Advanced

Ett varumärke i nya kläder – en studie om KappAhl; ur två perspektiv

Runnström, Henrik; Klingstedt, Andreas and Persson-Stiernswärd, Philip (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Ett varumärke i nya kläder – en studie om KappAhl; ur två perspektiv Kurs: SMTX06 – Service Management: Kandidatuppsats, 15 p Författare: Andreas Klingstedt, Philip Persson, Henrik Runnström Handledare: Szilvia Gyimothy och Pavla Kruzela Nyckelord: Varumärke, Varumärkeskapital, Positionering, Ompositionering Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur ett svenskt detaljhandelsföretag arbetar med en ompositionering, samt att redogöra hur konsumenten uppfattar varumärket idag, och om man har påverkats av ompositioneringen. Metod: För att kunna uppnå vårt syfte och besvara de frågeställningar som vi har valt ska genomsyra vår uppsats har vi därför valt att arbeta med insamlingsmetoder av... (More)
SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Ett varumärke i nya kläder – en studie om KappAhl; ur två perspektiv Kurs: SMTX06 – Service Management: Kandidatuppsats, 15 p Författare: Andreas Klingstedt, Philip Persson, Henrik Runnström Handledare: Szilvia Gyimothy och Pavla Kruzela Nyckelord: Varumärke, Varumärkeskapital, Positionering, Ompositionering Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur ett svenskt detaljhandelsföretag arbetar med en ompositionering, samt att redogöra hur konsumenten uppfattar varumärket idag, och om man har påverkats av ompositioneringen. Metod: För att kunna uppnå vårt syfte och besvara de frågeställningar som vi har valt ska genomsyra vår uppsats har vi därför valt att arbeta med insamlingsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in, dels genom intervjuer (ledningens perspektiv) och dels genom en enkätundersökning (konsumenternas perspektiv). Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska referensram beskrivs det moderna varumärket, samt de teoretiska begrepp och modeller för varumärkeskapital och varumärkespositionering som ligger till grund för att ett varumärke ska kunna positionera sig på marknaden, och i konsumenternas medvetande. Empiri: I empirin redogörs resultaten av intervjuerna och enkätundersökningen som sammanställs under rubriker som baseras utifrån våra forskningsfrågor. Resultat: Resultatet visar att en ompositioneringprocess innebär en långsiktig strategisk fokusering på varumärkets identitet, för att kunna skapa en ny position på marknaden, och i konsumentens medvetande. Idag finns det en stor medvetenhet hos konsumenterna, som främst förknippar KappAhl med prisvärdhet och kläder för äldre. Att KappAhl har förändrats är något som uppmärksammats hos konsumenterna, som främst märkt av en högre modemedvetenhet och en föryngrad målgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runnström, Henrik; Klingstedt, Andreas and Persson-Stiernswärd, Philip
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varumärke, varumärkeskapital, positionering, ompositionering, Trade, Handel
language
Swedish
id
1470745
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:49
@misc{1470745,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Ett varumärke i nya kläder – en studie om KappAhl; ur två perspektiv Kurs: SMTX06 – Service Management: Kandidatuppsats, 15 p Författare: Andreas Klingstedt, Philip Persson, Henrik Runnström Handledare: Szilvia Gyimothy och Pavla Kruzela Nyckelord: Varumärke, Varumärkeskapital, Positionering, Ompositionering Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur ett svenskt detaljhandelsföretag arbetar med en ompositionering, samt att redogöra hur konsumenten uppfattar varumärket idag, och om man har påverkats av ompositioneringen. Metod: För att kunna uppnå vårt syfte och besvara de frågeställningar som vi har valt ska genomsyra vår uppsats har vi därför valt att arbeta med insamlingsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in, dels genom intervjuer (ledningens perspektiv) och dels genom en enkätundersökning (konsumenternas perspektiv). Teoretiska perspektiv: I vår teoretiska referensram beskrivs det moderna varumärket, samt de teoretiska begrepp och modeller för varumärkeskapital och varumärkespositionering som ligger till grund för att ett varumärke ska kunna positionera sig på marknaden, och i konsumenternas medvetande. Empiri: I empirin redogörs resultaten av intervjuerna och enkätundersökningen som sammanställs under rubriker som baseras utifrån våra forskningsfrågor. Resultat: Resultatet visar att en ompositioneringprocess innebär en långsiktig strategisk fokusering på varumärkets identitet, för att kunna skapa en ny position på marknaden, och i konsumentens medvetande. Idag finns det en stor medvetenhet hos konsumenterna, som främst förknippar KappAhl med prisvärdhet och kläder för äldre. Att KappAhl har förändrats är något som uppmärksammats hos konsumenterna, som främst märkt av en högre modemedvetenhet och en föryngrad målgrupp.},
 author    = {Runnström, Henrik and Klingstedt, Andreas and Persson-Stiernswärd, Philip},
 keyword   = {varumärke,varumärkeskapital,positionering,ompositionering,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett varumärke i nya kläder – en studie om KappAhl; ur två perspektiv},
 year     = {2009},
}