Advanced

Högskolestuderandes definierande av sin yrkesrelaterade framtidsplan - användningen och betydelsen av socialt kapital

Neckén, Lina LU (2008) SOCK01 20082
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie söker jag förståelse för hur fyra högskolestuderande har använt sig av sitt sociala kapital när de har definierat sin yrkesrelaterade framtidsplan. Jag ämnar också undersöka vilken betydelse det sociala kapitalet har då studenterna definierar sin framtidsplan. Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger främst på teorier om det sociala kapitalet, så som det förs fram av Pierre Bourdieu, James Coleman och Robert Putnam. Även det kulturella kapitalet får en viss del i teorin, då detta ses som både en effekt och en grund till skapandet av socialt kapital. Resultat och analys visar att effekter av det sociala kapitalet i form av information om möjligheter och stöd har... (More)
I denna studie söker jag förståelse för hur fyra högskolestuderande har använt sig av sitt sociala kapital när de har definierat sin yrkesrelaterade framtidsplan. Jag ämnar också undersöka vilken betydelse det sociala kapitalet har då studenterna definierar sin framtidsplan. Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger främst på teorier om det sociala kapitalet, så som det förs fram av Pierre Bourdieu, James Coleman och Robert Putnam. Även det kulturella kapitalet får en viss del i teorin, då detta ses som både en effekt och en grund till skapandet av socialt kapital. Resultat och analys visar att effekter av det sociala kapitalet i form av information om möjligheter och stöd har använts och haft betydelse för intervjupersonerna då de har definierat sin framtidsplan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Neckén, Lina LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialt kapital, framtidsplan, högskolestuderande
language
Swedish
id
1478563
date added to LUP
2009-09-21 08:14:06
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1478563,
 abstract   = {I denna studie söker jag förståelse för hur fyra högskolestuderande har använt sig av sitt sociala kapital när de har definierat sin yrkesrelaterade framtidsplan. Jag ämnar också undersöka vilken betydelse det sociala kapitalet har då studenterna definierar sin framtidsplan. Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger främst på teorier om det sociala kapitalet, så som det förs fram av Pierre Bourdieu, James Coleman och Robert Putnam. Även det kulturella kapitalet får en viss del i teorin, då detta ses som både en effekt och en grund till skapandet av socialt kapital. Resultat och analys visar att effekter av det sociala kapitalet i form av information om möjligheter och stöd har använts och haft betydelse för intervjupersonerna då de har definierat sin framtidsplan.},
 author    = {Neckén, Lina},
 keyword   = {socialt kapital,framtidsplan,högskolestuderande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högskolestuderandes definierande av sin yrkesrelaterade framtidsplan - användningen och betydelsen av socialt kapital},
 year     = {2008},
}