Advanced

Det sups mest i Skåne: en kvalitativ studie om alkoholvanor

Sandberg, Mina (2009) SOCK01 20091
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Alkoholkonsumtionen har ökat markant i hela Sverige sedan inträdet i Europeiska Unionen 1995 då Sveriges alkoholpolitiks förutsättningar förändrades eftersom alkoholmonopolet stred mot EU:s öppna marknadsprinciper. Ökningen i konsumtionen har varit störst i södra Sverige eftersom det är i den regionen, nära övriga Europa, som alkoholens ökade tillgänglighet märkts av mest. Eftersom Systembolagets försäljning också har ökat under denna tid, skulle konsumtionsökningen även kunna kopplas till andra faktorer än en ökad införsel av alkohol från utlandet. Vi dricker inte bara mer utan även oftare och Sverige har gått ifrån att vara ett typiskt spritland till något som skulle kunna klassas som ett vinland, då vinet tagit över som... (More)
Bakgrund: Alkoholkonsumtionen har ökat markant i hela Sverige sedan inträdet i Europeiska Unionen 1995 då Sveriges alkoholpolitiks förutsättningar förändrades eftersom alkoholmonopolet stred mot EU:s öppna marknadsprinciper. Ökningen i konsumtionen har varit störst i södra Sverige eftersom det är i den regionen, nära övriga Europa, som alkoholens ökade tillgänglighet märkts av mest. Eftersom Systembolagets försäljning också har ökat under denna tid, skulle konsumtionsökningen även kunna kopplas till andra faktorer än en ökad införsel av alkohol från utlandet. Vi dricker inte bara mer utan även oftare och Sverige har gått ifrån att vara ett typiskt spritland till något som skulle kunna klassas som ett vinland, då vinet tagit över som favoritdryck. Det som är intressant för min uppsats är att undersöka hur alkoholkonsumtionen förändrats i takt med attityder och förhållningssätt till alkohol, i förhållande till en ökande tillgänglighet.
Syfte: Jag har kvalitativt undersökt hur alkoholkonsumtionen ser ut för sex personer, uppvuxna och bosatta i Malmö för att med utgångspunkt i teorier av Zygmunt Bauman (2001: 2007) och Pierre Bourdieu (1992) om konsumtion och identitet analysera dessa berättelser.
Slutsats: Gemensamt för de sex berättelserna är upplevelsen av att alkoholens närvaro i samhället har ökat, liksom konsumtionen – framförallt vindrickandet, som blivit en mer naturlig del av vardagen. Jag tolkar detta som ett uttryck för en mer övergripande ökning i konsumtion, i det som Bauman (2001: 2007) beskriver som ett konsumtionssamhälle. Denna ökade konsumtion av symboler kan med Bourdieus teori om habitus kopplas till alkoholens symbolvärde i vår kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Mina
supervisor
organization
course
SOCK01 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samhälle, identitet, status, alkohol, EU, konsumtion
language
Swedish
id
1473959
date added to LUP
2009-09-21 09:16:09
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1473959,
 abstract   = {Bakgrund: Alkoholkonsumtionen har ökat markant i hela Sverige sedan inträdet i Europeiska Unionen 1995 då Sveriges alkoholpolitiks förutsättningar förändrades eftersom alkoholmonopolet stred mot EU:s öppna marknadsprinciper. Ökningen i konsumtionen har varit störst i södra Sverige eftersom det är i den regionen, nära övriga Europa, som alkoholens ökade tillgänglighet märkts av mest. Eftersom Systembolagets försäljning också har ökat under denna tid, skulle konsumtionsökningen även kunna kopplas till andra faktorer än en ökad införsel av alkohol från utlandet. Vi dricker inte bara mer utan även oftare och Sverige har gått ifrån att vara ett typiskt spritland till något som skulle kunna klassas som ett vinland, då vinet tagit över som favoritdryck. Det som är intressant för min uppsats är att undersöka hur alkoholkonsumtionen förändrats i takt med attityder och förhållningssätt till alkohol, i förhållande till en ökande tillgänglighet. 
Syfte: Jag har kvalitativt undersökt hur alkoholkonsumtionen ser ut för sex personer, uppvuxna och bosatta i Malmö för att med utgångspunkt i teorier av Zygmunt Bauman (2001: 2007) och Pierre Bourdieu (1992) om konsumtion och identitet analysera dessa berättelser.
Slutsats: Gemensamt för de sex berättelserna är upplevelsen av att alkoholens närvaro i samhället har ökat, liksom konsumtionen – framförallt vindrickandet, som blivit en mer naturlig del av vardagen. Jag tolkar detta som ett uttryck för en mer övergripande ökning i konsumtion, i det som Bauman (2001: 2007) beskriver som ett konsumtionssamhälle. Denna ökade konsumtion av symboler kan med Bourdieus teori om habitus kopplas till alkoholens symbolvärde i vår kultur.},
 author    = {Sandberg, Mina},
 keyword   = {samhälle,identitet,status,alkohol,EU,konsumtion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det sups mest i Skåne: en kvalitativ studie om alkoholvanor},
 year     = {2009},
}