Advanced

Revisionspliktens slopande - konsekvenserna för bolagens intressenter

Ivarsson, Jan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsaten syfte var att undersöka vilka konsekvenserna skulle bli för bolagens intressenters verksamheter vid ett slopande enligt SOU 2008:32. De tre intressenter vilka undersökningen omfattade var kreditgivare, Skatteverket och revisionsbyråer. Undersökningen genomfördes utifrån ett induktivt angreppssätt med kvalitativa intervjuer. Jag genomförde sex intervjuer med respondenter från både Danmark och Sverige antingen personligen eller via tefefon. Den teoretiska ansatsen var intressentodellen och principal - agentteorin, vilka var utgångspunkten för analysen. Slutsatserna av undersökningen är att kvalitén på årsredovisningarna troligtvis kommer att sjunka vid ett slopande av revisionsplikten hos de bolag som slopar revisionen. Orsaken är... (More)
Uppsaten syfte var att undersöka vilka konsekvenserna skulle bli för bolagens intressenters verksamheter vid ett slopande enligt SOU 2008:32. De tre intressenter vilka undersökningen omfattade var kreditgivare, Skatteverket och revisionsbyråer. Undersökningen genomfördes utifrån ett induktivt angreppssätt med kvalitativa intervjuer. Jag genomförde sex intervjuer med respondenter från både Danmark och Sverige antingen personligen eller via tefefon. Den teoretiska ansatsen var intressentodellen och principal - agentteorin, vilka var utgångspunkten för analysen. Slutsatserna av undersökningen är att kvalitén på årsredovisningarna troligtvis kommer att sjunka vid ett slopande av revisionsplikten hos de bolag som slopar revisionen. Orsaken är att kunskapen hos mindre AB är dålig om gällande redovisningsregler. För kreditgivare skulle det innebära att de skulle få göra kreditbedömningar grundad på sämre information vilket innebär ett merarbete. För Skatteverket innebär det att skattefelen kommer att öka vilket förhoppningsvis kan motverkas genom ökade kontroller och revisioner av de mindre AB. Ett slopande skulle för revisionsbyråerna troligtvis innebära att de får mer att göra men då främst med redovisning och rådgivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Jan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsplikt, intressenter, kontroll, revisionsberättelse, kreditprövning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1514251
date added to LUP
2009-09-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:53:04
@misc{1514251,
 abstract   = {Uppsaten syfte var att undersöka vilka konsekvenserna skulle bli för bolagens intressenters verksamheter vid ett slopande enligt SOU 2008:32. De tre intressenter vilka undersökningen omfattade var kreditgivare, Skatteverket och revisionsbyråer. Undersökningen genomfördes utifrån ett induktivt angreppssätt med kvalitativa intervjuer. Jag genomförde sex intervjuer med respondenter från både Danmark och Sverige antingen personligen eller via tefefon. Den teoretiska ansatsen var intressentodellen och principal - agentteorin, vilka var utgångspunkten för analysen. Slutsatserna av undersökningen är att kvalitén på årsredovisningarna troligtvis kommer att sjunka vid ett slopande av revisionsplikten hos de bolag som slopar revisionen. Orsaken är att kunskapen hos mindre AB är dålig om gällande redovisningsregler. För kreditgivare skulle det innebära att de skulle få göra kreditbedömningar grundad på sämre information vilket innebär ett merarbete. För Skatteverket innebär det att skattefelen kommer att öka vilket förhoppningsvis kan motverkas genom ökade kontroller och revisioner av de mindre AB. Ett slopande skulle för revisionsbyråerna troligtvis innebära att de får mer att göra men då främst med redovisning och rådgivning.},
 author    = {Ivarsson, Jan},
 keyword   = {Revisionsplikt,intressenter,kontroll,revisionsberättelse,kreditprövning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens slopande - konsekvenserna för bolagens intressenter},
 year     = {2009},
}