Advanced

Överföring av företagsidentitet till en franchiseenhet -En studie av IKEA

Fröberg Bergman, Amanda; Khodr, Philippe and Larsson, Jessica (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen inom Service Management vid Lunds Universitet, campus Helsingborg, behandlar den problematik som kan uppstå kring spridandet av ett företags identitet till dess franchiseenheter. Syftet med uppsatsen är att se hur en utomstående ägare till en enhet kan påverka hur företagets identitet sprids och bibehålls. Vår primära metod har varit intervjuer med personer som har nära anknytning till IKEA:s franchiseenheter. Den sekundära metod vi har använt oss av är dokumentstudier. Franchising är ett bra sätt för företag som IKEA att kunna nå ut på marknader som annars vore svåra att etablera sig på. Men med det externa ägarskapet som franchising medför, kommer också svårigheter som grundar sig i agentrelationen. Då franchisetagaren har... (More)
Uppsatsen inom Service Management vid Lunds Universitet, campus Helsingborg, behandlar den problematik som kan uppstå kring spridandet av ett företags identitet till dess franchiseenheter. Syftet med uppsatsen är att se hur en utomstående ägare till en enhet kan påverka hur företagets identitet sprids och bibehålls. Vår primära metod har varit intervjuer med personer som har nära anknytning till IKEA:s franchiseenheter. Den sekundära metod vi har använt oss av är dokumentstudier. Franchising är ett bra sätt för företag som IKEA att kunna nå ut på marknader som annars vore svåra att etablera sig på. Men med det externa ägarskapet som franchising medför, kommer också svårigheter som grundar sig i agentrelationen. Då franchisetagaren har investerat en stor del eget kapital i verksamheten, tycks dennes lönsamhets- och kostnadsfokusering vara extremt kraftig.
Detta medför att kostnader som är tänkta till att bevara en viktig del av företagsidentiteten, nämligen företagskulturen, bortprioriteras hos franchisetagaren för att denne har svårt att se nyttan med investeringen. Fokus försvinner därmed från företagets annars så viktiga företagskultur, och riktas istället på prestation och försäljning.
Vi har funnit att ledarskapet, som också utgör en viktig del i företagsidentiteten, kan skilja sig åt i en franchiseenhet från det som är förenligt med företagets värderingar. Även symboler är en viktig beståndsdel i företagsidentiteten. De symboler som är materiella i form av exempelvis bilder, och verbala i form av till exempel slogans, är de faktorer som är mest standardiserade i företagsidentiteten. Symbolernas standardisering i kombination med att de är billiga att överföra till franchiseenheter gör att dessa faktorer är den del av företagets identitet som är lättast att sprida till franchiseenheter, och som även lyckas bäst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fröberg Bergman, Amanda; Khodr, Philippe and Larsson, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
företagsidentitet, företagskultur, ledarskap, symbolism, franchising, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1470781
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:08:56
@misc{1470781,
 abstract   = {Uppsatsen inom Service Management vid Lunds Universitet, campus Helsingborg, behandlar den problematik som kan uppstå kring spridandet av ett företags identitet till dess franchiseenheter. Syftet med uppsatsen är att se hur en utomstående ägare till en enhet kan påverka hur företagets identitet sprids och bibehålls. Vår primära metod har varit intervjuer med personer som har nära anknytning till IKEA:s franchiseenheter. Den sekundära metod vi har använt oss av är dokumentstudier. Franchising är ett bra sätt för företag som IKEA att kunna nå ut på marknader som annars vore svåra att etablera sig på. Men med det externa ägarskapet som franchising medför, kommer också svårigheter som grundar sig i agentrelationen. Då franchisetagaren har investerat en stor del eget kapital i verksamheten, tycks dennes lönsamhets- och kostnadsfokusering vara extremt kraftig.
Detta medför att kostnader som är tänkta till att bevara en viktig del av företagsidentiteten, nämligen företagskulturen, bortprioriteras hos franchisetagaren för att denne har svårt att se nyttan med investeringen. Fokus försvinner därmed från företagets annars så viktiga företagskultur, och riktas istället på prestation och försäljning.
Vi har funnit att ledarskapet, som också utgör en viktig del i företagsidentiteten, kan skilja sig åt i en franchiseenhet från det som är förenligt med företagets värderingar. Även symboler är en viktig beståndsdel i företagsidentiteten. De symboler som är materiella i form av exempelvis bilder, och verbala i form av till exempel slogans, är de faktorer som är mest standardiserade i företagsidentiteten. Symbolernas standardisering i kombination med att de är billiga att överföra till franchiseenheter gör att dessa faktorer är den del av företagets identitet som är lättast att sprida till franchiseenheter, och som även lyckas bäst.},
 author    = {Fröberg Bergman, Amanda and Khodr, Philippe and Larsson, Jessica},
 keyword   = {företagsidentitet,företagskultur,ledarskap,symbolism,franchising,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överföring av företagsidentitet till en franchiseenhet -En studie av IKEA},
 year     = {2009},
}