Advanced

"I evigt minne ljust bevarad" - En kvalitativ studie av minnesgrupper på Facebook

Hermansson, Jenny LU and Sallander, Louise LU (2010) MKVK01 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Med de nya medierna har det uppstått nya former och forum för att bearbeta och behandla död. På Facebook skapas minnesgrupper för bortgångna personer och dessa får snabbt ett mycket stort antal medlemmar. Fler än vad personen kände när han eller hon var i livet. Syfte: Syftet med studien är att, med Facebook som undersökningsfenomen, nå ökad förståelse för varför människor väljer att utnyttja ny medieteknologi till att bilda offentliga minnesgrupper för avlidna personer. Metod: För att besvara vår frågeställning kommer vi genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som samtliga använder Facebook. Vi har angripit det empiriska materialet genom att placera det inom en teoretisk referensram och därefter gjort en... (More)
Med de nya medierna har det uppstått nya former och forum för att bearbeta och behandla död. På Facebook skapas minnesgrupper för bortgångna personer och dessa får snabbt ett mycket stort antal medlemmar. Fler än vad personen kände när han eller hon var i livet. Syfte: Syftet med studien är att, med Facebook som undersökningsfenomen, nå ökad förståelse för varför människor väljer att utnyttja ny medieteknologi till att bilda offentliga minnesgrupper för avlidna personer. Metod: För att besvara vår frågeställning kommer vi genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som samtliga använder Facebook. Vi har angripit det empiriska materialet genom att placera det inom en teoretisk referensram och därefter gjort en tematisk analys där vi tillämpat ett hermeneutiskt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Jenny LU and Sallander, Louise LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internet, Minnesgrupper, Facebook, Offentligheten, Döden
language
Swedish
id
1524917
date added to LUP
2010-02-05 15:53:28
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1524917,
 abstract   = {Med de nya medierna har det uppstått nya former och forum för att bearbeta och behandla död. På Facebook skapas minnesgrupper för bortgångna personer och dessa får snabbt ett mycket stort antal medlemmar. Fler än vad personen kände när han eller hon var i livet. Syfte: Syftet med studien är att, med Facebook som undersökningsfenomen, nå ökad förståelse för varför människor väljer att utnyttja ny medieteknologi till att bilda offentliga minnesgrupper för avlidna personer. Metod: För att besvara vår frågeställning kommer vi genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som samtliga använder Facebook. Vi har angripit det empiriska materialet genom att placera det inom en teoretisk referensram och därefter gjort en tematisk analys där vi tillämpat ett hermeneutiskt perspektiv.},
 author    = {Hermansson, Jenny and Sallander, Louise},
 keyword   = {Internet,Minnesgrupper,Facebook,Offentligheten,Döden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"I evigt minne ljust bevarad" - En kvalitativ studie av minnesgrupper på Facebook},
 year     = {2010},
}