Advanced

Obligationers avkastningsspread - En replikationsstudie

Granlund, Malin and Bergsten, Per Olof (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är att replikera metod för estimering av spread och konkursriskpremie ur artikeln ”Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds” av Edwin J. Elton, Martin J. Gruber et al på obligationsmarknaden utgiven i EUR år 2001-2007 och på så vis kontrollera om deras metod ger ett liknande resultat på ett annorlunda urval av obligationer. Vi använder oss av ett kvantitativt angreppssätt för att besvara arbetets problemformulering och uppfylla dess syfte. Metoden med regressioner och matematiska beräkningar bygger på artikeln skriven av Elton & Gruber, 2001. Eftersom det är en replikationsstudie är vår huvudsakliga teori avgränsad till Elton & Grubers ovannämnda artikel från 2001. I koppling till denna använder vi oss av Nelson &... (More)
Syftet med arbetet är att replikera metod för estimering av spread och konkursriskpremie ur artikeln ”Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds” av Edwin J. Elton, Martin J. Gruber et al på obligationsmarknaden utgiven i EUR år 2001-2007 och på så vis kontrollera om deras metod ger ett liknande resultat på ett annorlunda urval av obligationer. Vi använder oss av ett kvantitativt angreppssätt för att besvara arbetets problemformulering och uppfylla dess syfte. Metoden med regressioner och matematiska beräkningar bygger på artikeln skriven av Elton & Gruber, 2001. Eftersom det är en replikationsstudie är vår huvudsakliga teori avgränsad till Elton & Grubers ovannämnda artikel från 2001. I koppling till denna använder vi oss av Nelson & Siegels (1987) metod för att estimera avistakurser ur avkastningsdata och Diebold & Lis (2005) omarbetning av densamma. Datainsamling har skett huvudsakligen ur Thomson Financials Datastream Advance och dess databaser. Data har samlats utifrån utvalda kriterier och sammanställs och presenteras med hjälp av Microsoft Excel. Den består av obligationsdata på obligationer med en löptid som faller inom intervallet 2001-2007 och är emitterade i euro. Vi visar på att Elton & Grubers slutsatser även går att observera på vårt urval. Detta sagt med vissa reservationer mot bredden på våra data, dess trovärdighet och våra metoders jämförbarhet med Elton & Grubers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granlund, Malin and Bergsten, Per Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Obligation, avistakurs, spread, konkursrisk, Elton & Gruber, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1474510
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:22:20
@misc{1474510,
 abstract   = {Syftet med arbetet är att replikera metod för estimering av spread och konkursriskpremie ur artikeln ”Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds” av Edwin J. Elton, Martin J. Gruber et al på obligationsmarknaden utgiven i EUR år 2001-2007 och på så vis kontrollera om deras metod ger ett liknande resultat på ett annorlunda urval av obligationer. Vi använder oss av ett kvantitativt angreppssätt för att besvara arbetets problemformulering och uppfylla dess syfte. Metoden med regressioner och matematiska beräkningar bygger på artikeln skriven av Elton & Gruber, 2001. Eftersom det är en replikationsstudie är vår huvudsakliga teori avgränsad till Elton & Grubers ovannämnda artikel från 2001. I koppling till denna använder vi oss av Nelson & Siegels (1987) metod för att estimera avistakurser ur avkastningsdata och Diebold & Lis (2005) omarbetning av densamma. Datainsamling har skett huvudsakligen ur Thomson Financials Datastream Advance och dess databaser. Data har samlats utifrån utvalda kriterier och sammanställs och presenteras med hjälp av Microsoft Excel. Den består av obligationsdata på obligationer med en löptid som faller inom intervallet 2001-2007 och är emitterade i euro. Vi visar på att Elton & Grubers slutsatser även går att observera på vårt urval. Detta sagt med vissa reservationer mot bredden på våra data, dess trovärdighet och våra metoders jämförbarhet med Elton & Grubers.},
 author    = {Granlund, Malin and Bergsten, Per Olof},
 keyword   = {Obligation,avistakurs,spread,konkursrisk,Elton & Gruber,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Obligationers avkastningsspread - En replikationsstudie},
 year     = {2009},
}