Advanced

Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

Farouq, Shugla LU and Altunkaynak, Kumri (2010) MKVK02 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407.

Handledare: Tobias Linne.

Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. Genom att studera vilka kulturella värden som lyfts fram i reklamerna med hjälp av försköningar och överdrifter, kan vi även analysera den kultur som råder i dagens moderna konsumtionssamhälle. Framförallt kan vi ta fasta på de livsstilar och kulturella värden som producenterna lägger vikt på att framhäva, samt den bild av den moderna konsumenten som de försöker förmedla. Metoden för att genomföra... (More)
Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407.

Handledare: Tobias Linne.

Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. Genom att studera vilka kulturella värden som lyfts fram i reklamerna med hjälp av försköningar och överdrifter, kan vi även analysera den kultur som råder i dagens moderna konsumtionssamhälle. Framförallt kan vi ta fasta på de livsstilar och kulturella värden som producenterna lägger vikt på att framhäva, samt den bild av den moderna konsumenten som de försöker förmedla. Metoden för att genomföra denna studie kommer främst att vara textanalys, där vi valt ut fyra reklamfilmer från tv.

Teori: Våra teorier utgörs främst av Roland Barthes teorier kring tecken och symbolik, Colin Campbells teorier om dagdrömmar och fantasier, Anthony Giddens tankar kring det moderna samhället och slutligen Zygmunt Bauman teorier om det moderna konsumtionssamhället.

Metod: Vårt metodval utgår ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. Här använder vi oss av en narrativ metod, med reklamanalys i huvudfokus.

Resultat: Resultatet från vår analys är att det i dagens moderna samhälle läggs mycket vikt vid matlagning som är enkel och snabb. Dock är det inget som skall påverka kvalitén till det sämre, utan individen ska få ut så många upplevelser som möjligt av sin matkonsumtion. Kulturella värden som naturligt, traditionellt, influenser från omvärlden, hälsosamt och energirikt eller helt enkelt vardagligt, kan beskriva trenderna i dagens matkonsumtion och den kultur som existerar i det moderna samhället. Den livsstil som förespråkas är att individer med hjälp av sin matlagning ska kunna överbrygga begränsningar i tid och rum och uppleva så mycket som möjligt från en och samma produkt. Livsstilarna och de kulturella värden som framhävs i tv-reklam, sker med hjälp av försköningar och överdrifter.

Nyckelord: Reklamanalys, matkonsumtion, kulturella värden, livsstil, Colin Campbell, tv-reklam, moderna samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Farouq, Shugla LU and Altunkaynak, Kumri
supervisor
organization
course
MKVK02 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Colin Campbell, Livsstilar, Kulturella värden, Reklamanalys, Matreklam, Matkonsumtion, TV-reklam, Moderna samhället, Konsumtionssamhället, Totalupplevelse
language
Swedish
id
1524685
date added to LUP
2010-02-05 16:23:00
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1524685,
 abstract   = {Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407.

Handledare: Tobias Linne.

Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. Genom att studera vilka kulturella värden som lyfts fram i reklamerna med hjälp av försköningar och överdrifter, kan vi även analysera den kultur som råder i dagens moderna konsumtionssamhälle. Framförallt kan vi ta fasta på de livsstilar och kulturella värden som producenterna lägger vikt på att framhäva, samt den bild av den moderna konsumenten som de försöker förmedla. Metoden för att genomföra denna studie kommer främst att vara textanalys, där vi valt ut fyra reklamfilmer från tv.

Teori: Våra teorier utgörs främst av Roland Barthes teorier kring tecken och symbolik, Colin Campbells teorier om dagdrömmar och fantasier, Anthony Giddens tankar kring det moderna samhället och slutligen Zygmunt Bauman teorier om det moderna konsumtionssamhället.

Metod: Vårt metodval utgår ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. Här använder vi oss av en narrativ metod, med reklamanalys i huvudfokus.

Resultat: Resultatet från vår analys är att det i dagens moderna samhälle läggs mycket vikt vid matlagning som är enkel och snabb. Dock är det inget som skall påverka kvalitén till det sämre, utan individen ska få ut så många upplevelser som möjligt av sin matkonsumtion. Kulturella värden som naturligt, traditionellt, influenser från omvärlden, hälsosamt och energirikt eller helt enkelt vardagligt, kan beskriva trenderna i dagens matkonsumtion och den kultur som existerar i det moderna samhället. Den livsstil som förespråkas är att individer med hjälp av sin matlagning ska kunna överbrygga begränsningar i tid och rum och uppleva så mycket som möjligt från en och samma produkt. Livsstilarna och de kulturella värden som framhävs i tv-reklam, sker med hjälp av försköningar och överdrifter.

Nyckelord: Reklamanalys, matkonsumtion, kulturella värden, livsstil, Colin Campbell, tv-reklam, moderna samhället.},
 author    = {Farouq, Shugla and Altunkaynak, Kumri},
 keyword   = {Colin Campbell,Livsstilar,Kulturella värden,Reklamanalys,Matreklam,Matkonsumtion,TV-reklam,Moderna samhället,Konsumtionssamhället,Totalupplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam},
 year     = {2010},
}