Advanced

På väg mot en hållbar modeindustri - en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation

Larsen, Helena; Pedersén, Camilla and Tagesson, Åsa (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: På väg mot en hållbar modeindustri – en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg.
Nivå: SMTX 06, Kandidatuppsats 15 hp.
Författare: Larsen, Helena. Pedersén, Camilla & Tagesson, Åsa.
Handledare: Fredriksson, Cecilia. Bäckström, Kristina
Nyckelord: Ekonomi, Kultur, Drivkrafter, Företagsledning, Designer, Relation och Hållbar utveckling Syfte: Det övergripande syftet är att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter påverkar en hållbar utveckling. Vi önskar se hur kulturella och ekonomiska drivkrafter främjar eller eventuellt hämmar varandra i modeverksamheter och vad det har för påverkan för en hållbar utveckling. Vi kommer... (More)
Titel: På väg mot en hållbar modeindustri – en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg.
Nivå: SMTX 06, Kandidatuppsats 15 hp.
Författare: Larsen, Helena. Pedersén, Camilla & Tagesson, Åsa.
Handledare: Fredriksson, Cecilia. Bäckström, Kristina
Nyckelord: Ekonomi, Kultur, Drivkrafter, Företagsledning, Designer, Relation och Hållbar utveckling Syfte: Det övergripande syftet är att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter påverkar en hållbar utveckling. Vi önskar se hur kulturella och ekonomiska drivkrafter främjar eller eventuellt hämmar varandra i modeverksamheter och vad det har för påverkan för en hållbar utveckling. Vi kommer närmare att undersöka relationen mellan företagsledning och designer för att se hur denna bidrar till en hållbar utveckling. Frågeställningar: 1. Vilka är de kulturella och ekonomiska drivkrafterna hos verksamheternas företagsledning och designer? 2. Främjar eller eventuellt hämmar de ekonomiska och kulturella drivkrafterna varandra och hur påverkar detta den hållbara utvecklingen? 3. Hur ser relationen ut mellan företagsledning och designer och vad har den för betydelse för en hållbar utveckling? Metod: För att besvara våra frågeställningar och syfte har sju kvalitativa intervjuer genomförts samt en observation vilken fungerade som en inspirationskälla. Tre modeverksamheter har använts som studieobjekt och det är en representant från varje företagsledning samt designers som intervjuats.
Slutsatser: Det går att identifiera både ekonomiska och kulturella drivkrafter hos företagsledningen. Designern har endast kulturella drivkrafter. Företagsledningens och designerns drivkrafter kan både hämma och främja varandra vilket påverkar den hållbara utvecklingen. Företagsledningen och designerns tankeverksamhet karaktäriseras på olika sätt då de nästan kan ses som dikotomier. Deras olika sätt att tänka och arbeta kan komplettera varandra då båda karaktäriseras som två extremer som i grund och botten inte klarar sig utan varandra. För att en hållbar utveckling ska kunna påverkas krävs det en god kommunikation mellan företagsledningen och deras designer.
Förslag till vidare forskning: Hållbart mode är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns många aspekter värda att studera. Vi skulle efter denna uppsats vilja uppmuntra att vidare forskning fördes kring relationer i modeindustrin då vi anser att det är samspelet i dessa som gör skillnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsen, Helena; Pedersén, Camilla and Tagesson, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomi kultur drivkrafter företagsledning designer relation hållbar utveckling
language
Swedish
id
1470766
date added to LUP
2010-10-27 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:53
@misc{1470766,
 abstract   = {Titel: På väg mot en hållbar modeindustri – en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation
Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg.
Nivå: SMTX 06, Kandidatuppsats 15 hp.
Författare: Larsen, Helena. Pedersén, Camilla & Tagesson, Åsa.
Handledare: Fredriksson, Cecilia. Bäckström, Kristina
Nyckelord: Ekonomi, Kultur, Drivkrafter, Företagsledning, Designer, Relation och Hållbar utveckling Syfte: Det övergripande syftet är att få en förståelse för och insikt i hur modeverksamheter påverkar en hållbar utveckling. Vi önskar se hur kulturella och ekonomiska drivkrafter främjar eller eventuellt hämmar varandra i modeverksamheter och vad det har för påverkan för en hållbar utveckling. Vi kommer närmare att undersöka relationen mellan företagsledning och designer för att se hur denna bidrar till en hållbar utveckling. Frågeställningar: 1. Vilka är de kulturella och ekonomiska drivkrafterna hos verksamheternas företagsledning och designer? 2. Främjar eller eventuellt hämmar de ekonomiska och kulturella drivkrafterna varandra och hur påverkar detta den hållbara utvecklingen? 3. Hur ser relationen ut mellan företagsledning och designer och vad har den för betydelse för en hållbar utveckling? Metod: För att besvara våra frågeställningar och syfte har sju kvalitativa intervjuer genomförts samt en observation vilken fungerade som en inspirationskälla. Tre modeverksamheter har använts som studieobjekt och det är en representant från varje företagsledning samt designers som intervjuats.
Slutsatser: Det går att identifiera både ekonomiska och kulturella drivkrafter hos företagsledningen. Designern har endast kulturella drivkrafter. Företagsledningens och designerns drivkrafter kan både hämma och främja varandra vilket påverkar den hållbara utvecklingen. Företagsledningen och designerns tankeverksamhet karaktäriseras på olika sätt då de nästan kan ses som dikotomier. Deras olika sätt att tänka och arbeta kan komplettera varandra då båda karaktäriseras som två extremer som i grund och botten inte klarar sig utan varandra. För att en hållbar utveckling ska kunna påverkas krävs det en god kommunikation mellan företagsledningen och deras designer.
Förslag till vidare forskning: Hållbart mode är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns många aspekter värda att studera. Vi skulle efter denna uppsats vilja uppmuntra att vidare forskning fördes kring relationer i modeindustrin då vi anser att det är samspelet i dessa som gör skillnad.},
 author    = {Larsen, Helena and Pedersén, Camilla and Tagesson, Åsa},
 keyword   = {ekonomi kultur drivkrafter företagsledning designer relation hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På väg mot en hållbar modeindustri - en uppsats om företagsledningens och designerns drivkrafter och relation},
 year     = {2010},
}