Advanced

Utbildning i ledarskap - en personalekonomisk långsiktig satsning

Danielsson, Annie; Doverholm, Lovisa and Berg, Eva (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Utbildning i ledarskap – en personalekonomisk långsiktig satsning Nivå: Kandidatuppsats 15hp på magisterprogrammet i Service Management,
Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Eva Berg, Annie Danielsson och Lovisa Doverholm. Handledare: Birgitta Olsson. Problem: En organisations personal betraktas ofta enbart som en kostnad och inte som en intäktsskapande resurs. Det är samtidigt personalen som skapar konkurrenskraft på marknaden. Därför borde företag investera i att utbilda och utveckla sin personal. Det anses dock var svårt att se koppling mellan en utbildningssatsning och effekter som leder till bättre lönsamhet. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur det med hjälp av personalekonomisk... (More)
Sammanfattning Titel: Utbildning i ledarskap – en personalekonomisk långsiktig satsning Nivå: Kandidatuppsats 15hp på magisterprogrammet i Service Management,
Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Eva Berg, Annie Danielsson och Lovisa Doverholm. Handledare: Birgitta Olsson. Problem: En organisations personal betraktas ofta enbart som en kostnad och inte som en intäktsskapande resurs. Det är samtidigt personalen som skapar konkurrenskraft på marknaden. Därför borde företag investera i att utbilda och utveckla sin personal. Det anses dock var svårt att se koppling mellan en utbildningssatsning och effekter som leder till bättre lönsamhet. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur det med hjälp av personalekonomisk metod går att synliggöra personalen i en organisation. Vi har gjort en tillämpning på en ledarskapsutbildning. Vi har utrett vilka effekter ledarskapsutbildningar kan ha och hur dessa effekter ekonomiskt kan ta sig i uttryck på lång sikt i en organisation. Metod: Vår undersökning har bestått av en fallstudie på ett sjukhus inom Region Skåne, genom en kvalitativ datainsamling i form av tolv intervjuer. Genom detta synsätt har fokus lagts på beskrivningar av de intervjuade personernas berättelser. Ledarskapsutbildningen vi fokuserat på är UGL (Utveckling av grupp och ledare). Slutsatser: Undersökningen har visat att en utbildningsinvestering kan leda till ekonomisk lönsamhet för organisationen, vilket kan synliggöras genom användning av personalekonomiska kalkyler. Utifrån en kalkylmodell går det att antyda att UGL-utbildningen kan ha påverkat enhetens intäkter. Nyckelord: Personalekonomi, kalkylering, ledarskap, utbildning, effekter, personal, investering, humankapital och kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Annie; Doverholm, Lovisa and Berg, Eva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personalekonomi, kalkylering, ledarskap, utbildning, effekter, personal, investering, humankapital och kompetens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1513831
date added to LUP
2009-12-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:32
@misc{1513831,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Utbildning i ledarskap – en personalekonomisk långsiktig satsning Nivå: Kandidatuppsats 15hp på magisterprogrammet i Service Management,
Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare: Eva Berg, Annie Danielsson och Lovisa Doverholm. Handledare: Birgitta Olsson. Problem: En organisations personal betraktas ofta enbart som en kostnad och inte som en intäktsskapande resurs. Det är samtidigt personalen som skapar konkurrenskraft på marknaden. Därför borde företag investera i att utbilda och utveckla sin personal. Det anses dock var svårt att se koppling mellan en utbildningssatsning och effekter som leder till bättre lönsamhet. Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur det med hjälp av personalekonomisk metod går att synliggöra personalen i en organisation. Vi har gjort en tillämpning på en ledarskapsutbildning. Vi har utrett vilka effekter ledarskapsutbildningar kan ha och hur dessa effekter ekonomiskt kan ta sig i uttryck på lång sikt i en organisation. Metod: Vår undersökning har bestått av en fallstudie på ett sjukhus inom Region Skåne, genom en kvalitativ datainsamling i form av tolv intervjuer. Genom detta synsätt har fokus lagts på beskrivningar av de intervjuade personernas berättelser. Ledarskapsutbildningen vi fokuserat på är UGL (Utveckling av grupp och ledare). Slutsatser: Undersökningen har visat att en utbildningsinvestering kan leda till ekonomisk lönsamhet för organisationen, vilket kan synliggöras genom användning av personalekonomiska kalkyler. Utifrån en kalkylmodell går det att antyda att UGL-utbildningen kan ha påverkat enhetens intäkter. Nyckelord: Personalekonomi, kalkylering, ledarskap, utbildning, effekter, personal, investering, humankapital och kompetens.},
 author    = {Danielsson, Annie and Doverholm, Lovisa and Berg, Eva},
 keyword   = {personalekonomi,kalkylering,ledarskap,utbildning,effekter,personal,investering,humankapital och kompetens,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildning i ledarskap - en personalekonomisk långsiktig satsning},
 year     = {2009},
}