Advanced

Köp 2 liter mjölk, få en utrotningshotad tiger på köpet! En studie om hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y.

Sträng, Emelie; Stanojevic, Anna and Sandberg, Karin (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att analysera hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y. Vidare är också syftet att utreda CM och framtida CM-möjligheter för företag. I förlängningen innebär även detta att bidra till förståelse för hur Generation Y reagerar gentemot varumärkesallianser företag och välgörenhetsorganisationer emellan. Metoden utgår ifrån är ett abduktivt angreppssätt, innefattandes både kvalitativ och kvantitativ studie i form av enkätundersökning, semistrukturerade intervjuer och fallstudier. Det teoretiska ramverket består av teorier om etik, CSR, co-branding, CM, Generation Y, ansvar och skuld. Det empiriska materialet består av 235 enkäter med Generation Y, 2 expertintervjuer inom det teoretiska perspektivet, 9... (More)
Uppsatsens syfte är att analysera hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y. Vidare är också syftet att utreda CM och framtida CM-möjligheter för företag. I förlängningen innebär även detta att bidra till förståelse för hur Generation Y reagerar gentemot varumärkesallianser företag och välgörenhetsorganisationer emellan. Metoden utgår ifrån är ett abduktivt angreppssätt, innefattandes både kvalitativ och kvantitativ studie i form av enkätundersökning, semistrukturerade intervjuer och fallstudier. Det teoretiska ramverket består av teorier om etik, CSR, co-branding, CM, Generation Y, ansvar och skuld. Det empiriska materialet består av 235 enkäter med Generation Y, 2 expertintervjuer inom det teoretiska perspektivet, 9 intervjuer med Generation Y och 2 fallstudier vilka utgörs av 1 intervju vardera samt sekundärdata om ICA respektive Världens Barn. Uppsatsens resultat tyder på att Generation Y kan delas in i de som finner co-branding positivt och de som finner det negativt, på grund av skeptism gentemot företags intentioner till sådant arbete. CM behöver utformas på ett sätt som gör att CSR-arbete inte uppfattas som en marknadsstrategi, då detta har identifierats som orsaken till skeptismen. Detta görs genom att förmedla delaktighet, fördelar för konsumenten, orsak och verkan samt individualisering. Frågor hur Generation Y bör behandlas som segment har även uppkommit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sträng, Emelie; Stanojevic, Anna and Sandberg, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Cause marketing, Generation Y, co-branding, ansvar, skuld, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1474548
date added to LUP
2009-02-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:27
@misc{1474548,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att analysera hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y. Vidare är också syftet att utreda CM och framtida CM-möjligheter för företag. I förlängningen innebär även detta att bidra till förståelse för hur Generation Y reagerar gentemot varumärkesallianser företag och välgörenhetsorganisationer emellan. Metoden utgår ifrån är ett abduktivt angreppssätt, innefattandes både kvalitativ och kvantitativ studie i form av enkätundersökning, semistrukturerade intervjuer och fallstudier. Det teoretiska ramverket består av teorier om etik, CSR, co-branding, CM, Generation Y, ansvar och skuld. Det empiriska materialet består av 235 enkäter med Generation Y, 2 expertintervjuer inom det teoretiska perspektivet, 9 intervjuer med Generation Y och 2 fallstudier vilka utgörs av 1 intervju vardera samt sekundärdata om ICA respektive Världens Barn. Uppsatsens resultat tyder på att Generation Y kan delas in i de som finner co-branding positivt och de som finner det negativt, på grund av skeptism gentemot företags intentioner till sådant arbete. CM behöver utformas på ett sätt som gör att CSR-arbete inte uppfattas som en marknadsstrategi, då detta har identifierats som orsaken till skeptismen. Detta görs genom att förmedla delaktighet, fördelar för konsumenten, orsak och verkan samt individualisering. Frågor hur Generation Y bör behandlas som segment har även uppkommit.},
 author    = {Sträng, Emelie and Stanojevic, Anna and Sandberg, Karin},
 keyword   = {Cause marketing,Generation Y,co-branding,ansvar,skuld,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köp 2 liter mjölk, få en utrotningshotad tiger på köpet! En studie om hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y.},
 year     = {2009},
}