Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Likvärdig och rättvis betygssättning?

Gyllenstedt, Lars Love Teddeman LU and Appelqvist, Tomas LU (2009) STVA21 20092
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Införandet av det målrelaterade betygssystemet för gymnasieskolan med Lpf 94, i kombination med en redan tidigare påbörjad decentralisering av skolväsendet, följdes tämligen omgående av en diskussion om försämrade kunskaper hos elever i kombination med stigande betyg. Den förmodade betygsinflationen hotar över tid elevgenerationers rätt till lika möjligheter vid antagningen till högre utbildning. Kontrollen av betygssättningen kommer därmed att handla om om demokratisk rättvisa och blir en förvaltningspolitiskt mycket central fråga. Genom analys av fem Skolverksrapporter som berör betygssättningen undersöks här hur Skolverket som representant för den statliga styr- och kontrollnivån hanterar detta problem. Hur ser Skolverkets försök till... (More)
Införandet av det målrelaterade betygssystemet för gymnasieskolan med Lpf 94, i kombination med en redan tidigare påbörjad decentralisering av skolväsendet, följdes tämligen omgående av en diskussion om försämrade kunskaper hos elever i kombination med stigande betyg. Den förmodade betygsinflationen hotar över tid elevgenerationers rätt till lika möjligheter vid antagningen till högre utbildning. Kontrollen av betygssättningen kommer därmed att handla om om demokratisk rättvisa och blir en förvaltningspolitiskt mycket central fråga. Genom analys av fem Skolverksrapporter som berör betygssättningen undersöks här hur Skolverket som representant för den statliga styr- och kontrollnivån hanterar detta problem. Hur ser Skolverkets försök till styrning ut, som de kommer till uttryck i Skolverkets rapporter och kommunikation? Vad säger detta om den centrala nivåns reflektion och medvetenhet om situationen? I vår analys menar vi oss se en tydlig utveckling mot ett mer instrumentellt synsätt i Skolverkets syn på styrningen av betygssättningen under den undersökta perioden.
Ämne: Förvaltningspolitik (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gyllenstedt, Lars Love Teddeman LU and Appelqvist, Tomas LU
supervisor
organization
alternative title
En textanalytisk studie av den statliga kontrollen av implementeringen av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i den svenska skolan mellan åren 1994 och 2009
course
STVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
”street-level bureaucracy”, implementeringsproblem, gymnasieskolan, Betygsinflation, Lpf 94, Skolverket
language
Swedish
id
1524768
date added to LUP
2010-02-01 11:38:49
date last changed
2010-02-01 11:38:49
@misc{1524768,
 abstract   = {{Införandet av det målrelaterade betygssystemet för gymnasieskolan med Lpf 94, i kombination med en redan tidigare påbörjad decentralisering av skolväsendet, följdes tämligen omgående av en diskussion om försämrade kunskaper hos elever i kombination med stigande betyg. Den förmodade betygsinflationen hotar över tid elevgenerationers rätt till lika möjligheter vid antagningen till högre utbildning. Kontrollen av betygssättningen kommer därmed att handla om om demokratisk rättvisa och blir en förvaltningspolitiskt mycket central fråga. Genom analys av fem Skolverksrapporter som berör betygssättningen undersöks här hur Skolverket som representant för den statliga styr- och kontrollnivån hanterar detta problem. Hur ser Skolverkets försök till styrning ut, som de kommer till uttryck i Skolverkets rapporter och kommunikation? Vad säger detta om den centrala nivåns reflektion och medvetenhet om situationen? I vår analys menar vi oss se en tydlig utveckling mot ett mer instrumentellt synsätt i Skolverkets syn på styrningen av betygssättningen under den undersökta perioden.
Ämne: Förvaltningspolitik}},
 author    = {{Gyllenstedt, Lars Love Teddeman and Appelqvist, Tomas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Likvärdig och rättvis betygssättning?}},
 year     = {{2009}},
}