Advanced

Psykiatrin till er tjänst - En studie av tjänstens kvalitet inom en människonära verksamhet

Gustafsson, Veronica; Askelid, Malena and Järlefors, Maria (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Psykiatrin har till uppgift att hjälpa och bota människor med psykisk ohälsa. Människor som vänder sig till psykiatrin kan ses som kunder som ska köpa deras tjänst. Patientens upplevelse av denna tjänst avgör kvaliteten. Hur man definerar begreppet kvalitet i denna verksamhet är därför av stor vikt. Teorin och vår insamlade empiri har genom undersökningen visat att definitionen av kvalitet inom psykatrin i Skåne är splittrad. Ledare, personal, patienter och anhöriga har alla var sin definition av kvalitet vad den innebär och hur den skapas. Genom att mer fokusera på Service Managementansatsens kundperspektiv inom psykiatrin i Skåne skulle en tydligare definition kunna göras och ett hållbart förändringsarbetet hade kunnat genomföras.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1470773,
 abstract   = {Psykiatrin har till uppgift att hjälpa och bota människor med psykisk ohälsa. Människor som vänder sig till psykiatrin kan ses som kunder som ska köpa deras tjänst. Patientens upplevelse av denna tjänst avgör kvaliteten. Hur man definerar begreppet kvalitet i denna verksamhet är därför av stor vikt. Teorin och vår insamlade empiri har genom undersökningen visat att definitionen av kvalitet inom psykatrin i Skåne är splittrad. Ledare, personal, patienter och anhöriga har alla var sin definition av kvalitet vad den innebär och hur den skapas. Genom att mer fokusera på Service Managementansatsens kundperspektiv inom psykiatrin i Skåne skulle en tydligare definition kunna göras och ett hållbart förändringsarbetet hade kunnat genomföras.},
 author    = {Gustafsson, Veronica and Askelid, Malena and Järlefors, Maria},
 keyword   = {tjänstekvalitet,servicemötet,kund,patient,Public health, epidemiology,Folkhälsa, epidemiologi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiatrin till er tjänst - En studie av tjänstens kvalitet inom en människonära verksamhet},
 year     = {2009},
}