Advanced

Kapital- och ägarstrukturens inflytande över avkastningen

Ho, Wang Ching; Andreasson, Ville; Zakharova, Nadja and Reinsch, Ludmilla (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Kapital- och ägarstrukturens inflytande över avkastningen - En studie av svenska företag innan och under den finansiella krisen Datum för seminarium: 2010-01-15 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Ville Andréasson Wang Ching Ho Ludmilla Reinsch Nadja Zakharova Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Finanskris, trade-off teorin, kapitalstruktur, ägarstruktur och Modigliani och Millers teorem Syfte: Syftet är att utifrån presenterade teorier utreda om företagets kapital- respektive ägarstruktur har något samband med aktieavkastningen innan och under nuvarande finanskris. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Relevanta teorier och artiklar om... (More)
Titel: Kapital- och ägarstrukturens inflytande över avkastningen - En studie av svenska företag innan och under den finansiella krisen Datum för seminarium: 2010-01-15 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Ville Andréasson Wang Ching Ho Ludmilla Reinsch Nadja Zakharova Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Finanskris, trade-off teorin, kapitalstruktur, ägarstruktur och Modigliani och Millers teorem Syfte: Syftet är att utifrån presenterade teorier utreda om företagets kapital- respektive ägarstruktur har något samband med aktieavkastningen innan och under nuvarande finanskris. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Relevanta teorier och artiklar om kapitalstruktur och ägarstruktur har använts i undersökningen. Empiri: Undersökningen baseras på 36 företag på Stockholmsbörsen. Den undersökta tidsramen är 2005- 2008. Slutsats: Regressionsresultaten visade att varken kapitalstruktur eller ägarstruktur påverkar ett företags aktieavkastning. Nollhypotesen kunde därför inte förkastas. Dock visade regressionen en intressant avvikelse för krisåret 2008 där kapital- och ägarstruktur var nära att ha ett negativt samband med avkastningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ho, Wang Ching; Andreasson, Ville; Zakharova, Nadja and Reinsch, Ludmilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finanskris, trade-off teorin, kapitalstruktur, ägarstruktur och Modigliani och Millers teorem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1535919
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:56:34
@misc{1535919,
 abstract   = {Titel: Kapital- och ägarstrukturens inflytande över avkastningen - En studie av svenska företag innan och under den finansiella krisen Datum för seminarium: 2010-01-15 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Ville Andréasson Wang Ching Ho Ludmilla Reinsch Nadja Zakharova Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Finanskris, trade-off teorin, kapitalstruktur, ägarstruktur och Modigliani och Millers teorem Syfte:	Syftet är att utifrån presenterade teorier utreda om företagets kapital- respektive ägarstruktur har något samband med aktieavkastningen innan och under nuvarande finanskris. Metod:	Undersökningen bygger på en kvantitativ och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv:	Relevanta teorier och artiklar om kapitalstruktur och ägarstruktur har använts i undersökningen. Empiri:	Undersökningen baseras på 36 företag på Stockholmsbörsen. Den undersökta tidsramen är 2005- 2008. Slutsats:	Regressionsresultaten visade att varken kapitalstruktur eller ägarstruktur påverkar ett företags aktieavkastning. Nollhypotesen kunde därför inte förkastas. Dock visade regressionen en intressant avvikelse för krisåret 2008 där kapital- och ägarstruktur var nära att ha ett negativt samband med avkastningen.},
 author    = {Ho, Wang Ching and Andreasson, Ville and Zakharova, Nadja and Reinsch, Ludmilla},
 keyword   = {Finanskris,trade-off teorin,kapitalstruktur,ägarstruktur och Modigliani och Millers teorem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapital- och ägarstrukturens inflytande över avkastningen},
 year     = {2010},
}