731
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:46
@misc{1470731,
 abstract   = {Turism kan ha många effekter, dels kan den leda till ökad ekonomisk tillväxt i ett område men den kan även leda till överexploatering. Skyddande av områden i form av nationalparker och turismen den genererar skapar också en del svårigheter. Problematiken kring att bevara och exploatera är det moderna fenomen som har hamnat i fokus i denna uppsats.
Syftet med denna uppsats är att utreda hur denna problematik kommer till uttryck på Sveriges västkust i Kosterhavsområdet. Vi ämnar, ur ett hållbart turismperspektiv, belysa hur skapandet av Sveriges första marina nationalpark kommer att påverka det rurala området inom och utanför parkens gränser. Utifrån detta syfte ställer vi oss frågan: Vilka effekter kan uppkomma av att dra gränser mellan destinationer? För att konkretisera denna fråga har vi valt att fokusera på vilken roll gränser mellan kommuner spelar. Vi utreder också vilka effekter det blir på turismen av de konflikter som kan uppstå vid gränsdragning. Samt vilka effekter som går att uppmärksamma på de nya entréerna, som den på Resö. Vi har genomfört en fallstudie där vi använt oss av kvalitativa intervjuer samt att vi har genomfört observationer av vårt studieobjekt Resö. Vi har kommit fram till att det uppkommit intressekonflikter mellan de båda kommunerna Tanum och Strömstad på grund av gränsdragningen. Det krävs aktivt nätverkande och god förståelse för varandras verksamheter för att förhindra en ohållbar utveckling av den gemensamma destinationen, Kosterhavets nationalpark. Vi kan även konstatera att det finns en risk att konsumtionen av arkipelagen förflyttas och att den därmed tär på bärkraften på platser utanför gränsen. Vi kan konstatera att det krävs en balans mellan att bevara och exploatera. Man måste bevara för att kunna exploatera men också exploatera för att ha någonting att bevara. Unikhet och tillgänglighet måste gå hand i hand, turismtrycket måste anpassas för att destinationen inte ska tappa i attraktionskraft då gränsen dras.},
 author    = {Baggholm, Emelie and Gullberg, Paula and Sandström, Cecilia},
 keyword   = {nationalpark; hållbar turism; bärkraft; nätverk; the tragedy of the commons; rural turism; marin turism,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kosterhavets nationalpark – om konflikter vid gränsdragning},
 year     = {2009},
}