Advanced

Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi

Wennerberg, Henrik and Vilhelmsson, Niklas (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. Fama-French trefaktorsmodell används för att beräkna överavkastningar och beskriver analytikers val av aktier. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metodansats. Baserat på insamlad data översätts rekommendationerna till ett värde vilket sedan räknas ut till ett medelvärde och placeras i tre olika portföljer. Portföljerna balanseras om på daglig, vecko- och månadsbasis. Empiri: Vi finner... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. Fama-French trefaktorsmodell används för att beräkna överavkastningar och beskriver analytikers val av aktier. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metodansats. Baserat på insamlad data översätts rekommendationerna till ett värde vilket sedan räknas ut till ett medelvärde och placeras i tre olika portföljer. Portföljerna balanseras om på daglig, vecko- och månadsbasis. Empiri: Vi finner signifikans i koefficienterna från trefaktormodellen för hela vår tidsperiod. Få intercept från modellen är signifikant skilda från noll och vidare slutligen finner vi ingen signifikans för någon av de marknadsjusterade månadsavkastningarna. Slutsatser: En portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt köprekommendationer genererar en högre avkastning än en portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt säljrekommendationer. Första året i undersökningsperioden genererade säljportföljen högst avkastning. Få överavkastningar är signifikant skilda från noll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerberg, Henrik and Vilhelmsson, Niklas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktierekommendation, portföljer, investeringsstrategi, överavkastning, rebalansering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1474606
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:18
@misc{1474606,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. Fama-French trefaktorsmodell används för att beräkna överavkastningar och beskriver analytikers val av aktier. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metodansats. Baserat på insamlad data översätts rekommendationerna till ett värde vilket sedan räknas ut till ett medelvärde och placeras i tre olika portföljer. Portföljerna balanseras om på daglig, vecko- och månadsbasis. Empiri: Vi finner signifikans i koefficienterna från trefaktormodellen för hela vår tidsperiod. Få intercept från modellen är signifikant skilda från noll och vidare slutligen finner vi ingen signifikans för någon av de marknadsjusterade månadsavkastningarna. Slutsatser: En portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt köprekommendationer genererar en högre avkastning än en portfölj innehållande aktier som erhållit en övervikt säljrekommendationer. Första året i undersökningsperioden genererade säljportföljen högst avkastning. Få överavkastningar är signifikant skilda från noll.},
 author    = {Wennerberg, Henrik and Vilhelmsson, Niklas},
 keyword   = {Aktierekommendation,portföljer,investeringsstrategi,överavkastning,rebalansering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi},
 year     = {2009},
}