Advanced

Försäkringskassans organisationsförändring - sjösättningen av atlantångare

Åkerman, Tobias LU and Eriksson, Louise LU (2010) MKVA21 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle är organisationsförändringar ett vanligt förekommande fenomen. Organisationer slås samman, centraliseras och decentraliseras och förändringarnas omfattning påverkar i hög grad deras svårighetsgrad. Vid genomförandet av organisationsförändringar är en effektiv intern kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation kan minska ryktesspridning och oro samt skapa delaktighet och engagemang. Samtidigt kan en ineffektiv och missriktad kommunikation skapa stora motsättningar inom organisationen och i värsta fall stjälpa hela förändringsprocessen. I de allra flesta organisationsförändringar är medarbetarnas roll mycket central för genomförandet av förändringen. Medarbetarnas inställning till och delaktighet i... (More)
I dagens samhälle är organisationsförändringar ett vanligt förekommande fenomen. Organisationer slås samman, centraliseras och decentraliseras och förändringarnas omfattning påverkar i hög grad deras svårighetsgrad. Vid genomförandet av organisationsförändringar är en effektiv intern kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation kan minska ryktesspridning och oro samt skapa delaktighet och engagemang. Samtidigt kan en ineffektiv och missriktad kommunikation skapa stora motsättningar inom organisationen och i värsta fall stjälpa hela förändringsprocessen. I de allra flesta organisationsförändringar är medarbetarnas roll mycket central för genomförandet av förändringen. Medarbetarnas inställning till och delaktighet i organisationsförändringen kan i hög grad påverkas av den kommunikation som sänds ut i organisationen. Därför anser vi att det är intressant att studera kommunikation kring organisationsförändringar ur ett medarbetarperspektiv och vi vill med denna uppsats beskriva och analysera hur medarbetarna upplevt den interna kommunikationen vid genomförandet av Försäkringskassans organisationsförändring.
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, där vi genomfört semistrukturerade intervjuer med medarbetare på Försäkringskassan. Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi i vår undersökning ville få en så god förståelse som möjligt kring hur medarbetarna uppfattat den interna kommunikationen vid Försäkringskassans organisationsförändring.
Utifrån vår uppsats drar vi slutsatsen att den interna kommunikationen vid Försäkringskassans organisationsförändring hade stora brister, vi saknar bland annat en dialog mellan medarbetare och ledning. Organisationsförändringen genomfördes med en hög grad av styrning vilket tillsammans med den bristfälliga kommunikationen ledde till en låg grad av delaktighet bland medarbetarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerman, Tobias LU and Eriksson, Louise LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Medarbetarperspektiv, Intern kommunikation, Organisationsförändringar, Dialog, Delaktighet, Ledningsstyrning, Försäkringskassan, Förändringsarbete
language
Swedish
id
1527171
date added to LUP
2010-02-16 09:44:49
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1527171,
 abstract   = {I dagens samhälle är organisationsförändringar ett vanligt förekommande fenomen. Organisationer slås samman, centraliseras och decentraliseras och förändringarnas omfattning påverkar i hög grad deras svårighetsgrad. Vid genomförandet av organisationsförändringar är en effektiv intern kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation kan minska ryktesspridning och oro samt skapa delaktighet och engagemang. Samtidigt kan en ineffektiv och missriktad kommunikation skapa stora motsättningar inom organisationen och i värsta fall stjälpa hela förändringsprocessen. I de allra flesta organisationsförändringar är medarbetarnas roll mycket central för genomförandet av förändringen. Medarbetarnas inställning till och delaktighet i organisationsförändringen kan i hög grad påverkas av den kommunikation som sänds ut i organisationen. Därför anser vi att det är intressant att studera kommunikation kring organisationsförändringar ur ett medarbetarperspektiv och vi vill med denna uppsats beskriva och analysera hur medarbetarna upplevt den interna kommunikationen vid genomförandet av Försäkringskassans organisationsförändring.
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, där vi genomfört semistrukturerade intervjuer med medarbetare på Försäkringskassan. Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi i vår undersökning ville få en så god förståelse som möjligt kring hur medarbetarna uppfattat den interna kommunikationen vid Försäkringskassans organisationsförändring. 
Utifrån vår uppsats drar vi slutsatsen att den interna kommunikationen vid Försäkringskassans organisationsförändring hade stora brister, vi saknar bland annat en dialog mellan medarbetare och ledning. Organisationsförändringen genomfördes med en hög grad av styrning vilket tillsammans med den bristfälliga kommunikationen ledde till en låg grad av delaktighet bland medarbetarna.},
 author    = {Åkerman, Tobias and Eriksson, Louise},
 keyword   = {Medarbetarperspektiv,Intern kommunikation,Organisationsförändringar,Dialog,Delaktighet,Ledningsstyrning,Försäkringskassan,Förändringsarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkringskassans organisationsförändring - sjösättningen av atlantångare},
 year     = {2010},
}