Advanced

Varför kommer turisterna till Kiruna?

Olsson, Daniel; Rehn, Mathias and Sjöström, Katarina (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vi har valt att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden som har uttalade natur- och kulturvärden lyfter fram, för att stärka sin turismnäring och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av värdena för regionen/destinationen. Våra frågeställningar är följande:
Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination? Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av destinationen?
Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av dessa värden? Vi har kommit fram till att de värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående likadana. De två främsta värdena är naturen och den samiska kulturen. Det är... (More)
Vi har valt att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden som har uttalade natur- och kulturvärden lyfter fram, för att stärka sin turismnäring och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av värdena för regionen/destinationen. Våra frågeställningar är följande:
Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination? Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av destinationen?
Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av dessa värden? Vi har kommit fram till att de värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående likadana. De två främsta värdena är naturen och den samiska kulturen. Det är dock inte värdena i sig som är de mest framstående, utan sättet de förmedlas på för turisterna som skapar värde.
Vidare skapas en glorifierad och vinklad bild för turisterna, innan de anländer till regionen, via kraftiga marknadsföringsåtgärder. Denna vinklade bild upplever vi dock inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vi menar inte att bilderna som förmedlas helt saknar underlag, bara att de är kraftigt förstärkta och förstorade för regionen. Konsekvensmässigt leder användningen av värdena till att fler försörjningsmöjligheter uppstår i regionen inom turismnäringen. Även negativa konsekvenser kan dock skönjas genom användningen av värdena, exempelvis inom natur och miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Daniel; Rehn, Mathias and Sjöström, Katarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naturturism, värden, kultur, äkthet, perifera områden, konsekvenser, ursprungsbefolkningar, Tourism, Turism
language
Swedish
id
1514255
date added to LUP
2009-12-03 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:37
@misc{1514255,
 abstract   = {Vi har valt att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden som har uttalade natur- och kulturvärden lyfter fram, för att stärka sin turismnäring och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av värdena för regionen/destinationen. Våra frågeställningar är följande:
Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination? Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av destinationen?
Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av dessa värden? Vi har kommit fram till att de värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående likadana. De två främsta värdena är naturen och den samiska kulturen. Det är dock inte värdena i sig som är de mest framstående, utan sättet de förmedlas på för turisterna som skapar värde.
Vidare skapas en glorifierad och vinklad bild för turisterna, innan de anländer till regionen, via kraftiga marknadsföringsåtgärder. Denna vinklade bild upplever vi dock inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vi menar inte att bilderna som förmedlas helt saknar underlag, bara att de är kraftigt förstärkta och förstorade för regionen. Konsekvensmässigt leder användningen av värdena till att fler försörjningsmöjligheter uppstår i regionen inom turismnäringen. Även negativa konsekvenser kan dock skönjas genom användningen av värdena, exempelvis inom natur och miljö.},
 author    = {Olsson, Daniel and Rehn, Mathias and Sjöström, Katarina},
 keyword   = {naturturism,värden,kultur,äkthet,perifera områden,konsekvenser,ursprungsbefolkningar,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför kommer turisterna till Kiruna?},
 year     = {2009},
}