Advanced

Den mediala MMA-debatten - en argumentationsanalys

Appel, Martin LU and Freccero, Lisa LU (2010) MKVA21 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Abstract
Argumentationer förekommer i många olika sammanhang, inte minst i debatter. Det är vanligt att debatter förs av experter vilket kan te sig svårt att sätta sig in och på så sätt hindra en från att ta ställning. Syftet med argumentation är att övertyga en person att ställning för den ståndpunkt som förespråkas. En effektiv metod att granska styrkan i ett argument är genom en argumentationsanalys. Med en argumentationsanalys får man möjligheten att peka på argument som är ohållbara och irrelevanta vilket öppnar för kritik mot sändaren. På så vis kan man förbättra standarden på debatter.
Debatten om sporten Mixed Martial Arts (MMA), en kampsport som det råder skilda meningar om, har vid tiden för denna uppsats utformande varit högst... (More)
Abstract
Argumentationer förekommer i många olika sammanhang, inte minst i debatter. Det är vanligt att debatter förs av experter vilket kan te sig svårt att sätta sig in och på så sätt hindra en från att ta ställning. Syftet med argumentation är att övertyga en person att ställning för den ståndpunkt som förespråkas. En effektiv metod att granska styrkan i ett argument är genom en argumentationsanalys. Med en argumentationsanalys får man möjligheten att peka på argument som är ohållbara och irrelevanta vilket öppnar för kritik mot sändaren. På så vis kan man förbättra standarden på debatter.
Debatten om sporten Mixed Martial Arts (MMA), en kampsport som det råder skilda meningar om, har vid tiden för denna uppsats utformande varit högst aktuell. I debatten, som framförallt förts via internetpublicerade artiklar, har människor uttryckt sina åsikter om huruvida sporten borde få utövas i Sverige.
Med denna uppsats syftar vi till att undersöka MMA-debatten. Genom en argumentationsanalys har vi fått en djupare bild och förståelse för argumenten i debatten samt dess giltighet och styrka. På så vis har vi kunnat avgöra vem av debattörerna som har förmågan att bidra med den mest välutformade och effektiva argumentationen. Vi kom fram till att de debattörer som besitter stora kunskaper inom sakfrågan även för den mest tillförlitliga argumentationen. Vi har även tittat på debatten och i vilken grad den förhåller sig till den deliberativa demokratin. Slutsatsen visar att MMA-debatten inte följer principen för en deliberativ demokrati på alla punkter, men att det ändå finns likheter man kan peka på.
Slutsatserna utav analysen visar på att argumentationen blir bättre ju mer korrekt kunskap du besitter i sakfrågan. De etablerade medierna eftersträvar så idealiska argumentationer som möjligt på sina debattsidor och därmed blir de som anses som experter i ämnet prioriterade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appel, Martin LU and Freccero, Lisa LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Medborgarjournalistik, Mixed Martial Arts (MMA), Argumentationsanalys, Deliberativ demokrati, Debatt, Kritiskt tänkande
language
Swedish
id
1527201
date added to LUP
2010-02-16 10:04:01
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1527201,
 abstract   = {Abstract
Argumentationer förekommer i många olika sammanhang, inte minst i debatter. Det är vanligt att debatter förs av experter vilket kan te sig svårt att sätta sig in och på så sätt hindra en från att ta ställning. Syftet med argumentation är att övertyga en person att ställning för den ståndpunkt som förespråkas. En effektiv metod att granska styrkan i ett argument är genom en argumentationsanalys. Med en argumentationsanalys får man möjligheten att peka på argument som är ohållbara och irrelevanta vilket öppnar för kritik mot sändaren. På så vis kan man förbättra standarden på debatter.
Debatten om sporten Mixed Martial Arts (MMA), en kampsport som det råder skilda meningar om, har vid tiden för denna uppsats utformande varit högst aktuell. I debatten, som framförallt förts via internetpublicerade artiklar, har människor uttryckt sina åsikter om huruvida sporten borde få utövas i Sverige. 
Med denna uppsats syftar vi till att undersöka MMA-debatten. Genom en argumentationsanalys har vi fått en djupare bild och förståelse för argumenten i debatten samt dess giltighet och styrka. På så vis har vi kunnat avgöra vem av debattörerna som har förmågan att bidra med den mest välutformade och effektiva argumentationen. Vi kom fram till att de debattörer som besitter stora kunskaper inom sakfrågan även för den mest tillförlitliga argumentationen. Vi har även tittat på debatten och i vilken grad den förhåller sig till den deliberativa demokratin. Slutsatsen visar att MMA-debatten inte följer principen för en deliberativ demokrati på alla punkter, men att det ändå finns likheter man kan peka på. 
Slutsatserna utav analysen visar på att argumentationen blir bättre ju mer korrekt kunskap du besitter i sakfrågan. De etablerade medierna eftersträvar så idealiska argumentationer som möjligt på sina debattsidor och därmed blir de som anses som experter i ämnet prioriterade.},
 author    = {Appel, Martin and Freccero, Lisa},
 keyword   = {Medborgarjournalistik,Mixed Martial Arts (MMA),Argumentationsanalys,Deliberativ demokrati,Debatt,Kritiskt tänkande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den mediala MMA-debatten - en argumentationsanalys},
 year     = {2010},
}