Advanced

Revisionspliktens avskaffande – Hur kommer revisorns roll att förändras?

Mallach, Ulrike (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på de inställningar revisorer och småföretag har om revisorer arbete och undersöka om och hur revisorns roll kommer att förändras av revisionspliktens avskaffande. Jag har använt mig av en kvalitativ undersöknings metod samt kommer att använda mig av både sekundär data och primär data för denna studie. Primärdata kommer jag få medelst intervjuer med fem revisorer och fem småföretag. I litteraturavsnittet tar jag upp ett teoretiskt ramverk av Streeck och Schmitters. Jag presenterar även revisionens funktion och dess intressenter, samt går igenom hur revisionen växt fram genom åren. Empirin består av de svar jag erhållit av respondenterna. Revisorns roll som den granskande samhällspolisen kommer att... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på de inställningar revisorer och småföretag har om revisorer arbete och undersöka om och hur revisorns roll kommer att förändras av revisionspliktens avskaffande. Jag har använt mig av en kvalitativ undersöknings metod samt kommer att använda mig av både sekundär data och primär data för denna studie. Primärdata kommer jag få medelst intervjuer med fem revisorer och fem småföretag. I litteraturavsnittet tar jag upp ett teoretiskt ramverk av Streeck och Schmitters. Jag presenterar även revisionens funktion och dess intressenter, samt går igenom hur revisionen växt fram genom åren. Empirin består av de svar jag erhållit av respondenterna. Revisorns roll som den granskande samhällspolisen kommer att förändras så småningom, fram kommer istället den rådgivande rollen allt mer att träda i kraft, som klienterna kan söka sig till om de är i behov av stöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mallach, Ulrike
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsplikten, årsredovisning, revisor, småföretag, revisorns roll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1494580
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:06
@misc{1494580,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att ta reda på de inställningar revisorer och småföretag har om revisorer arbete och undersöka om och hur revisorns roll kommer att förändras av revisionspliktens avskaffande. Jag har använt mig av en kvalitativ undersöknings metod samt kommer att använda mig av både sekundär data och primär data för denna studie. Primärdata kommer jag få medelst intervjuer med fem revisorer och fem småföretag. I litteraturavsnittet tar jag upp ett teoretiskt ramverk av Streeck och Schmitters. Jag presenterar även revisionens funktion och dess intressenter, samt går igenom hur revisionen växt fram genom åren. Empirin består av de svar jag erhållit av respondenterna. Revisorns roll som den granskande samhällspolisen kommer att förändras så småningom, fram kommer istället den rådgivande rollen allt mer att träda i kraft, som klienterna kan söka sig till om de är i behov av stöd.},
 author    = {Mallach, Ulrike},
 keyword   = {Revisionsplikten,årsredovisning,revisor,småföretag,revisorns roll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens avskaffande – Hur kommer revisorns roll att förändras?},
 year     = {2009},
}