Advanced

”Vi gör ju en stor satsning, det ska andas fotboll. Hela staden ska vara i gungning” - En studie om platsprofilering genom evenemang

Odell, Caroline and Svärd, Malin (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att identifiera, beskriva och analysera kritiska faktorer vid platsprofilering genom evenemang. Vi har i besvarandet av syftet utgått från en kvalitativ forskningsmetod som innefattat litteraturstudie av teorier kring profilering och platsmarknadsföring. Vidare har event marketing och organisationskultur studerats. Teorierna redogör tillsammans för arbetet med profilering samt marknadsföring av en verksamhet. Här knyts teorierna samman för att lyfta fram de faktorer som påverkar utfallet av en marknadsföringsstrategi. För att identifiera kritiska faktorer vid platsmarknadsföring genom evenemang har vi prövat teorierna på ett empiriskt fall. Vi har genomfört tre forskningsintervjuer utifrån semistrukturerade intervjuguider för att... (More)
Syftet är att identifiera, beskriva och analysera kritiska faktorer vid platsprofilering genom evenemang. Vi har i besvarandet av syftet utgått från en kvalitativ forskningsmetod som innefattat litteraturstudie av teorier kring profilering och platsmarknadsföring. Vidare har event marketing och organisationskultur studerats. Teorierna redogör tillsammans för arbetet med profilering samt marknadsföring av en verksamhet. Här knyts teorierna samman för att lyfta fram de faktorer som påverkar utfallet av en marknadsföringsstrategi. För att identifiera kritiska faktorer vid platsmarknadsföring genom evenemang har vi prövat teorierna på ett empiriskt fall. Vi har genomfört tre forskningsintervjuer utifrån semistrukturerade intervjuguider för att få en verklighetsförankring. Den presenterade teorin har, tillsammans med det empiriska nedslaget, legat till grund för vårt besvarande av syftet. De faktorer som vi identifierat anser vi är generella för platsmarknadsföring genom evenemang och vill påvisa att varje plats är unik och strategier bör utformas därefter. Vi har urskiljt faktorer som vi anser kritiska för platsmarknadsföring genom evenemang och kategoriserat dem. De processrelaterade faktorerna är framförallt ett klart och tydligt syfte samt mål. Vidare är ett väl genomarbetat koncept och en röd tråd faktorer som påverkar utfallet. De organisatoriska faktorerna är främst att målen måste kommuniceras och att arbetet ska vara väl förankrat och genomsyra hela organisationen. Marknadsföringsstrategiska faktorer är den interna marknadsföringen samt att koppla på stadens prägel på evenemanget. Det handlar även om att välja ut en eller flera profiler som man vill lyfta fram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odell, Caroline and Svärd, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
profil, profilering, platsmarknadsföring, event marketing, marknadsföring, organisationskultur, målsättning, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1513843
date added to LUP
2009-12-02 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:35
@misc{1513843,
 abstract   = {Syftet är att identifiera, beskriva och analysera kritiska faktorer vid platsprofilering genom evenemang. Vi har i besvarandet av syftet utgått från en kvalitativ forskningsmetod som innefattat litteraturstudie av teorier kring profilering och platsmarknadsföring. Vidare har event marketing och organisationskultur studerats. Teorierna redogör tillsammans för arbetet med profilering samt marknadsföring av en verksamhet. Här knyts teorierna samman för att lyfta fram de faktorer som påverkar utfallet av en marknadsföringsstrategi. För att identifiera kritiska faktorer vid platsmarknadsföring genom evenemang har vi prövat teorierna på ett empiriskt fall. Vi har genomfört tre forskningsintervjuer utifrån semistrukturerade intervjuguider för att få en verklighetsförankring. Den presenterade teorin har, tillsammans med det empiriska nedslaget, legat till grund för vårt besvarande av syftet. De faktorer som vi identifierat anser vi är generella för platsmarknadsföring genom evenemang och vill påvisa att varje plats är unik och strategier bör utformas därefter. Vi har urskiljt faktorer som vi anser kritiska för platsmarknadsföring genom evenemang och kategoriserat dem. De processrelaterade faktorerna är framförallt ett klart och tydligt syfte samt mål. Vidare är ett väl genomarbetat koncept och en röd tråd faktorer som påverkar utfallet. De organisatoriska faktorerna är främst att målen måste kommuniceras och att arbetet ska vara väl förankrat och genomsyra hela organisationen. Marknadsföringsstrategiska faktorer är den interna marknadsföringen samt att koppla på stadens prägel på evenemanget. Det handlar även om att välja ut en eller flera profiler som man vill lyfta fram.},
 author    = {Odell, Caroline and Svärd, Malin},
 keyword   = {profil,profilering,platsmarknadsföring,event marketing,marknadsföring,organisationskultur,målsättning,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Vi gör ju en stor satsning, det ska andas fotboll. Hela staden ska vara i gungning” - En studie om platsprofilering genom evenemang},
 year     = {2009},
}