Advanced

Från Biblioteket till Unga - Om bibliotekariers tankar kring kommunikation, organisation och marknadsföring till unga

Lorentzson, Tracy LU and Ljungkvist, Sandra LU (2010) MKVA21 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Allt färre ungdomar läser på sin fritid och man har under de åtta senaste åren sett
en minskning i antal biblioteksbesök bland ungdomar. Hur mycket man väljer att läsa
påverkar resultaten i skolan. Detta påverkar i sin tur hela det svenska samhället.
I uppsatsen ”Från biblioteket till unga: om bibliotekariens tankar kring
kommunikation, organisation och marknadsföring till unga” undersöker vi Lunds
Stadsbiblioteks externa kommunikation till målgruppen ungdomar. Uppsatsen
ändamål är att, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, undersöka
vilken bild biblioteket önskar förmedla till sin målgrupp, unga. Vi undersöker även
vilken bild bibliotekarierna anser att de visar utåt, vilka strategier de använder... (More)
Allt färre ungdomar läser på sin fritid och man har under de åtta senaste åren sett
en minskning i antal biblioteksbesök bland ungdomar. Hur mycket man väljer att läsa
påverkar resultaten i skolan. Detta påverkar i sin tur hela det svenska samhället.
I uppsatsen ”Från biblioteket till unga: om bibliotekariens tankar kring
kommunikation, organisation och marknadsföring till unga” undersöker vi Lunds
Stadsbiblioteks externa kommunikation till målgruppen ungdomar. Uppsatsen
ändamål är att, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, undersöka
vilken bild biblioteket önskar förmedla till sin målgrupp, unga. Vi undersöker även
vilken bild bibliotekarierna anser att de visar utåt, vilka strategier de använder sig av
för att kommunicerar med ungdomar och om de tror att dessa påverkar den externa
kommunikationen.
Genom kvalitativt semistrukturerade intervjuer med samtliga bibliotekarier som
arbetar med kommunikationen till ungdomar, ungagruppen, har vi samlat in vår
empiri. Denna har vi sedan analyserat med utgångspunkt i teorierna. Vi kom här fram
till att bibliotekariernas önskade bild utåt till ungdomarna är något som inte
överensstämmer med den bild bibliotekarierna tror att målgruppen idag har. Detta
beror på en rad olika faktorer, som till exempel val av marknadsföringssätt, resurs-
och tidsbrist. Den största orsaken som vi såg var dock hur organisationen är
uppbyggd. Att studera den interna organisationen kan därför vara en vidare studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lorentzson, Tracy LU and Ljungkvist, Sandra LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Läsning, Ungdomar, Stadsbibliotek, Bibliotek, Extern kommunikation, Bibliotekarier, Strategisk kommunikation, Organisationskommunikation
language
Swedish
id
1527184
date added to LUP
2010-02-16 09:50:01
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1527184,
 abstract   = {Allt färre ungdomar läser på sin fritid och man har under de åtta senaste åren sett 
en minskning i antal biblioteksbesök bland ungdomar. Hur mycket man väljer att läsa 
påverkar resultaten i skolan. Detta påverkar i sin tur hela det svenska samhället. 
   I uppsatsen ”Från biblioteket till unga: om bibliotekariens tankar kring 
kommunikation, organisation och marknadsföring till unga” undersöker vi Lunds 
Stadsbiblioteks externa kommunikation till målgruppen ungdomar. Uppsatsen 
ändamål är att, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, undersöka 
vilken bild biblioteket önskar förmedla till sin målgrupp, unga. Vi undersöker även 
vilken bild bibliotekarierna anser att de visar utåt, vilka strategier de använder sig av 
för att kommunicerar med ungdomar och om de tror att dessa påverkar den externa 
kommunikationen.
Genom kvalitativt semistrukturerade intervjuer med samtliga bibliotekarier som 
arbetar med kommunikationen till ungdomar, ungagruppen, har vi samlat in vår 
empiri. Denna har vi sedan analyserat med utgångspunkt i teorierna. Vi kom här fram 
till att bibliotekariernas önskade bild utåt till ungdomarna är något som inte 
överensstämmer med den bild bibliotekarierna tror att målgruppen idag har. Detta 
beror på en rad olika faktorer, som till exempel val av marknadsföringssätt, resurs- 
och tidsbrist. Den största orsaken som vi såg var dock hur organisationen är 
uppbyggd. Att studera den interna organisationen kan därför vara en vidare studie.},
 author    = {Lorentzson, Tracy and Ljungkvist, Sandra},
 keyword   = {Läsning,Ungdomar,Stadsbibliotek,Bibliotek,Extern kommunikation,Bibliotekarier,Strategisk kommunikation,Organisationskommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Biblioteket till Unga - Om bibliotekariers tankar kring kommunikation, organisation och marknadsföring till unga},
 year     = {2010},
}