Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VITRYSSLAND Demokratiseringsprocessen sedan självständighet fram till idag. - Hur stat, civilsamhälle och president verkar för demokratisering.

Gymark, Anton LU (2009) STVK01 20092
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Syftet är att analysera och undersöka verkan hos tre faktorer inom demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Uppsatsens tre förklaringsfaktorer är stat, civilsamhälle och president. Analysen av dessa förklaringsfaktorer behandlar tiden från självständighet 1991 fram till idag. Materialet i uppsatsen består av böcker främst hämtade från kursen democratization vid lunds universitet och vetenskapliga artiklar som behandlar demokratiseringsforskning. Delar av artikelmaterialet behandlar även specifikt fallet Vitryssland. Uppsatsens första del består av en teoridel där demokratiseringsteorier kring stat/president och civilsamhälle presenteras med inriktning på fallet Vitryssland. Den andra delen består en analysdel där den vitryska staten, det... (More)
Syftet är att analysera och undersöka verkan hos tre faktorer inom demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Uppsatsens tre förklaringsfaktorer är stat, civilsamhälle och president. Analysen av dessa förklaringsfaktorer behandlar tiden från självständighet 1991 fram till idag. Materialet i uppsatsen består av böcker främst hämtade från kursen democratization vid lunds universitet och vetenskapliga artiklar som behandlar demokratiseringsforskning. Delar av artikelmaterialet behandlar även specifikt fallet Vitryssland. Uppsatsens första del består av en teoridel där demokratiseringsteorier kring stat/president och civilsamhälle presenteras med inriktning på fallet Vitryssland. Den andra delen består en analysdel där den vitryska staten, det vitryska civilsamhället och den vitryska presidenten ägnas var sitt analysavsnitt. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt döpt resultat och slutsatser där det viktigaste resultat som framkommit i uppsatsen sammanfattas och där uppsatsens frågeställning besvaras. Uppsatsens frågeställning är; Vilken inverkan har civilsamhället, staten och presidenten haft på Vitrysslands demokratiseringsprocess under den post-kommunistiska perioden? Slutsatserna som dras är att den Vitryska staten kontinuerligt motarbetar framväxten av ett civilt samhälle. Statens tydligaste inverkan på demokratiseringsprocessen kännetecknas av förtryck och underminering av oppositionens organisatoriska kapacitet, tystande den oberoende massmedian och förstörda möjligheter för ”nongovernmental organisations” (NGO;s). Slutsatserna för civilsamhället är att det mycket begränsade utrymmet som ges för civil aktivitet effektivt stoppar den civila trycket för demokratisk utveckling i landet. Presidenten Lukasjenka skapar p.g.a. sin närmast obegränsade makt en fullkomligt centraliserad stat med stenhård civil kontroll, håller oliktänkande borta från politiska beslut och befäster sin position som landets envåldshärskare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gymark, Anton LU
supervisor
organization
course
STVK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1526279
date added to LUP
2010-02-01 11:40:36
date last changed
2010-02-01 11:40:36
@misc{1526279,
 abstract   = {{Syftet är att analysera och undersöka verkan hos tre faktorer inom demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Uppsatsens tre förklaringsfaktorer är stat, civilsamhälle och president. Analysen av dessa förklaringsfaktorer behandlar tiden från självständighet 1991 fram till idag. Materialet i uppsatsen består av böcker främst hämtade från kursen democratization vid lunds universitet och vetenskapliga artiklar som behandlar demokratiseringsforskning. Delar av artikelmaterialet behandlar även specifikt fallet Vitryssland. Uppsatsens första del består av en teoridel där demokratiseringsteorier kring stat/president och civilsamhälle presenteras med inriktning på fallet Vitryssland. Den andra delen består en analysdel där den vitryska staten, det vitryska civilsamhället och den vitryska presidenten ägnas var sitt analysavsnitt. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt döpt resultat och slutsatser där det viktigaste resultat som framkommit i uppsatsen sammanfattas och där uppsatsens frågeställning besvaras. Uppsatsens frågeställning är; Vilken inverkan har civilsamhället, staten och presidenten haft på Vitrysslands demokratiseringsprocess under den post-kommunistiska perioden? Slutsatserna som dras är att den Vitryska staten kontinuerligt motarbetar framväxten av ett civilt samhälle. Statens tydligaste inverkan på demokratiseringsprocessen kännetecknas av förtryck och underminering av oppositionens organisatoriska kapacitet, tystande den oberoende massmedian och förstörda möjligheter för ”nongovernmental organisations” (NGO;s). Slutsatserna för civilsamhället är att det mycket begränsade utrymmet som ges för civil aktivitet effektivt stoppar den civila trycket för demokratisk utveckling i landet. Presidenten Lukasjenka skapar p.g.a. sin närmast obegränsade makt en fullkomligt centraliserad stat med stenhård civil kontroll, håller oliktänkande borta från politiska beslut och befäster sin position som landets envåldshärskare.}},
 author    = {{Gymark, Anton}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{VITRYSSLAND Demokratiseringsprocessen sedan självständighet fram till idag. - Hur stat, civilsamhälle och president verkar för demokratisering.}},
 year     = {{2009}},
}