Advanced

Foss för Funkisar - möjligheter, utmaningar och ett praktiskt förslag

Ytterbrink, Ester (2009) TNS820 20092
Certec - Rehabilitation Engineering and Design
Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet handlar om datorbaserade hjälpmedel som är licensierade med en FOSS-licens (Free and Open Source Software). Frågeställningen är: ”Hur kan utbudet av datorhjälpmedel för personer med synnedsättning och/eller läs- och skrivsvårigheter berikas genom spridandet av program som baseras på fri programvara och öppen källkod?”
Arbetet bygger till största delen på intervjuer av personer från olika grupper som har intresse av datorhjälpmedel. Först kom jag fram till att datorhjälpmedel med FOSS-licens är eftersträvansvärt. Sedan identifierade jag fyra utmaningar som möter den som försöker sprida FOSS-baserade datorhjälpmedel, de är: tillgång till programmen, garantier för funktionalitet, support och spridning av kunskap. I... (More)
Det här examensarbetet handlar om datorbaserade hjälpmedel som är licensierade med en FOSS-licens (Free and Open Source Software). Frågeställningen är: ”Hur kan utbudet av datorhjälpmedel för personer med synnedsättning och/eller läs- och skrivsvårigheter berikas genom spridandet av program som baseras på fri programvara och öppen källkod?”
Arbetet bygger till största delen på intervjuer av personer från olika grupper som har intresse av datorhjälpmedel. Först kom jag fram till att datorhjälpmedel med FOSS-licens är eftersträvansvärt. Sedan identifierade jag fyra utmaningar som möter den som försöker sprida FOSS-baserade datorhjälpmedel, de är: tillgång till programmen, garantier för funktionalitet, support och spridning av kunskap. I resten av arbetet utvecklar jag, i två steg, ett förslag för hur man kan ta sig an dessa fyra utmaningar. Resultatet är en kombination av en wiki, ett forum och en hemsida för betygsättning av program. En prototyp av dessa utvärderades av personer som är tänkta användare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ytterbrink, Ester
supervisor
organization
course
TNS820 20092
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
internetforum, synnedsättning, dyslexi, open source, datorhjälpmedel, fri programvara, öppen källkod, foss, funktionsnedsättning, funkis, betygsättning, wiki, Certec
language
Swedish
id
1474631
alternative location
http://www.certec.lth.se/dok/foss/
date added to LUP
2014-04-09 15:48:43
date last changed
2014-04-09 15:48:43
@misc{1474631,
 abstract   = {Det här examensarbetet handlar om datorbaserade hjälpmedel som är licensierade med en FOSS-licens (Free and Open Source Software). Frågeställningen är: ”Hur kan utbudet av datorhjälpmedel för personer med synnedsättning och/eller läs- och skrivsvårigheter berikas genom spridandet av program som baseras på fri programvara och öppen källkod?” 
Arbetet bygger till största delen på intervjuer av personer från olika grupper som har intresse av datorhjälpmedel. Först kom jag fram till att datorhjälpmedel med FOSS-licens är eftersträvansvärt. Sedan identifierade jag fyra utmaningar som möter den som försöker sprida FOSS-baserade datorhjälpmedel, de är: tillgång till programmen, garantier för funktionalitet, support och spridning av kunskap. I resten av arbetet utvecklar jag, i två steg, ett förslag för hur man kan ta sig an dessa fyra utmaningar. Resultatet är en kombination av en wiki, ett forum och en hemsida för betygsättning av program. En prototyp av dessa utvärderades av personer som är tänkta användare.},
 author    = {Ytterbrink, Ester},
 keyword   = {internetforum,synnedsättning,dyslexi,open source,datorhjälpmedel,fri programvara,öppen källkod,foss,funktionsnedsättning,funkis,betygsättning,wiki,Certec},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Foss för Funkisar - möjligheter, utmaningar och ett praktiskt förslag},
 year     = {2009},
}