Advanced

Implementering av medling vid brott i Hultsfreds kommun

Rendahl Tuvesson, Christina LU (2009) SOCK01 20092
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Christina Rendahl-Tuvesson
Titel: Implementering av medling vid brott i Hultsfreds kommun
Handledare: Birgitta Ericson
Kandidatuppsats Soc K01, 61 – 90 p
Sociologiska institutionen, vårterminen 2009Problem/bakgrund:
Jag jobbar inom socialtjänsten i Hultsfreds Kommun som fältassistent och medlare. 2006 började vi starta upp medlingsverksamheten i Hultsfreds kommun. Min känsla har varit att det har känts svårt att implementera medling vid brott i Hultsfreds kommun och därför ville jag undersöka hur implementeringen har lyckats. Detta, för att se om kommunen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Syfte:
Uppsatsens har två syften. Det ena är att få en bättre förståelse för hur implementeringen av medling vid... (More)
Författare: Christina Rendahl-Tuvesson
Titel: Implementering av medling vid brott i Hultsfreds kommun
Handledare: Birgitta Ericson
Kandidatuppsats Soc K01, 61 – 90 p
Sociologiska institutionen, vårterminen 2009Problem/bakgrund:
Jag jobbar inom socialtjänsten i Hultsfreds Kommun som fältassistent och medlare. 2006 började vi starta upp medlingsverksamheten i Hultsfreds kommun. Min känsla har varit att det har känts svårt att implementera medling vid brott i Hultsfreds kommun och därför ville jag undersöka hur implementeringen har lyckats. Detta, för att se om kommunen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Syfte:
Uppsatsens har två syften. Det ena är att få en bättre förståelse för hur implementeringen av medling vid brott i Hultsfreds kommun har fungerat samt hur teori, lagar, riktlinjer och föreskrifter påverkat implementeringen av medling vid brott i Hultsfreds kommun. Det andra syftet är att se vad som är bra nu och vad som kan göras bättre för framtiden, genom att lyfta frågan.

Slutsats/Resultat:
Resultatet visar att det som beslutats i regeringen gällande medling, i detta fall att flytta ansvaret för medling från BRÅ (brottsförebyggande rådet) till Socialstyrelsen, påverkar hur implementeringen ser ut på brukarnas nivå (Hultsfred kommun). Det går också att se att det som beslutas på högre nivå, när det gäller lagar och riktlinjer, inte implementeras som det är tänkt på brukarnas nivå. Lagen säger att alla upp till 21 år ska bli erbjudna medling, men resultatet visar att så inte är fallet, detta kan kallas en offentlig lögn. Resultatet visar också att när riktlinjer från beslutande nivå inte implementeras ner till brukarnivå blir det svårt att hitta rutiner för medling. Rutinerna blir ofta personbundna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rendahl Tuvesson, Christina LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20092
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
reparativ rättvisa, reformnivå, verklighetsnivå, medling vid brott, implementering, offentlig lögn, Hultsfreds kommun.
language
Swedish
id
1515996
date added to LUP
2009-12-17 08:48:26
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1515996,
 abstract   = {Författare: Christina Rendahl-Tuvesson
Titel: Implementering av medling vid brott i Hultsfreds kommun
Handledare:	 Birgitta Ericson
Kandidatuppsats Soc K01, 61 – 90 p
Sociologiska institutionen, vårterminen 2009Problem/bakgrund: 
Jag jobbar inom socialtjänsten i Hultsfreds Kommun som fältassistent och medlare. 2006 började vi starta upp medlingsverksamheten i Hultsfreds kommun. Min känsla har varit att det har känts svårt att implementera medling vid brott i Hultsfreds kommun och därför ville jag undersöka hur implementeringen har lyckats. Detta, för att se om kommunen följer de lagar och riktlinjer som finns. 

Syfte: 
Uppsatsens har två syften. Det ena är att få en bättre förståelse för hur implementeringen av medling vid brott i Hultsfreds kommun har fungerat samt hur teori, lagar, riktlinjer och föreskrifter påverkat implementeringen av medling vid brott i Hultsfreds kommun. Det andra syftet är att se vad som är bra nu och vad som kan göras bättre för framtiden, genom att lyfta frågan. 

Slutsats/Resultat: 
Resultatet visar att det som beslutats i regeringen gällande medling, i detta fall att flytta ansvaret för medling från BRÅ (brottsförebyggande rådet) till Socialstyrelsen, påverkar hur implementeringen ser ut på brukarnas nivå (Hultsfred kommun). Det går också att se att det som beslutas på högre nivå, när det gäller lagar och riktlinjer, inte implementeras som det är tänkt på brukarnas nivå. Lagen säger att alla upp till 21 år ska bli erbjudna medling, men resultatet visar att så inte är fallet, detta kan kallas en offentlig lögn. Resultatet visar också att när riktlinjer från beslutande nivå inte implementeras ner till brukarnivå blir det svårt att hitta rutiner för medling. Rutinerna blir ofta personbundna.},
 author    = {Rendahl Tuvesson, Christina},
 keyword   = {reparativ rättvisa,reformnivå,verklighetsnivå,medling vid brott,implementering,offentlig lögn,Hultsfreds kommun. 
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av medling vid brott i Hultsfreds kommun},
 year     = {2009},
}