Advanced

Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på AktieTorget, First North och NGM Equity

Tullberg Koesoemah, Hugo; Eklund, Andreas and Larsson, Eric (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka aktiekursutvecklingen för företag som nyintroduceras på mindre handelsplatser i Sverige. Studien fokuserar på underprissättning och avkastning inom en tvåårsperiod för nyintroducerade företag på NGM Equity, AktieTorget och First North. Vi ämnar analysera hur aktiekursen påverkas av de fyra variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär. Studien utgår från en deduktiv ansats och använder både en kvantitativ och kvalitativ metod. Denna studie är i första hand baserad på tidigare forskning om underprissättning, långsiktig utveckling och branschtillhörighet. Studien inkluderar även teorier som behandlar underprissättning: Winner’s curse, Investments banker’s monopsony power hypothesis och... (More)
Syftet är att undersöka aktiekursutvecklingen för företag som nyintroduceras på mindre handelsplatser i Sverige. Studien fokuserar på underprissättning och avkastning inom en tvåårsperiod för nyintroducerade företag på NGM Equity, AktieTorget och First North. Vi ämnar analysera hur aktiekursen påverkas av de fyra variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär. Studien utgår från en deduktiv ansats och använder både en kvantitativ och kvalitativ metod. Denna studie är i första hand baserad på tidigare forskning om underprissättning, långsiktig utveckling och branschtillhörighet. Studien inkluderar även teorier som behandlar underprissättning: Winner’s curse, Investments banker’s monopsony power hypothesis och Signalling hypothesis. Studien utgår från en kvantitativ insamling av aktiedata. Den kvantitativa datan kompletteras sedan med kvalitativa intervjuer i semi-strukturerad form. Studien konstaterar att det på handelsplatserna NGM Equity, AktieTorget och First North råder en hög genomsnittlig underprissättning och att aktiekursutvecklingen inom en tvåårsperiod är mycket volatil. Det fastställs även att variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär påverkar underprissättning och avkastning på lång sikt i olika utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tullberg Koesoemah, Hugo; Eklund, Andreas and Larsson, Eric
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
AktieTorget, First North, NGM Equity, Nyintroduktion, Underprissättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1535878
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:57:32
@misc{1535878,
 abstract   = {Syftet är att undersöka aktiekursutvecklingen för företag som nyintroduceras på mindre handelsplatser i Sverige. Studien fokuserar på underprissättning och avkastning inom en tvåårsperiod för nyintroducerade företag på NGM Equity, AktieTorget och First North. Vi ämnar analysera hur aktiekursen påverkas av de fyra variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär. Studien utgår från en deduktiv ansats och använder både en kvantitativ och kvalitativ metod. Denna studie är i första hand baserad på tidigare forskning om underprissättning, långsiktig utveckling och branschtillhörighet. Studien inkluderar även teorier som behandlar underprissättning: Winner’s curse, Investments banker’s monopsony power hypothesis och Signalling hypothesis. Studien utgår från en kvantitativ insamling av aktiedata. Den kvantitativa datan kompletteras sedan med kvalitativa intervjuer i semi-strukturerad form. Studien konstaterar att det på handelsplatserna NGM Equity, AktieTorget och First North råder en hög genomsnittlig underprissättning och att aktiekursutvecklingen inom en tvåårsperiod är mycket volatil. Det fastställs även att variablerna handelsplats, bransch, teckningskurs och fondkommissionär påverkar underprissättning och avkastning på lång sikt i olika utsträckning.},
 author    = {Tullberg Koesoemah, Hugo and Eklund, Andreas and Larsson, Eric},
 keyword   = {AktieTorget,First North,NGM Equity,Nyintroduktion,Underprissättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyintroducerade företag på mindre handelsplatser – En studie om underprissättning och avkastning på AktieTorget, First North och NGM Equity},
 year     = {2010},
}