Advanced

Does the environment matter?

Nordahl, Stefan and Sultan, Lina (2008)
Department of Business Administration
Abstract
Examensarbetets titel: Does the environment matter? – A study on the relationship between environmental performance and firm value Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: FEK P01, Examensarbete Magisternivå Finansiering, 15 ECTS Författare: Lina Sultan och Stefan Nordahl Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Miljöprestation, Carbon Disclosure Project, Tobins Q, Företagsvärde, Multipel regressionsanalys Syfte: Syftet med studien är att bidra till den relativt begränsade, men existerande forskningen om relationen mellan miljöprestation och företagets värde, samt stärka medvetandet hos både managers och investerare. Metod: En deduktiv, kvantitativ ansats i form av regressionsanals har använts för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv:... (More)
Examensarbetets titel: Does the environment matter? – A study on the relationship between environmental performance and firm value Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: FEK P01, Examensarbete Magisternivå Finansiering, 15 ECTS Författare: Lina Sultan och Stefan Nordahl Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Miljöprestation, Carbon Disclosure Project, Tobins Q, Företagsvärde, Multipel regressionsanalys Syfte: Syftet med studien är att bidra till den relativt begränsade, men existerande forskningen om relationen mellan miljöprestation och företagets värde, samt stärka medvetandet hos både managers och investerare. Metod: En deduktiv, kvantitativ ansats i form av regressionsanals har använts för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv: Corporate Social Responsibility, Risk Management, samt tidigare forskning på relationen mellan miljöprestationer och finansiella prestationer Empiri: Multipel regressionsanalys med CDPs Climate Leadership Index som undersökande oberoende variabel och Tobins Q som beroende variable Slutsatser: Företagets värde påverkas av miljöprestationer i företag som klassificeras som låg-utsläppare av CO2, men inte i företag som klassificeras som hög-utsläppare. Orsaken till värdeskapandet är att låg-utsläppare har möjlighet att skapa möjliga positiva kassaflöden genom att miljöinvesteringar ses som en core-risk. För högutsläpparna blir miljöinvesteringar ett måste, men med begränsat utrymme för att förflytta risken från non-core till core. Title: Does the environment matter? – A study on the relationship between environmental performance and firm value Seminar date: 2008-01-18 Course: Master thesis in business administration, major: finance, 15 University Credit Points (15 ECTS) Authors: Lina Sultan and Stefan Nordahl Advisor: Maria Gårdängen Purpose: The purpose of this study is to contribute to a relatively small, but existing research on the relationship between environmental performance and firm value, and improve the awareness among company managers as well as investors. Five key words: Environmental performance, Carbon Disclosure Project, Tobin’s Q, Firm value, multiple regression analysis Methodology: A deductive, quantitative approach using regression analysis is used to serve the purpose Theoretical perspectives: Corporate Social Responsibility, Risk Management, and previous research on the relationship between environmental and financial performance. Empirical foundation: Multiple regression analysis using CDP’s Climate Leadership Index as our research independent variable and Tobin’s Q as dependent variable Conclusions: Firm value is affected by companies classified as low emitters of CO2, but not by companies classified as high emitters. The value derives from the possible cash flows created by the low emitters by seeing climate changes as a core risk. The high emitters, on the other hand, have to consider environmental investments, but have limited possibilities to transfer the non-core risk into a core risk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordahl, Stefan and Sultan, Lina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Miljöprestation, Carbon Disclosure Project, Tobins Q, Företagsvärde, Multipel regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1474591
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 17:11:58
@misc{1474591,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Does the environment matter? – A study on the relationship between environmental performance and firm value Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: FEK P01, Examensarbete Magisternivå Finansiering, 15 ECTS Författare: Lina Sultan och Stefan Nordahl Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Miljöprestation, Carbon Disclosure Project, Tobins Q, Företagsvärde, Multipel regressionsanalys Syfte: Syftet med studien är att bidra till den relativt begränsade, men existerande forskningen om relationen mellan miljöprestation och företagets värde, samt stärka medvetandet hos både managers och investerare. Metod: En deduktiv, kvantitativ ansats i form av regressionsanals har använts för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv: Corporate Social Responsibility, Risk Management, samt tidigare forskning på relationen mellan miljöprestationer och finansiella prestationer Empiri: Multipel regressionsanalys med CDPs Climate Leadership Index som undersökande oberoende variabel och Tobins Q som beroende variable Slutsatser: Företagets värde påverkas av miljöprestationer i företag som klassificeras som låg-utsläppare av CO2, men inte i företag som klassificeras som hög-utsläppare. Orsaken till värdeskapandet är att låg-utsläppare har möjlighet att skapa möjliga positiva kassaflöden genom att miljöinvesteringar ses som en core-risk. För högutsläpparna blir miljöinvesteringar ett måste, men med begränsat utrymme för att förflytta risken från non-core till core. Title: Does the environment matter? – A study on the relationship between environmental performance and firm value Seminar date: 2008-01-18 Course: Master thesis in business administration, major: finance, 15 University Credit Points (15 ECTS) Authors: Lina Sultan and Stefan Nordahl Advisor: Maria Gårdängen Purpose: The purpose of this study is to contribute to a relatively small, but existing research on the relationship between environmental performance and firm value, and improve the awareness among company managers as well as investors. Five key words: Environmental performance, Carbon Disclosure Project, Tobin’s Q, Firm value, multiple regression analysis Methodology: A deductive, quantitative approach using regression analysis is used to serve the purpose Theoretical perspectives: Corporate Social Responsibility, Risk Management, and previous research on the relationship between environmental and financial performance. Empirical foundation: Multiple regression analysis using CDP’s Climate Leadership Index as our research independent variable and Tobin’s Q as dependent variable Conclusions: Firm value is affected by companies classified as low emitters of CO2, but not by companies classified as high emitters. The value derives from the possible cash flows created by the low emitters by seeing climate changes as a core risk. The high emitters, on the other hand, have to consider environmental investments, but have limited possibilities to transfer the non-core risk into a core risk.},
 author    = {Nordahl, Stefan and Sultan, Lina},
 keyword   = {Miljöprestation,Carbon Disclosure Project,Tobins Q,Företagsvärde,Multipel regressionsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Does the environment matter?},
 year     = {2008},
}