Advanced

En resa mellan fiktion och verklighet - Konstruktionen av ursprungsbefolkningar i TV-produktionen "Den stora resan"

Cronqvist, Caroline LU and Torbsjörnsdottir, Disa (2010) MKVK02 20092
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där möjligheten till att resa inte längre är ett privilegium få förunnat. Dock är möjligheten att möta ursprungsbefolkningar och deras kulturer vanligtvis inte en del av det vanliga resmålet. Genom televisionens makt att kunna förmedla kunskap om andra kulturer samt bli en del av vår egen identifiering har vi valt att inrikta vår undersökning på den konstruktion av ursprungsbefolkningarna som sker i tv-produktionen ”Den stora resan”. Vårt syfte med studien är att undersöka och synliggöra de bakomliggande maktstrukturer mellan västvärlden och övriga världen, som ligger till grund för de ideologiska och kulturella antaganden som konstruktionen av ursprungsbefolkningarna baseras på.
För att uppfylla... (More)
Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där möjligheten till att resa inte längre är ett privilegium få förunnat. Dock är möjligheten att möta ursprungsbefolkningar och deras kulturer vanligtvis inte en del av det vanliga resmålet. Genom televisionens makt att kunna förmedla kunskap om andra kulturer samt bli en del av vår egen identifiering har vi valt att inrikta vår undersökning på den konstruktion av ursprungsbefolkningarna som sker i tv-produktionen ”Den stora resan”. Vårt syfte med studien är att undersöka och synliggöra de bakomliggande maktstrukturer mellan västvärlden och övriga världen, som ligger till grund för de ideologiska och kulturella antaganden som konstruktionen av ursprungsbefolkningarna baseras på.
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att använda oss av en kritisk diskursanalys som metod, samt främst den postkoloniala teorin för att undersöka huruvida förelagde kolonialskildringar används för att beskriva ursprungsbefolkningarna och deras kulturer. Men vi har även valt att inkludera television som medieform och reality som genre för att undersöka vilken inverkan dessa har på konstruktionen samt vilken funktion dessa i en större kontext uppfyller.
Genom vår empiri har vi genomgående funnit tydliga tendenser på att det är en postkolonial diskurs som genomsyrar sättet att tala om, samt framställa, ursprungsbefolkningar och deras tillhörande kulturer. Då framställningen sprids genom television som medium och Sveriges Television som avsändare, uppfattas denna diskurs som en form av sanning och mottas som kunskap. Utifrån en större kontext bidrar detta till att ytterligare förstärka de maktstrukturer som existerar mellan västvärlden och tredje världen. Den hierarkiska uppdelningen från kolonialtiden går fortfarande att finna i 2000-talets Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronqvist, Caroline LU and Torbsjörnsdottir, Disa
supervisor
organization
course
MKVK02 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Television, Genre, Reality-TV, Konstruktion, Postkolonial teori, Ursprungsbefolkningar, TV-produktioner, Västvärlden, Tredje världen, U-länder
language
Swedish
id
1529456
date added to LUP
2010-02-05 16:38:45
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1529456,
 abstract   = {Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där möjligheten till att resa inte längre är ett privilegium få förunnat. Dock är möjligheten att möta ursprungsbefolkningar och deras kulturer vanligtvis inte en del av det vanliga resmålet. Genom televisionens makt att kunna förmedla kunskap om andra kulturer samt bli en del av vår egen identifiering har vi valt att inrikta vår undersökning på den konstruktion av ursprungsbefolkningarna som sker i tv-produktionen ”Den stora resan”. Vårt syfte med studien är att undersöka och synliggöra de bakomliggande maktstrukturer mellan västvärlden och övriga världen, som ligger till grund för de ideologiska och kulturella antaganden som konstruktionen av ursprungsbefolkningarna baseras på. 
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att använda oss av en kritisk diskursanalys som metod, samt främst den postkoloniala teorin för att undersöka huruvida förelagde kolonialskildringar används för att beskriva ursprungsbefolkningarna och deras kulturer. Men vi har även valt att inkludera television som medieform och reality som genre för att undersöka vilken inverkan dessa har på konstruktionen samt vilken funktion dessa i en större kontext uppfyller. 
Genom vår empiri har vi genomgående funnit tydliga tendenser på att det är en postkolonial diskurs som genomsyrar sättet att tala om, samt framställa, ursprungsbefolkningar och deras tillhörande kulturer. Då framställningen sprids genom television som medium och Sveriges Television som avsändare, uppfattas denna diskurs som en form av sanning och mottas som kunskap. Utifrån en större kontext bidrar detta till att ytterligare förstärka de maktstrukturer som existerar mellan västvärlden och tredje världen. Den hierarkiska uppdelningen från kolonialtiden går fortfarande att finna i 2000-talets Sverige.},
 author    = {Cronqvist, Caroline and Torbsjörnsdottir, Disa},
 keyword   = {Television,Genre,Reality-TV,Konstruktion,Postkolonial teori,Ursprungsbefolkningar,TV-produktioner,Västvärlden,Tredje världen,U-länder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En resa mellan fiktion och verklighet - Konstruktionen av ursprungsbefolkningar i TV-produktionen "Den stora resan"},
 year     = {2010},
}