Advanced

Svensk kod för bolagsstyrning - Bolagens avvikelser i enlighet med principen Följ eller förklara

Fredriksson, Kitty; Zetterholm, Paulina and Larsson, Emelie (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Genom empiriinsamling blir även syftet att undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker från Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det finns några gemensamma faktorer som kännetecknar bolagen som avviker. Vi använder oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats och studerar bolagsstyrningsrapporterna för bolagen inom kategorierna large cap och small cap. Vi har utifrån tidigare forskning i Storbritannien och Tyskland skapat ett preliminärt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta ramverk hoppas vi sedan kunna hjälpa oss att... (More)
Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Genom empiriinsamling blir även syftet att undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker från Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det finns några gemensamma faktorer som kännetecknar bolagen som avviker. Vi använder oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats och studerar bolagsstyrningsrapporterna för bolagen inom kategorierna large cap och small cap. Vi har utifrån tidigare forskning i Storbritannien och Tyskland skapat ett preliminärt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta ramverk hoppas vi sedan kunna hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Som ett resultat av vår uppsats har vi funnit att cirka 60 procent av bolagen inom large cap och small cap avviker från Koden. De bolag som avviker från Koden tenderar att avvika från samma punkter, ofta punkter som rör upprättande av ersättnings- och revisionsutskott. De faktorer som påverkar om bolag avviker från Koden eller inte har vi funnit är bolagets storlek, styrelsens storlek och ägarspridningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Kitty; Zetterholm, Paulina and Larsson, Emelie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning, principen Följ eller förklara, avvikande bolag, OMX Stockholmsbörsen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1536159
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:54:53
@misc{1536159,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Genom empiriinsamling blir även syftet att undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker från Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det finns några gemensamma faktorer som kännetecknar bolagen som avviker. Vi använder oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats och studerar bolagsstyrningsrapporterna för bolagen inom kategorierna large cap och small cap. Vi har utifrån tidigare forskning i Storbritannien och Tyskland skapat ett preliminärt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta ramverk hoppas vi sedan kunna hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Som ett resultat av vår uppsats har vi funnit att cirka 60 procent av bolagen inom large cap och small cap avviker från Koden. De bolag som avviker från Koden tenderar att avvika från samma punkter, ofta punkter som rör upprättande av ersättnings- och revisionsutskott. De faktorer som påverkar om bolag avviker från Koden eller inte har vi funnit är bolagets storlek, styrelsens storlek och ägarspridningen.},
 author    = {Fredriksson, Kitty and Zetterholm, Paulina and Larsson, Emelie},
 keyword   = {Bolagsstyrning,svensk kod för bolagsstyrning,principen Följ eller förklara,avvikande bolag,OMX Stockholmsbörsen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk kod för bolagsstyrning - Bolagens avvikelser i enlighet med principen Följ eller förklara},
 year     = {2010},
}