Advanced

Ensemblelärarens betydelse för en jämställd undervisning - En studie om elevers musicerande på gymnasiets estetiska program, inriktning musik

Corduneanu, Daiana (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The ensemble teachers importance for an equal education – A study of students musicality in the upper secondary schools aesthetic program, direction music
Author: Daiana Corduneanu
The purpose of this paper is to study how music teachers look at the relation between gender and the choice of the instruments drums, bass, guitar and piano within the genres pop and rock. The goal is also to get an answer on how music teachers, with their ideas on male and female behaviour, create opportunities and obstacles while teaching. Four interviews have been carried out and the informants are music teachers working at an upper secondary school. These interviews are the foundation of this paper which represents a qualitative science method. All... (More)
Title: The ensemble teachers importance for an equal education – A study of students musicality in the upper secondary schools aesthetic program, direction music
Author: Daiana Corduneanu
The purpose of this paper is to study how music teachers look at the relation between gender and the choice of the instruments drums, bass, guitar and piano within the genres pop and rock. The goal is also to get an answer on how music teachers, with their ideas on male and female behaviour, create opportunities and obstacles while teaching. Four interviews have been carried out and the informants are music teachers working at an upper secondary school. These interviews are the foundation of this paper which represents a qualitative science method. All informants are working or have been working as ensemble teachers at a music program.
The results of the study show that there is a difference on how male and female teachers relate to gender while teaching. The informants are all more or less aware of the male domination on the instruments drums, bass, guitar and piano, but the female teachers engage themselves more by trying to inspire the female students to play an instrument. There is seldom a discussion concerning gender on the informant's workplace and the reason seems to be that the un-even distribution of the instruments is not looked upon as a problem.

Syftet med detta arbete är att undersöka musiklärares syn på förhållandet mellan genus och val av instrumenten trummor, bas, gitarr och piano inom pop- och rockgenren. Målet är även att få svar på hur musiklärare, med sina idéer om manligt och kvinnligt, skapar möjligheter och hinder i undervisningen. Fyra intervjuer av musiklärare på gymnasiet har genomförts, vilket innebär att forskningsmetoden är kvalitativ, och är underlaget för denna uppsats. Samt-liga informanter jobbar eller har jobbat som ensemblelärare på ett musikprogram.
Resultaten av undersökningen visar att det är skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare förhåller sig till genus i undervisningssammanhang. Informanterna är alla mer eller mindre medvetna om den manliga dominansen bland instrumenten trummor, bas, gitarr och piano, men de kvinnliga lärarna engagerar sig mer och försöker på egen hand inspirera sina kvinnli-ga elever till att spela ett instrument. Det diskuteras sällan frågor som rör genus på informan-ternas arbetsplatser och anledningen ligger i att instrumentens ojämna fördelning inte ses som ett problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Corduneanu, Daiana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gymnasieskola, genus, instrumental distribution, upper secondary school, gender, instrumentfördelning
language
Swedish
id
1530000
date added to LUP
2010-01-20 16:11:08
date last changed
2010-01-20 16:11:08
@misc{1530000,
 abstract   = {Title: The ensemble teachers importance for an equal education – A study of students musicality in the upper secondary schools aesthetic program, direction music
Author: Daiana Corduneanu
The purpose of this paper is to study how music teachers look at the relation between gender and the choice of the instruments drums, bass, guitar and piano within the genres pop and rock. The goal is also to get an answer on how music teachers, with their ideas on male and female behaviour, create opportunities and obstacles while teaching. Four interviews have been carried out and the informants are music teachers working at an upper secondary school. These interviews are the foundation of this paper which represents a qualitative science method. All informants are working or have been working as ensemble teachers at a music program.
The results of the study show that there is a difference on how male and female teachers relate to gender while teaching. The informants are all more or less aware of the male domination on the instruments drums, bass, guitar and piano, but the female teachers engage themselves more by trying to inspire the female students to play an instrument. There is seldom a discussion concerning gender on the informant's workplace and the reason seems to be that the un-even distribution of the instruments is not looked upon as a problem.

Syftet med detta arbete är att undersöka musiklärares syn på förhållandet mellan genus och val av instrumenten trummor, bas, gitarr och piano inom pop- och rockgenren. Målet är även att få svar på hur musiklärare, med sina idéer om manligt och kvinnligt, skapar möjligheter och hinder i undervisningen. Fyra intervjuer av musiklärare på gymnasiet har genomförts, vilket innebär att forskningsmetoden är kvalitativ, och är underlaget för denna uppsats. Samt-liga informanter jobbar eller har jobbat som ensemblelärare på ett musikprogram.
Resultaten av undersökningen visar att det är skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare förhåller sig till genus i undervisningssammanhang. Informanterna är alla mer eller mindre medvetna om den manliga dominansen bland instrumenten trummor, bas, gitarr och piano, men de kvinnliga lärarna engagerar sig mer och försöker på egen hand inspirera sina kvinnli-ga elever till att spela ett instrument. Det diskuteras sällan frågor som rör genus på informan-ternas arbetsplatser och anledningen ligger i att instrumentens ojämna fördelning inte ses som ett problem.},
 author    = {Corduneanu, Daiana},
 keyword   = {gymnasieskola,genus,instrumental distribution,upper secondary school,gender,instrumentfördelning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ensemblelärarens betydelse för en jämställd undervisning - En studie om elevers musicerande på gymnasiets estetiska program, inriktning musik},
 year     = {2009},
}