Advanced

Skicka vidare: En analys av fenomenet Affiliate Marketing i modebranschen

Schüler, Josefine and Dobosz, Eva (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Affiliate marketing
Författare: Eva Dobosz, Josefine Schüler
Handledare: Kristina Bäckström, Cecilia Fredriksson
Utbildning: Service Management, Retail & Turism Problemdiskussion: I Sverige domineras bloggosfären av modebloggar. Modeföretag har insett vilka marknadsföringsmöjligheter bloggen skapar då den inte betraktas som en kommersiell mediekanal av modekonsumenter. Resultatet är; Affiliate marketing, en prestationsbaserad marknadsföringsmetod. Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring ett relativt outforskat område, Affiliate marketing. Vidare är syftet att undersöka hur modeföretag använder Affiliate marketing för att nå slutkonsumenten med sitt budskap. Frågeställning: Hur förmedlar modeföretag strategiskt sitt budskap via... (More)
Titel: Affiliate marketing
Författare: Eva Dobosz, Josefine Schüler
Handledare: Kristina Bäckström, Cecilia Fredriksson
Utbildning: Service Management, Retail & Turism Problemdiskussion: I Sverige domineras bloggosfären av modebloggar. Modeföretag har insett vilka marknadsföringsmöjligheter bloggen skapar då den inte betraktas som en kommersiell mediekanal av modekonsumenter. Resultatet är; Affiliate marketing, en prestationsbaserad marknadsföringsmetod. Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring ett relativt outforskat område, Affiliate marketing. Vidare är syftet att undersöka hur modeföretag använder Affiliate marketing för att nå slutkonsumenten med sitt budskap. Frågeställning: Hur förmedlar modeföretag strategiskt sitt budskap via affiliates, ur ett äkthets- och etiskt perspektiv? Metod: Vårt kvalitativa metodunderlag består av intervju med modeföretag, två expertintervjuer, seminariet New Age Media och nätnografi. Vår nätnografi består av fem dolda observationer som är affiliates till modeföretaget. Slutsats: Affiliates är modeföretagens strategiska verktyg som bygger upp ett kommunikativt handlande då de skapar personliga relationer och uppmuntrar till delaktighet kring företags produkter. Affiliate marketing suddar ut gränsen mellan produktion och konsumtion, då alla på bloggen deltar i skapandet av word-of-mouth. Via affiliates utövar modeföretag en dold strategi som medvetet vilseleder konsumenten då den utsätts för reklam. Affiliate marketing har skapat en gråzon där i princip alla medel är tillåtna och då det inte går att urskilja om det affiliates skriver är äkta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schüler, Josefine and Dobosz, Eva
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
affiliate marketing, blogg, mode, kommunikation, word-of-mouth, embedded marketing, äkthet, etik, Trade, Handel, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1482988
date added to LUP
2009-10-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:13
@misc{1482988,
 abstract   = {Titel: Affiliate marketing
Författare: Eva Dobosz, Josefine Schüler
Handledare: Kristina Bäckström, Cecilia Fredriksson
Utbildning: Service Management, Retail & Turism Problemdiskussion: I Sverige domineras bloggosfären av modebloggar. Modeföretag har insett vilka marknadsföringsmöjligheter bloggen skapar då den inte betraktas som en kommersiell mediekanal av modekonsumenter. Resultatet är; Affiliate marketing, en prestationsbaserad marknadsföringsmetod. Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring ett relativt outforskat område, Affiliate marketing. Vidare är syftet att undersöka hur modeföretag använder Affiliate marketing för att nå slutkonsumenten med sitt budskap. Frågeställning: Hur förmedlar modeföretag strategiskt sitt budskap via affiliates, ur ett äkthets- och etiskt perspektiv? Metod: Vårt kvalitativa metodunderlag består av intervju med modeföretag, två expertintervjuer, seminariet New Age Media och nätnografi. Vår nätnografi består av fem dolda observationer som är affiliates till modeföretaget. Slutsats: Affiliates är modeföretagens strategiska verktyg som bygger upp ett kommunikativt handlande då de skapar personliga relationer och uppmuntrar till delaktighet kring företags produkter. Affiliate marketing suddar ut gränsen mellan produktion och konsumtion, då alla på bloggen deltar i skapandet av word-of-mouth. Via affiliates utövar modeföretag en dold strategi som medvetet vilseleder konsumenten då den utsätts för reklam. Affiliate marketing har skapat en gråzon där i princip alla medel är tillåtna och då det inte går att urskilja om det affiliates skriver är äkta.},
 author    = {Schüler, Josefine and Dobosz, Eva},
 keyword   = {affiliate marketing,blogg,mode,kommunikation,word-of-mouth,embedded marketing,äkthet,etik,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skicka vidare: En analys av fenomenet Affiliate Marketing i modebranschen},
 year     = {2009},
}