Advanced

"Visst blir man lite frustrerad" - Några chefers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom Polismyndigheten Skåne

Fornell, Emma LU and Åstradsson, Katarina LU (2009) SOCK01 20091
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa studie undersöker den psykosociala arbetsmiljön bland chefer inom
Polismyndigheten Skåne. Uppsatsen och frågeställningen inriktar sig på chefer som innehar
högre positioner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa chefer upplever sin egen
arbetsmiljö och utifrån detta hitta strukturer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.

Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer med personer vilka
innehar olika högre befattningar inom Polismyndigheten Skåne. Materialet belyses med hjälp
av tre olika teoretiska ansatser. Teorierna utgörs av Max Webers byråkratimodell, Karasek
och Theorells krav och kontrollmodell samt Robert Mertons teori om status och
rolluppsättning.

... (More)
Denna kvalitativa studie undersöker den psykosociala arbetsmiljön bland chefer inom
Polismyndigheten Skåne. Uppsatsen och frågeställningen inriktar sig på chefer som innehar
högre positioner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa chefer upplever sin egen
arbetsmiljö och utifrån detta hitta strukturer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.

Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer med personer vilka
innehar olika högre befattningar inom Polismyndigheten Skåne. Materialet belyses med hjälp
av tre olika teoretiska ansatser. Teorierna utgörs av Max Webers byråkratimodell, Karasek
och Theorells krav och kontrollmodell samt Robert Mertons teori om status och
rolluppsättning.

Genom undersökningen har det framkommit att polischefernas arbetssituation är mycket
komplex. De arbetar inom en hierarkiskt uppbyggd byråkratisk organisation genom att leda en
verksamhet som på många sätt påverkas av förändringar i samhället. De har samtidigt många
olika aktörer att ta hänsyn till i arbetet. Dessa kan vara av både direkt karaktär såsom andra
medarbetare eller tjänstemän med högre positioner inom organisationen, men också indirekta
aktörer såsom media och allmänhet.

De personer som vi har intervjuat upplever sin arbetssituation som bra och stimulerande på
många sätt trots att många av dem har en stor arbetsbörda. Detta till trots återfinns olika
faktorer som påverkar deras arbetsmiljö vilka gör att de i mer eller mindre grad upplever
frustration eller stress i vissa situationer. Dessa situationer kan uppkomma när det uppstår en
relationskonflikt mellan olika aktörer vilka alla berör polischefens arbetsområde, eller när en
chef av olika anledningar anser sig inte kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fornell, Emma LU and Åstradsson, Katarina LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
chefer, krav och kontroll, rolluppsättning, frustration, media, byråkrati, Polisen
language
Swedish
id
1471348
date added to LUP
2009-09-07 10:50:08
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1471348,
 abstract   = {Denna kvalitativa studie undersöker den psykosociala arbetsmiljön bland chefer inom 
Polismyndigheten Skåne. Uppsatsen och frågeställningen inriktar sig på chefer som innehar 
högre positioner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa chefer upplever sin egen 
arbetsmiljö och utifrån detta hitta strukturer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. 

Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer med personer vilka 
innehar olika högre befattningar inom Polismyndigheten Skåne. Materialet belyses med hjälp 
av tre olika teoretiska ansatser. Teorierna utgörs av Max Webers byråkratimodell, Karasek 
och Theorells krav och kontrollmodell samt Robert Mertons teori om status och 
rolluppsättning. 

Genom undersökningen har det framkommit att polischefernas arbetssituation är mycket 
komplex. De arbetar inom en hierarkiskt uppbyggd byråkratisk organisation genom att leda en 
verksamhet som på många sätt påverkas av förändringar i samhället. De har samtidigt många 
olika aktörer att ta hänsyn till i arbetet. Dessa kan vara av både direkt karaktär såsom andra 
medarbetare eller tjänstemän med högre positioner inom organisationen, men också indirekta 
aktörer såsom media och allmänhet. 
 
De personer som vi har intervjuat upplever sin arbetssituation som bra och stimulerande på 
många sätt trots att många av dem har en stor arbetsbörda. Detta till trots återfinns olika 
faktorer som påverkar deras arbetsmiljö vilka gör att de i mer eller mindre grad upplever 
frustration eller stress i vissa situationer. Dessa situationer kan uppkomma när det uppstår en 
relationskonflikt mellan olika aktörer vilka alla berör polischefens arbetsområde, eller när en 
chef av olika anledningar anser sig inte kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt.},
 author    = {Fornell, Emma and Åstradsson, Katarina},
 keyword   = {chefer,krav och kontroll,rolluppsättning,frustration,media,byråkrati,Polisen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Visst blir man lite frustrerad" - Några chefers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom Polismyndigheten Skåne},
 year     = {2009},
}