Advanced

Frivillig revision - en ökning av antalet aktiebolag?

Majoros, Irene; Svedin, Erika; Celik, Elma and Zio, Linda (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Undersöka om intresse finns bland enskilda näringsidkare att vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten göra en ombildning av företagsform till ett aktiebolag. Samt utreda om det finns andra faktorer i näringsidkarens omgivning som skulle påverka en ombildning mer och i så fall vilka. Metod För att kunna besvara uppsatsens problemställning har vi valt en abduktiv ansats. Insamlad information bygger på primärdata som vi fått tillgång till genom enkätundersökningar och intervjuer samt via sekundärdata i form av exempelvis offentliga utredningar och artiklar. Teoretiskt perspektiv I teorin presenteras relevanta modeller som förklarar förhållandet företagen har till sina intressenter. Empiri Empirin utgörs av den information vi... (More)
Syfte Undersöka om intresse finns bland enskilda näringsidkare att vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten göra en ombildning av företagsform till ett aktiebolag. Samt utreda om det finns andra faktorer i näringsidkarens omgivning som skulle påverka en ombildning mer och i så fall vilka. Metod För att kunna besvara uppsatsens problemställning har vi valt en abduktiv ansats. Insamlad information bygger på primärdata som vi fått tillgång till genom enkätundersökningar och intervjuer samt via sekundärdata i form av exempelvis offentliga utredningar och artiklar. Teoretiskt perspektiv I teorin presenteras relevanta modeller som förklarar förhållandet företagen har till sina intressenter. Empiri Empirin utgörs av den information vi fått efter genomförande av en enkätundersökning, ostrukturerade intervjuer med enskilda firmor samt mailintervjuer med aktiebolag. Resultat Vi har kommit fram till att enbart slopandet av revisionsplikten för privata aktiebolag, som ej uppfyller kriterierna för att klassas som stort aktiebolag, inte skulle ge en lika stor ökning av aktiebolag som en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 till 50 000 kronor. En kombination av de båda lagändringarna kommer troligtvis leda till att fler satsar på att driva aktiebolag och därmed få tillgång till de fördelar som denna företagsform för med sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Majoros, Irene; Svedin, Erika; Celik, Elma and Zio, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
revisionsplikt, aktiekapital, ombildning, enskild firma, aktiebolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1535870
date added to LUP
2010-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:30
@misc{1535870,
 abstract   = {Syfte Undersöka om intresse finns bland enskilda näringsidkare att vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten göra en ombildning av företagsform till ett aktiebolag. Samt utreda om det finns andra faktorer i näringsidkarens omgivning som skulle påverka en ombildning mer och i så fall vilka. Metod För att kunna besvara uppsatsens problemställning har vi valt en abduktiv ansats. Insamlad information bygger på primärdata som vi fått tillgång till genom enkätundersökningar och intervjuer samt via sekundärdata i form av exempelvis offentliga utredningar och artiklar. Teoretiskt perspektiv I teorin presenteras relevanta modeller som förklarar förhållandet företagen har till sina intressenter. Empiri Empirin utgörs av den information vi fått efter genomförande av en enkätundersökning, ostrukturerade intervjuer med enskilda firmor samt mailintervjuer med aktiebolag. Resultat Vi har kommit fram till att enbart slopandet av revisionsplikten för privata aktiebolag, som ej uppfyller kriterierna för att klassas som stort aktiebolag, inte skulle ge en lika stor ökning av aktiebolag som en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 till 50 000 kronor. En kombination av de båda lagändringarna kommer troligtvis leda till att fler satsar på att driva aktiebolag och därmed få tillgång till de fördelar som denna företagsform för med sig.},
 author    = {Majoros, Irene and Svedin, Erika and Celik, Elma and Zio, Linda},
 keyword   = {revisionsplikt,aktiekapital,ombildning,enskild firma,aktiebolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frivillig revision - en ökning av antalet aktiebolag?},
 year     = {2010},
}