Advanced

Dags för Derby

Stjernström, Johan; Melin, Joakim and Srour, Firaz (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Olika forskare poängterar vikten av att ha en god riskkommunikation men däremot anser vi att mindre teori fokuserar på hur denna information ska kommuniceras. Efter följande antagande blir fokus i denna studie inte att betona vikten av att risk måste kommuniceras utan istället att analysera och diskutera hur den ska kommuniceras. Med denna utgångspunkt vill vi mer ingående undersöka hur de olika aktörerna kommunicerar risker efter egen förtjänst men också problematiken med hur mycket information som ska kommuniceras från sändare till mottagare. Vi vill genom denna undersökning vidare analysera problematiken med att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren. I detta sammanhang menar vi att en balanserad riskmedvetenhet handlar om... (More)
Olika forskare poängterar vikten av att ha en god riskkommunikation men däremot anser vi att mindre teori fokuserar på hur denna information ska kommuniceras. Efter följande antagande blir fokus i denna studie inte att betona vikten av att risk måste kommuniceras utan istället att analysera och diskutera hur den ska kommuniceras. Med denna utgångspunkt vill vi mer ingående undersöka hur de olika aktörerna kommunicerar risker efter egen förtjänst men också problematiken med hur mycket information som ska kommuniceras från sändare till mottagare. Vi vill genom denna undersökning vidare analysera problematiken med att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren. I detta sammanhang menar vi att en balanserad riskmedvetenhet handlar om att göra åskådaren medveten om vilka risker den kan drabbas av samtidigt som åskådaren inte ska avskräckas från vistelsen. Studiens syfte är därmed att utifrån ett riskperspektiv undersöka hur riskkommunikation ska ske från sändare för att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren.
Det empiriska materialet utgörs av två intervjuer med polis och
arrangör samt 20 intervjuer med åskådare. Vi har också gjort en
observation på Olympia. Slutsatser: Åskådare har en subjektiv syn på risk. Detta leder till problematik då risk ska kommuniceras med en envägskommunikation. Därför förespråkas en tvåvägskommunikation där åskådarnas behov bättre kan
tillgodoses och möjligheten för en balanserad riskmedvetenhet ökar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjernström, Johan; Melin, Joakim and Srour, Firaz
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
risk, riskkommunikation, tillit, riskmedvetenhet, fotbollsderby, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1516731
date added to LUP
2009-12-19 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:09:47
@misc{1516731,
 abstract   = {Olika forskare poängterar vikten av att ha en god riskkommunikation men däremot anser vi att mindre teori fokuserar på hur denna information ska kommuniceras. Efter följande antagande blir fokus i denna studie inte att betona vikten av att risk måste kommuniceras utan istället att analysera och diskutera hur den ska kommuniceras. Med denna utgångspunkt vill vi mer ingående undersöka hur de olika aktörerna kommunicerar risker efter egen förtjänst men också problematiken med hur mycket information som ska kommuniceras från sändare till mottagare. Vi vill genom denna undersökning vidare analysera problematiken med att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren. I detta sammanhang menar vi att en balanserad riskmedvetenhet handlar om att göra åskådaren medveten om vilka risker den kan drabbas av samtidigt som åskådaren inte ska avskräckas från vistelsen. Studiens syfte är därmed att utifrån ett riskperspektiv undersöka hur riskkommunikation ska ske från sändare för att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren.
Det empiriska materialet utgörs av två intervjuer med polis och
arrangör samt 20 intervjuer med åskådare. Vi har också gjort en
observation på Olympia. Slutsatser: Åskådare har en subjektiv syn på risk. Detta leder till problematik då risk ska kommuniceras med en envägskommunikation. Därför förespråkas en tvåvägskommunikation där åskådarnas behov bättre kan
tillgodoses och möjligheten för en balanserad riskmedvetenhet ökar.},
 author    = {Stjernström, Johan and Melin, Joakim and Srour, Firaz},
 keyword   = {risk,riskkommunikation,tillit,riskmedvetenhet,fotbollsderby,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dags för Derby},
 year     = {2009},
}