Advanced

Röstproblem - professionella sångares berättelse

Finnberg, Helén (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Vocal problems. What professional singers say about vocal problems.
Language: Swedish
The essay is about five professional singers and their experiences of vocal problems. The purpose is to get knowledge about vocal problems and prophylactic work. The purpose is also to contribute with further understanding of the complexity of the singing profession to help singers to relate to their voices so that their voices will last for a long career. Through quality interviews my informants have talked about their experiences of being professional singers and how they relate to their voices.
The results show that they all have experienced vocal problems of some sort. These vocal problems have mainly occurred because of bad technique when... (More)
Title: Vocal problems. What professional singers say about vocal problems.
Language: Swedish
The essay is about five professional singers and their experiences of vocal problems. The purpose is to get knowledge about vocal problems and prophylactic work. The purpose is also to contribute with further understanding of the complexity of the singing profession to help singers to relate to their voices so that their voices will last for a long career. Through quality interviews my informants have talked about their experiences of being professional singers and how they relate to their voices.
The results show that they all have experienced vocal problems of some sort. These vocal problems have mainly occurred because of bad technique when they speak or sing. Most of them say that the vocal problems occurred when they were in their training and were yet not fully developed vocally. However two informants say that they have experienced vocal problems which had an impact on their profession. Since the body is your instrument, to prevent vocal problems they say it is important to take care of your health.

Uppsatsen handlar om fem professionella sångares upplevelser av röstproblem. Syftet är att få mer kunskap om röstproblem och förebyggande arbete. Vidare är syftet att bidra till en djupare förståelse av sångutövandets komplexitet och därmed bidra till att sångare förhåller sig till sin röst så att den håller ett helt yrkesverksamt liv. Genom kvalitativa intervjuer har mina informanter fått berätta om sina erfarenheter av att vara professionell sångare och hur de har förhållit sig till sin röst.
Resultatet visar att de alla upplevt röstproblem i någon form. Huvudsakligen har dessa röstproblem uppkommit på grund av dålig teknik i tal eller sång. De flesta säger dock att deras röstproblem uppkom under utbildningstiden då de ännu hade outvecklade röster. Det är dock två informanter som säger att röstproblemen gått ut över yrkesutövningen. Eftersom kroppen är en sångares instrument menar de att det är viktigt att ta hand om sin hälsa för att förebygga röstproblem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Finnberg, Helén
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
professionella sångare, röstproblem, interviews, quality methods, voice care, singing, professional singers, vocal problems, sång, röstvård, kvalitativ metod, intervju.
language
Swedish
id
1537818
date added to LUP
2010-01-27 14:40:03
date last changed
2010-01-27 14:40:03
@misc{1537818,
 abstract   = {Title: Vocal problems. What professional singers say about vocal problems.
Language: Swedish
The essay is about five professional singers and their experiences of vocal problems. The purpose is to get knowledge about vocal problems and prophylactic work. The purpose is also to contribute with further understanding of the complexity of the singing profession to help singers to relate to their voices so that their voices will last for a long career. Through quality interviews my informants have talked about their experiences of being professional singers and how they relate to their voices.
The results show that they all have experienced vocal problems of some sort. These vocal problems have mainly occurred because of bad technique when they speak or sing. Most of them say that the vocal problems occurred when they were in their training and were yet not fully developed vocally. However two informants say that they have experienced vocal problems which had an impact on their profession. Since the body is your instrument, to prevent vocal problems they say it is important to take care of your health.

Uppsatsen handlar om fem professionella sångares upplevelser av röstproblem. Syftet är att få mer kunskap om röstproblem och förebyggande arbete. Vidare är syftet att bidra till en djupare förståelse av sångutövandets komplexitet och därmed bidra till att sångare förhåller sig till sin röst så att den håller ett helt yrkesverksamt liv. Genom kvalitativa intervjuer har mina informanter fått berätta om sina erfarenheter av att vara professionell sångare och hur de har förhållit sig till sin röst.
Resultatet visar att de alla upplevt röstproblem i någon form. Huvudsakligen har dessa röstproblem uppkommit på grund av dålig teknik i tal eller sång. De flesta säger dock att deras röstproblem uppkom under utbildningstiden då de ännu hade outvecklade röster. Det är dock två informanter som säger att röstproblemen gått ut över yrkesutövningen. Eftersom kroppen är en sångares instrument menar de att det är viktigt att ta hand om sin hälsa för att förebygga röstproblem.},
 author    = {Finnberg, Helén},
 keyword   = {professionella sångare,röstproblem,interviews,quality methods,voice care,singing,professional singers,vocal problems,sång,röstvård,kvalitativ metod,intervju.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röstproblem - professionella sångares berättelse},
 year     = {2009},
}