Advanced

”Man har ju ett litet ansvar själv…” Elevers uppfattningar om att lära sig ta ansvar och ha inflytande i undervisningen i grundskolan

Olsson, Gunilla LU (2008) PEDM01 20081
Education
Abstract (Swedish)
I uppsatsen redovisas en undersökning av hur elever
uppfattar lärandet då de arbetar med s k ämnesövergripande
arbetsområden. Motiv för studien är att få ökad kunskap om
relationer mellan undervisning och elevers lärande. Studien
är en fallstudie och data insamlades och analyserades med
kvalitativ metod. Underlag togs in genom samtal med nio
elever i tre olika årskurser (3, 5, 8) i en grundskola. Syftet
var att undersöka deras uppfattningar om vad de lär inom
ramen för arbetsområden och hur deras uppfattningar och
berättelser är kopplade till utvecklingen av ansvar och
inflytande i undervisningen. Individuella variationer inom
årskurser, progressionen över årskurserna och utfallet
analyserades. Litteraturstudierna riktades mot... (More)
I uppsatsen redovisas en undersökning av hur elever
uppfattar lärandet då de arbetar med s k ämnesövergripande
arbetsområden. Motiv för studien är att få ökad kunskap om
relationer mellan undervisning och elevers lärande. Studien
är en fallstudie och data insamlades och analyserades med
kvalitativ metod. Underlag togs in genom samtal med nio
elever i tre olika årskurser (3, 5, 8) i en grundskola. Syftet
var att undersöka deras uppfattningar om vad de lär inom
ramen för arbetsområden och hur deras uppfattningar och
berättelser är kopplade till utvecklingen av ansvar och
inflytande i undervisningen. Individuella variationer inom
årskurser, progressionen över årskurserna och utfallet
analyserades. Litteraturstudierna riktades mot olika
forskningsperspektiv på lärandet och forskning om
självstyrt lärande.
Resultaten visar att eleverna värderade arbetet positivt, det
var enligt deras erfarenheter annorlunda än övrig
undervisning, de kunde berätta om sitt lärande både som
ämneskunskaper och som övergripande förmågor (hur man
söker fakta, planerar, arbetar i grupp, självbedömning etc.).
Förmågan att arbeta självständigt, ta ökat ansvar, samarbeta
och hantera komplexa uppgifter var ett lärande som annan
kunskapsutveckling och visade en tydlig progression mellan
årskurserna. Eleverna relaterade sig tydligt till lärarnas
ledning och didaktiska ansvar. De uttryckte också behov av
stöd på grund av att förutsättningarna för att arbeta
självständigt varierar mellan individerna. Fortsatt forskning
bör riktas mot hur väl arbetssätten fungerar för olika
elevgrupper och vilka aspekter på lärande eleverna
utvecklar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Gunilla LU
supervisor
organization
course
PEDM01 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Lärande, Arbetssätt, Grundskolan, Inflytande, Ansvar
language
Swedish
id
1472816
date added to LUP
2009-09-09 09:18:45
date last changed
2014-09-04 08:36:50
@misc{1472816,
 abstract   = {I uppsatsen redovisas en undersökning av hur elever
uppfattar lärandet då de arbetar med s k ämnesövergripande
arbetsområden. Motiv för studien är att få ökad kunskap om
relationer mellan undervisning och elevers lärande. Studien
är en fallstudie och data insamlades och analyserades med
kvalitativ metod. Underlag togs in genom samtal med nio
elever i tre olika årskurser (3, 5, 8) i en grundskola. Syftet
var att undersöka deras uppfattningar om vad de lär inom
ramen för arbetsområden och hur deras uppfattningar och
berättelser är kopplade till utvecklingen av ansvar och
inflytande i undervisningen. Individuella variationer inom
årskurser, progressionen över årskurserna och utfallet
analyserades. Litteraturstudierna riktades mot olika
forskningsperspektiv på lärandet och forskning om
självstyrt lärande.
Resultaten visar att eleverna värderade arbetet positivt, det
var enligt deras erfarenheter annorlunda än övrig
undervisning, de kunde berätta om sitt lärande både som
ämneskunskaper och som övergripande förmågor (hur man
söker fakta, planerar, arbetar i grupp, självbedömning etc.).
Förmågan att arbeta självständigt, ta ökat ansvar, samarbeta
och hantera komplexa uppgifter var ett lärande som annan
kunskapsutveckling och visade en tydlig progression mellan
årskurserna. Eleverna relaterade sig tydligt till lärarnas
ledning och didaktiska ansvar. De uttryckte också behov av
stöd på grund av att förutsättningarna för att arbeta
självständigt varierar mellan individerna. Fortsatt forskning
bör riktas mot hur väl arbetssätten fungerar för olika
elevgrupper och vilka aspekter på lärande eleverna
utvecklar.},
 author    = {Olsson, Gunilla},
 keyword   = {Lärande,Arbetssätt,Grundskolan,Inflytande,Ansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Man har ju ett litet ansvar själv…” Elevers uppfattningar om att lära sig ta ansvar och ha inflytande i undervisningen i grundskolan},
 year     = {2008},
}