Advanced

Tillväxtsstrukturer

Bjärkefur, Kristoffer (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar sambandet mellan ett lands rikedom mätt i BNP per capita, och dess ekonomiska tillväxt, mätt som procentuell förändring BNP per capita på årsbasis. Detta samband kategoriseras som positiv eller negativ korrelation. Tillväxtsstrukturer diskuteras och definieras som strukturella förhållanden i tillväxt med avseende på rikedom. Uppsatsen utvecklar en modell som kan identifiera dessa tillväxtsstrukturer och beskriva dess grundläggande egenskaper. Syftet med att identifiera tillväxtsstrukturer är att lägga en empirisk grund till fortsatta studier inom tillväxtteori. Denna modell lyckas identifiera robusta tillväxtsstrukturer i 11 utav 40 studerade år. För dessa 11 år påvisas en struktur där tillväxt är positivt... (More)
Denna uppsats behandlar sambandet mellan ett lands rikedom mätt i BNP per capita, och dess ekonomiska tillväxt, mätt som procentuell förändring BNP per capita på årsbasis. Detta samband kategoriseras som positiv eller negativ korrelation. Tillväxtsstrukturer diskuteras och definieras som strukturella förhållanden i tillväxt med avseende på rikedom. Uppsatsen utvecklar en modell som kan identifiera dessa tillväxtsstrukturer och beskriva dess grundläggande egenskaper. Syftet med att identifiera tillväxtsstrukturer är att lägga en empirisk grund till fortsatta studier inom tillväxtteori. Denna modell lyckas identifiera robusta tillväxtsstrukturer i 11 utav 40 studerade år. För dessa 11 år påvisas en struktur där tillväxt är positivt korrelerat med rikedom upp till ett så kallat tröskelvärde. För nivåer i BNP per capita som är högre än tröskelvärdet är tillväxt negativt korrelerat med rikedom. Det tröskelvärde som identifieras uppvisar en lägre tillväxttakt än den i världsekonomin, vilket i uppsatsen förklaras på lång sikt ge upphov till en världsomfattande absolut konvergens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1486173,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar sambandet mellan ett lands rikedom mätt i BNP per capita, och dess ekonomiska tillväxt, mätt som procentuell förändring BNP per capita på årsbasis. Detta samband kategoriseras som positiv eller negativ korrelation. Tillväxtsstrukturer diskuteras och definieras som strukturella förhållanden i tillväxt med avseende på rikedom. Uppsatsen utvecklar en modell som kan identifiera dessa tillväxtsstrukturer och beskriva dess grundläggande egenskaper. Syftet med att identifiera tillväxtsstrukturer är att lägga en empirisk grund till fortsatta studier inom tillväxtteori. Denna modell lyckas identifiera robusta tillväxtsstrukturer i 11 utav 40 studerade år. För dessa 11 år påvisas en struktur där tillväxt är positivt korrelerat med rikedom upp till ett så kallat tröskelvärde. För nivåer i BNP per capita som är högre än tröskelvärdet är tillväxt negativt korrelerat med rikedom. Det tröskelvärde som identifieras uppvisar en lägre tillväxttakt än den i världsekonomin, vilket i uppsatsen förklaras på lång sikt ge upphov till en världsomfattande absolut konvergens.},
 author    = {Bjärkefur, Kristoffer},
 keyword   = {Tillväxt,ekonomisk utveckling,absolut konvergens,divergens,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxtsstrukturer},
 year     = {2009},
}