Advanced

Könsriktad marknadsföring: en studie om bakgrundsfärgers inverkan på uppfattningen av könsstereotypa objekt.

Glowacki, Alexander LU and Åkerblom, Miriam LU (2010) PSYK01 20092
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Färg har en central roll inom marknadsföring både för att dra till sig konsumentens uppmärksamhet (Boyle, 2003) samt för att påverka konsumenternas uppfattning av produkten (Kerfoot, Davies & Ward, 2003). Denna studie syftade till att undersöka huruvida färg påverkar uppfattningen om produkters tillskrivna genus. Vilket undersöktes genom en survey undersökning där 112 försöksdeltagare; 62 kvinnor och 50 män från Lunds universitet deltog. Försökspersonernas uppgift var att skatta tre olika objekts genus, i detta fall drycker; Cosmopolitan, Caipirinha och en mörk öl. Undersökningen hade en 2x3x3 faktoriell design, där försökspersonerna slumpades till tre olika bakgrundsfärggrupper; blå, vit och rosa. Eventuella ordningseffekter... (More)
Färg har en central roll inom marknadsföring både för att dra till sig konsumentens uppmärksamhet (Boyle, 2003) samt för att påverka konsumenternas uppfattning av produkten (Kerfoot, Davies & Ward, 2003). Denna studie syftade till att undersöka huruvida färg påverkar uppfattningen om produkters tillskrivna genus. Vilket undersöktes genom en survey undersökning där 112 försöksdeltagare; 62 kvinnor och 50 män från Lunds universitet deltog. Försökspersonernas uppgift var att skatta tre olika objekts genus, i detta fall drycker; Cosmopolitan, Caipirinha och en mörk öl. Undersökningen hade en 2x3x3 faktoriell design, där försökspersonerna slumpades till tre olika bakgrundsfärggrupper; blå, vit och rosa. Eventuella ordningseffekter kontrollerades. Hypotesen var att bakgrundsfärgen påverkade uppfattningen om objektens genus, vilken fick stöd av resultaten, vilka dessutom visade på en signifikant effekt av ordningen i vilka objekten presenterades.
Slutsatsen i studien var att det är möjligt att influera individens uppfattning om ett objekts genus genom att använda olika bakgrundsfärger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glowacki, Alexander LU and Åkerblom, Miriam LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadsföring, färg, genus, stereotyper, priming
language
Swedish
id
1538111
date added to LUP
2010-02-03 15:00:44
date last changed
2010-02-03 15:00:44
@misc{1538111,
 abstract   = {Färg har en central roll inom marknadsföring både för att dra till sig konsumentens uppmärksamhet (Boyle, 2003) samt för att påverka konsumenternas uppfattning av produkten (Kerfoot, Davies & Ward, 2003). Denna studie syftade till att undersöka huruvida färg påverkar uppfattningen om produkters tillskrivna genus. Vilket undersöktes genom en survey undersökning där 112 försöksdeltagare; 62 kvinnor och 50 män från Lunds universitet deltog. Försökspersonernas uppgift var att skatta tre olika objekts genus, i detta fall drycker; Cosmopolitan, Caipirinha och en mörk öl. Undersökningen hade en 2x3x3 faktoriell design, där försökspersonerna slumpades till tre olika bakgrundsfärggrupper; blå, vit och rosa. Eventuella ordningseffekter kontrollerades. Hypotesen var att bakgrundsfärgen påverkade uppfattningen om objektens genus, vilken fick stöd av resultaten, vilka dessutom visade på en signifikant effekt av ordningen i vilka objekten presenterades.
Slutsatsen i studien var att det är möjligt att influera individens uppfattning om ett objekts genus genom att använda olika bakgrundsfärger.},
 author    = {Glowacki, Alexander and Åkerblom, Miriam},
 keyword   = {marknadsföring,färg,genus,stereotyper,priming},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsriktad marknadsföring: en studie om bakgrundsfärgers inverkan på uppfattningen av könsstereotypa objekt.},
 year     = {2010},
}