Advanced

Internkommunikatör i förändring - strategier för att bli strateg

Merö, Linnea LU and Nielsen, Therese LU (2010) MKVA21 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Kommunikatörsyrket är sedan en tid tillbaka i en förändringsfas. Allt fler kommunikatörer upplever att utvecklingen går från en mer renodlad producentroll, till en roll som strateg. Denna uppsats undersöker hur en sådan förändring av internkommunikatörsrollen genomförts i en större organisation. Studien genomfördes ur ett tolkande perspektiv med kvalitativ metod på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus – UMAS.

I fem djupintervjuer söktes förståelse utifrån frågeställningen: Hur genomdrevs en förändring i internkommunikatörsrollen på UMAS, från producent till strateg? Vilka strategier använder kommunikatörerna för att driva utvecklingen och axla den nya rollen?
Studien visar att tillsättningen av en ny kommunikationschef varit... (More)
Kommunikatörsyrket är sedan en tid tillbaka i en förändringsfas. Allt fler kommunikatörer upplever att utvecklingen går från en mer renodlad producentroll, till en roll som strateg. Denna uppsats undersöker hur en sådan förändring av internkommunikatörsrollen genomförts i en större organisation. Studien genomfördes ur ett tolkande perspektiv med kvalitativ metod på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus – UMAS.

I fem djupintervjuer söktes förståelse utifrån frågeställningen: Hur genomdrevs en förändring i internkommunikatörsrollen på UMAS, från producent till strateg? Vilka strategier använder kommunikatörerna för att driva utvecklingen och axla den nya rollen?
Studien visar att tillsättningen av en ny kommunikationschef varit den mest avgörande faktorn i förändringsarbetet. Ett nytt intranät har skapat viktiga förutsättningar för kommunikatörerna att arbeta strategiskt snarare än som producenter. Organisationens särpräglade hierarki visade sig vara det största hindret för kommunikatörerna att arbeta som strateger. Vi fann att anställningstid i organisationen var en oväntat viktig faktor; att vara ny i organisationen mildrade i viss mån hierarkins begränsande effekter. Producent- och strategrollen sågs i den undersökta organisationen inte som varandras motpoler utan som varandras förutsättningar. Vi identifierade ytterligare en roll – ”pedagogen” – som vi såg användas som en strategi för att nå strategrollen. Andra strategier för att axla den nya strategrollen var att ha ett konsultativt förhållningssätt där producentuppgifter bollas tillbaka ut i organisationen, att bemöta övriga medarbetare hjälpsamt och utefter deras förutsättningar, att leda genom goda exempel och börja med de enkla segrarna. De status- och legitimitetsproblem en ny yrkesroll skulle kunna innebära, upplevdes inte på UMAS, något som förklaras med organisationens kunskapsprägel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Merö, Linnea LU and Nielsen, Therese LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20092
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Förändringsarbete, Producenter, Yrkesroller, Internkommunikatörer, Strateger, Kommunikation inom organisationer
language
Swedish
id
1527271
date added to LUP
2010-02-16 09:39:37
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1527271,
 abstract   = {Kommunikatörsyrket är sedan en tid tillbaka i en förändringsfas. Allt fler kommunikatörer upplever att utvecklingen går från en mer renodlad producentroll, till en roll som strateg. Denna uppsats undersöker hur en sådan förändring av internkommunikatörsrollen genomförts i en större organisation. Studien genomfördes ur ett tolkande perspektiv med kvalitativ metod på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus – UMAS. 

I fem djupintervjuer söktes förståelse utifrån frågeställningen: Hur genomdrevs en förändring i internkommunikatörsrollen på UMAS, från producent till strateg? Vilka strategier använder kommunikatörerna för att driva utvecklingen och axla den nya rollen?
Studien visar att tillsättningen av en ny kommunikationschef varit den mest avgörande faktorn i förändringsarbetet. Ett nytt intranät har skapat viktiga förutsättningar för kommunikatörerna att arbeta strategiskt snarare än som producenter. Organisationens särpräglade hierarki visade sig vara det största hindret för kommunikatörerna att arbeta som strateger. Vi fann att anställningstid i organisationen var en oväntat viktig faktor; att vara ny i organisationen mildrade i viss mån hierarkins begränsande effekter. Producent- och strategrollen sågs i den undersökta organisationen inte som varandras motpoler utan som varandras förutsättningar. Vi identifierade ytterligare en roll – ”pedagogen” – som vi såg användas som en strategi för att nå strategrollen. Andra strategier för att axla den nya strategrollen var att ha ett konsultativt förhållningssätt där producentuppgifter bollas tillbaka ut i organisationen, att bemöta övriga medarbetare hjälpsamt och utefter deras förutsättningar, att leda genom goda exempel och börja med de enkla segrarna. De status- och legitimitetsproblem en ny yrkesroll skulle kunna innebära, upplevdes inte på UMAS, något som förklaras med organisationens kunskapsprägel.},
 author    = {Merö, Linnea and Nielsen, Therese},
 keyword   = {Förändringsarbete,Producenter,Yrkesroller,Internkommunikatörer,Strateger,Kommunikation inom organisationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internkommunikatör i förändring - strategier för att bli strateg},
 year     = {2010},
}