Advanced

Följa eller avvika? En studie av hur väl Svensk kod för bolagsstyrning efterföljs.

Edström, Amanda; Astrand, Ola and Martinsson, Max (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att, utifrån institutionell teori och exit- och voice-teorin, studera hur företagen på Nasdaq OMX SSE, Large Cap, efterföljer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Centralt är sambandet mellan företagets ägarstruktur eller ägartyp kopplat till avvikelser från Koden. Tidsperioden är 2006 till 2008. Det vetenskapliga angreppssättet i denna uppsats är en hypotetisk-deduktiv metod. Studien har vidare grundats på två utarbetade hypoteser. Data har sedan insamlats och bearbetats kvantitativt med Wilcoxons rangsummetest och delvis förklarats kvalitativt. Studiens teoretiska bas bygger på den institutionella teorin samt på exit- och voice-teorin. Från företagen har även empirin, i form av avvikelser, ägare och strukturer... (More)
Syftet med studien är att, utifrån institutionell teori och exit- och voice-teorin, studera hur företagen på Nasdaq OMX SSE, Large Cap, efterföljer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Centralt är sambandet mellan företagets ägarstruktur eller ägartyp kopplat till avvikelser från Koden. Tidsperioden är 2006 till 2008. Det vetenskapliga angreppssättet i denna uppsats är en hypotetisk-deduktiv metod. Studien har vidare grundats på två utarbetade hypoteser. Data har sedan insamlats och bearbetats kvantitativt med Wilcoxons rangsummetest och delvis förklarats kvalitativt. Studiens teoretiska bas bygger på den institutionella teorin samt på exit- och voice-teorin. Från företagen har även empirin, i form av avvikelser, ägare och strukturer hämtats. Resultatet visar på att det finns ett samband mellan avvikelser från Koden och vilken typ av ägarstruktur eller ägare ett företag har. Beroende på vilken typ av ägarstruktur/ägare ett företag har, kommer de att agera och följa Kodens regelverk på olika sätt. Ägartypen är den vi har funnit är mest betydelsefull för hur ett visst företag agerar och hur väl det efterföljer Kodens regelverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edström, Amanda; Astrand, Ola and Martinsson, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Governance, bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning, ägarstruktur, ägartyp, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1536165
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:54:26
@misc{1536165,
 abstract   = {Syftet med studien är att, utifrån institutionell teori och exit- och voice-teorin, studera hur företagen på Nasdaq OMX SSE, Large Cap, efterföljer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Centralt är sambandet mellan företagets ägarstruktur eller ägartyp kopplat till avvikelser från Koden. Tidsperioden är 2006 till 2008. Det vetenskapliga angreppssättet i denna uppsats är en hypotetisk-deduktiv metod. Studien har vidare grundats på två utarbetade hypoteser. Data har sedan insamlats och bearbetats kvantitativt med Wilcoxons rangsummetest och delvis förklarats kvalitativt. Studiens teoretiska bas bygger på den institutionella teorin samt på exit- och voice-teorin. Från företagen har även empirin, i form av avvikelser, ägare och strukturer hämtats. Resultatet visar på att det finns ett samband mellan avvikelser från Koden och vilken typ av ägarstruktur eller ägare ett företag har. Beroende på vilken typ av ägarstruktur/ägare ett företag har, kommer de att agera och följa Kodens regelverk på olika sätt. Ägartypen är den vi har funnit är mest betydelsefull för hur ett visst företag agerar och hur väl det efterföljer Kodens regelverk.},
 author    = {Edström, Amanda and Astrand, Ola and Martinsson, Max},
 keyword   = {Corporate Governance,bolagsstyrning,Svensk kod för bolagsstyrning,ägarstruktur,ägartyp,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följa eller avvika? En studie av hur väl Svensk kod för bolagsstyrning efterföljs.},
 year     = {2010},
}