Advanced

Balanced Scorecard som kommunikationsverktyg - En fallstudie av Volvo Parts

Gustafsson, Amelie; Kanngiesser, Vanessa and Sjöbeck, Malin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced Scorecard kan användas som kommunikationsverktyg för att
samordna mål mellan enheterna inköp och logistik.
Metod: Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ
fallstudie utifrån en deduktiv ansats för att uppfylla studiens
syfte. Primärdata består av intervjuer och konfidentiella
dokument från fallföretaget. Sekundärdata har använts i form av litteratur och artiklar.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp kring teorier som behandlar Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, logistik och inköpsfunktionen i företag.
Empiri: Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med
medarbetare på Volvo Parts och konfidentiella... (More)
Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced Scorecard kan användas som kommunikationsverktyg för att
samordna mål mellan enheterna inköp och logistik.
Metod: Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ
fallstudie utifrån en deduktiv ansats för att uppfylla studiens
syfte. Primärdata består av intervjuer och konfidentiella
dokument från fallföretaget. Sekundärdata har använts i form av litteratur och artiklar.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp kring teorier som behandlar Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, logistik och inköpsfunktionen i företag.
Empiri: Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med
medarbetare på Volvo Parts och konfidentiella dokument från
företaget. Empirin har därefter analyserats utifrån uppsatsens
teoretiska referensram.
Slutsatser: Det finns potential att använda ett BSC som
kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna
inköp och logistik. Det är viktigt att enheterna arbetar i samma
riktning i uppfyllandet av målen. Dessa enheter som traditionellt
sett har motstridiga mål, skulle dra fördel av att istället ha
gemensamma mål som de tillsammans arbetar för att uppfylla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Amelie; Kanngiesser, Vanessa and Sjöbeck, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, KPI, kommunikationsverktyg, samarbete, samordning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1535884
date added to LUP
2010-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:55:32
@misc{1535884,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced Scorecard kan användas som kommunikationsverktyg för att
samordna mål mellan enheterna inköp och logistik.
Metod: Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ
fallstudie utifrån en deduktiv ansats för att uppfylla studiens
syfte. Primärdata består av intervjuer och konfidentiella
dokument från fallföretaget. Sekundärdata har använts i form av litteratur och artiklar.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp kring teorier som behandlar Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, logistik och inköpsfunktionen i företag.
Empiri: Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med
medarbetare på Volvo Parts och konfidentiella dokument från
företaget. Empirin har därefter analyserats utifrån uppsatsens
teoretiska referensram.
Slutsatser: Det finns potential att använda ett BSC som
kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna
inköp och logistik. Det är viktigt att enheterna arbetar i samma
riktning i uppfyllandet av målen. Dessa enheter som traditionellt
sett har motstridiga mål, skulle dra fördel av att istället ha
gemensamma mål som de tillsammans arbetar för att uppfylla.},
 author    = {Gustafsson, Amelie and Kanngiesser, Vanessa and Sjöbeck, Malin},
 keyword   = {Balanced Scorecard,KPI,kommunikationsverktyg,samarbete,samordning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard som kommunikationsverktyg - En fallstudie av Volvo Parts},
 year     = {2010},
}